Ks. Biskup Andrzej Suski

Transkrypt

Ks. Biskup Andrzej Suski
Ks. Biskup Andrzej Suski
Urodził się w wigilię Bożego Narodzenia 1941 r. w Płocku. Tam zdał maturę, a następnie ukończył
płockie seminarium duchowne i otrzymał święcenia kapłańskie. Wkrótce potem wyjechał do Rzymu,
gdzie studiował, a następnie doktoryzował się w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim i Papieskim
Instytucie Biblijnym. Po powrocie do kraju został nauczycielem akademickim i wychowawcą młodych
duchownych – wykładał m. in. w warszawskiej Akademii Teologii Katolickiej.
W 1986 r. papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji płockiej. Jako zawołanie
biskupie przyjął słowa z hymnu do krzyża Chrystusa: „Spes mea unica” (Nadzieja moja jedyna). 19
marca 1992 Jan Paweł II mianował go biskupem diecezjalnym nowo utworzonej, na mocy bulli Totus
Tuus Poloniae populus, diecezji toruńskiej. 25 marca 1992 bp Andrzej Suski kanonicznie objął
diecezję, a 31 maja 1992 odbył ingres do katedry św. Jana Ewangelisty i św. Jana Chrzciciela w
Toruniu.
Pierwszym jego dekretem było utworzenie diecezjalnej Caritas, udzielającej wsparcia setkom
potrzebujących w całym regionie. Dziś organizacja posiada oddziały w Toruniu, Grudziądzu i Brodnicy,
środowiskowe ośrodki wsparcia w Chełmnie i Chełmży, ośrodek pielęgnacyjny i ośrodek leczniczy,
centrum wolontariatu, bursę szkolną w Grudziądzu i bursę akademicką w Przysieku. Jej jadłodajnie
wydają podopiecznym kilka tysięcy bezpłatnych posiłków dziennie.
W 1993 r. powołał do życia Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu. Dzięki jego staraniom w 2001
r. rozpoczął działalność Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jego decyzją lub z jego
inspiracji powstały m. in. diecezjalne archiwum akt dawnych, biblioteka, muzeum, centrum kultury na
Zamku Bierzgłowskim, Katolicki Ośrodek Psychologiczno-Pastoralny i bardzo nowoczesny w formule
Ośrodek Edukacji Młodzieży w Górsku.
Z jego inicjatywy odbywają się co roku Colloquia Toruniensia - spotkania dyskusyjne filozofów,
etyków i teologów, podejmujące tematykę dialogu oraz innych zagadnień etycznych i społecznych,
gromadzące przede wszystkim chrześcijańskich intelektualistów. W tym roku odbyła się już 22. edycja
tego wydarzenia, współorganizowanego przez Kurię Diecezjalną z Urzędem Miasta i UMK.