• Planowanie kariery zawodowej • Przygotowywanie do rozmowy z

Komentarze

Transkrypt

• Planowanie kariery zawodowej • Przygotowywanie do rozmowy z
WIZYTÓWKA SPECJALISTY w zakresie poradnictwa i informacji zawodowej
I CZĘŚĆ:
1. Imię i nazwisko specjalisty: KAMIL GINTER
2. Zdjęcie (mile widziane; prosimy o wklejenie w wersji elektronicznej)
3. Jakiego rodzaju pomoc świadczę:
(biorąc pod uwagę swoje wykształcenie, doświadczenie, uprawnienia, zainteresowania
zawodowe itp. wypisz obszary wiedzy i umiejętności, którymi chcesz i możesz się podzielić
z innymi)





Planowanie kariery zawodowej
Przygotowywanie do rozmowy z pracodawcą
Redagowanie dokumentów aplikacyjnych
Planowanie działalności gospodarczej i podstawowe informacje zawiązane z jej
prowadzeniem
Motywowanie do działanie, pokonywanie barier na rynku pracy
4. Jak i kiedy można się ze mną skontaktować:
(podaj bezpośredni kontakt do siebie, telefon, e-mail; jeśli wyrażasz zgodę może to być
prywatny kontakt)
tel.: 68 456 56 76, 68 456 56 78
e-mail: [email protected]
5. Instytucja, w której pracuję:
nazwa: Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
miejscowość: Zielona Góra
zajmowane stanowisko: doradca zawodowy
II CZĘŚĆ:
A.
B.
Specjaliści:
(do jakiej kategorii specjalisty chcesz siebie zakwalifikować; może być więcej niż jedna
z kategorii - podkreśl)

doradca zawodowy

pedagog/szkolny doradca zawodowy

psycholog

terapeuta

trener/szkoleniowiec

pośrednik pracy

doradca klienta

lider klubu pracy

pracownik/doradca ABK

inny specjalista (jaki):………………………………..

wszyscy
Odbiorcy, klienci:
(do kogo skierowane są Twoje usługi - podkreśl)

dzieci do końca szkoły podstawowej

młodzież gimnazjalna i ponadgimnazajlna

studenci i absolwenci uczelni wyższych

rodzice dzieci i młodzieży uczącej się

osoby pracujące

osoby niepracujące

osoby niepełnosprawne (rodzaje niepełnosprawności)

pracodawcy

samozatrudnieni

inni: ………………………………………………….........

wszystkie

Podobne dokumenty