Załącznik nr 3 do SIWZ

Transkrypt

Załącznik nr 3 do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty w wyniku zapytania ofertowego nr WSS.042.4.31.2015
na „Organizację i przeprowadzenie konferencji na zakończenie realizacji projektu pn.
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański””
Projekt realizowany jest w ramach działania 8.3
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Zamawiający informuje, że na powyższe zapytanie wpłynęły następujące oferty:
L.P.
Dane oferenta
Data złożenia
Cena (brutto)
oferty
1.
Pomorska Szkoła Wyższa
30.11.2015 r.
2.700,00 zł
ul. Kościuszki 112/114
83-200 Starogard Gdański
2.
UpHotel S.C.
01.12.2015 r.
9.118,00 zł
ul. Długa 13/1
58-500 Jelenia Góra
3.
Swiss Trust Sp. z o. o.
01.12.2015 r.
12.000,00 zł
Al. Jerozolimskie 85/21
02-001 Warszawa
4.
iNCOME – Malwina Nykaza
01.12.2015 r.
9.800,00 zł
DORADZTWO BIZNESOWE I ROZWÓJ
ul. Spokojna 8
33-300 Grybów
5.
Centrum Kształcenia Kadr
01.12.2015 r.
5.940,90 zł
CK EDUKACJA w Kielcach
ul. Sienkiewicza 34
25-507 Kielce
6.
Centrum Kształcenia i Doradztwa
01.12.2015 r.
9.840,00 zł
IKKU Sp. z o. o.
ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa
7.
BLUEHILL Sp. z o. o.
02.12.2015 r.
16.924,80 zł
ul. Nabielaka 6/5
00-743 Warszawa
8.
DIALOG AGENCJA PR
02.12.2015 r.
10.418,10 zł
Gumułka sp. k.
ul. Matejki 4
40-077 Katowice
9.
Fundacja Rozwoju Rynku Pracy
02.12.2015 r.
2.720,00 zł
„Perspektywa”
os. Słoneczne 14
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
10.
Centrum Biznesu i Promocji Kadr
02.12.2015 r.
3.120,00 zł
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
os. Słoneczne 14
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
„Dotacje na Innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
11.
ICB KAROL BRZEZIŃSKI
ul. Królewska 45/4
60-685 Poznań
02.12.2015 r.
8.200,00 zł
W wyniku porównania ofert Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu
wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Pomorską Szkołę Wyższą,
ul. Kościuszki 112/114, 83-200 Starogard Gdański.
Uzasadnienie:
Ww. Oferent przedstawił ofertę zgodną ze specyfikacją zamówienia oraz zawierającą
najniższą cenę.
Dziękujemy za udział w postępowaniu.
„Dotacje na Innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Podobne dokumenty