Wniosek dla montażysty o wykreślenie z listy

Transkrypt

Wniosek dla montażysty o wykreślenie z listy
…………………………….
Miejscowość, data
……………………………….
Pieczątka firmy
Instytut Transportu Samochodowego
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa
WNIOSEK
Niniejszym informuję, że firma nie prowadzi działalności związanej
z montażem samochodowych instalacji gazowych LPG.
W związku z powyższym wnioskuję o wykreślenie firmy z listy
montażystów LPG.
……..………………….
Pieczątka i podpis
Wniosek można wysłać faksem pod numer 22 43 85 401.

Podobne dokumenty