informator dla kandydatek do iv klasy sportowej o profilu piłki

Transkrypt

informator dla kandydatek do iv klasy sportowej o profilu piłki
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. MATKI TERESY Z KALKUTY W TYCHACH
INFORMATOR DLA KANDYDATEK DO IV KLASY
SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKI RĘCZNEJ
ROK SZKOLNY 2014/2015
Spis treści:
1. Funkcjonowanie klasy sportowej o profilu piłki ręcznej
Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy
z Kalkuty w Tychach.
2. Możliwości i perspektywy dla kandydatów.
3. Baza sportowa.
4. Warunki rekrutacji.
5. Dokumenty.
6. Test sprawnościowy.
7. Dlaczego warto wybrać klasę sportową o profilu piłki ręcznej
Szkoły Podstawowej Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach.
8. Kontakt.
1. Funkcjonowanie klasy sportowej o profilu piłki ręcznej .
W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie piłką ręczną oraz zwiększającą się popularnością
dyscypliny nie tylko wśród dzieci, Szkoła Podstawowa nr 35 w Tychach tworzy klasy sportowe dla
dziewcząt o profilu piłki ręcznej w cyklu 3 letnim ( 4-6 klasa) z rozszerzonym programem nauczania
wychowania fizycznego w wymiarze 10 godzin tygodniowo, w tym 4 godziny ogólnorozwojowe i 6
godzin zajęć szkolenia sportowego w zakresie piłki ręcznej.
2. Możliwości i perspektywa dla kandydatów.
Uczennice klasy sportowej mają możliwość, oprócz nauki, rozwijania swej sprawności fizycznej,
uczestniczenia w procesie specjalistycznego szkolenia w zakresie piłki ręcznej, uczestniczenia
w oficjalnych rozgrywkach, obozach, turniejach oraz kontynuowania nauki w klasie sportowej o tym
samym profilu na poziomie Gimnazjum.
3. Baza sportowa.
Szkoła Podstawowa nr 35 w Tychach posiada salę gimnastyczną, korzysta bezpłatnie z Miejskiej
Hali Sportowej znajdującej się w pobliżu placówki, na czas treningów oraz rozgrywek oraz Basenu
Miejskiego w Tychach.
4. Warunki rekrutacji.
O przyjęciu do klasy sportowej o profilu piłki ręcznej w Szkole Podstawowej nr 35 w Tychach
decyduje złożenie przez rodziców, opiekunów prawnych wniosku o przyjęcie do klasy sportowej,
pisemna zgoda rodziców, opiekunów prawnych, zaświadczenie lekarskie o zdolności do uprawiania
sportu oraz biorąc pod uwagę specyfikę kształcenia w klasie sportowej – wynik przeprowadzonego
w ramach postępowania rekrutacyjnego testu sprawnościowego.
5. Dokumenty.
Zainteresowani klasą sportową o profilu piłki ręcznej w Szkole Podstawowej nr 35 w Tychach
powinni złożyć:
1. Wniosek wypełniony i podpisany przez rodziców/ opiekunów prawnych.
2. Pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo dziecka w klasie sportowej.
3. Zaświadczenie lekarskie kwalifikujące do podjęcia nauki w klasie sportowej o profilu piłki
ręcznej wydane przez lekarza – specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej. Klub MOSM
Tychy, patronujący klasie, zorganizuje wizytę odpowiedniego lekarza specjalisty po
dostarczeniu przez rodziców/opiekunów kandydatki wyników jej badań (podstawowe badanie
krwi i moczu oraz EKG pracy serca).
6. Test sprawności.
Kandydatów stawiających się w wyznaczonym terminie na test sprawności obowiązuje
posiadanie stroju i obuwia sportowego.
Zamieszczone poniżej tabele prezentują elementy sprawności fizycznej, które będzie obejmował
test sprawnościowy dla kandydatów do klasy sportowej o profilu piłki ręcznej.
Elementy sprawności fizycznej objęte testem sprawnościowym:
Typ zadania
Kryterium oceny
Rzut piłką lekarską 2kg
w przód zza głowy
Uzyskana odległość
Skok w dal z miejsca
Uzyskana odległość
Bieg na 30m
Czas wykonania
Punktacja za wyniki uzyskane w teście sprawnościowym :
Wyniki uzyskane w w/w próbach sprawnościowych zostaną przeliczone na punkty wg tabel
Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej oraz Testu Sprawności Fizycznej Specjalnej (piłka
ręczna). W/w próby sprawnościowe i testy posiadają rekomendację Związku Piłki Ręcznej
w Polsce. Źródło: Henryk Norkowski, Jerzy Noszczak: „Piłka ręczna – zbiór testów” ZPRwP
Warszawa 2010.
UWAGA. Bezpłatne, przygotowawcze zajęcia dla kandydatek do klasy sportowej odbywają się
w ciągu całego roku we wtorki i piątki w godz.: 15.00-16.30 w hali MOSiR Tychy, al. Piłsudskiego
20.
Suma uzyskanych punktów pozwoli na utworzenie listy rankingowej kandydatek.
7. Dlaczego warto wybrać klasę sportową o profilu piłki ręcznej Szkoły Podstawowej nr 35
w Tychach:
Zapraszamy do prześledzenia działalności oraz sukcesów naszych poprzednich klas sportowych
z roczników 1997, 1998, 1999 i 2000, 2002 na stronie www.mosm.tychy.pl (zakładka: sekcja piłki
ręcznej) oraz na niżej podanej stronie internetowej szkoły:



3 tytuły Mistrzyń Śląska w latach: 2011, 2012, 2013 – oficjalne rozgrywki Śląskiego Związku
Piłki Ręcznej.
Brązowy medal Mistrzostw Polski Dzieci 2012 r. – oficjalne rozgrywki Związku Piłki Ręcznej
w Polsce.
Pierwsze, drugie i trzecie miejsca w ogólnopolskich turniejach w Nowym Sączu, Łukowie, oraz
wielu śląskich miastach.
8. Kontakt.
Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty
w Tychach
Strona www:
www.sp35.tychy.edu.pl
E-mail szkoły:
[email protected]
Telefon:
32 217 70 26
Adres szkoły:
Tychy, ul. Piłsudskiego 21
Nauczyciel/trener: Agnieszka Żogała – Jeglińska
665 926 205