Doradca Zawodowy Dlaczego już w gimnazjum? By zaplanować

Komentarze

Transkrypt

Doradca Zawodowy Dlaczego już w gimnazjum? By zaplanować
Wybranie dobrej szkoły
Poznanie kryteriów do
następnej szkoły
Jakie są tego korzyści?
Poznanie rynku pracy
Poznać siebie
Doradca
Zawodowy
Młodzieży
Dlaczego już w gimnazjum?
By zaplanować dalsze
kształcenie
Poznać zawody i
rynek pracy
Poznać możliwości dalszego
Bezrobotnym
kształcenia
Udziela pomocy:
Osobom niepełnosprawnym
Poszukującym pracy
Czym zajmuje się doradca
zawodowy?
odpowiedniego poziomu i
kierunku kształcenia
udziela pomocy w wyborze:
odpowiedniego zawodu i
miejsca zatrudnienia
Stosuje indywidualne i
grupowe metody sprzyjające
samopoznaniu i nabywaniu
wiedzy o świecie zawodów
współpracuje z
pracodawcami i w doborze
kandydatów do pracy
prowadzi odpowiednią
dkumentację osub
zgłaszających się po radę

Podobne dokumenty