plik w formacie pdf

Komentarze

Transkrypt

plik w formacie pdf
ISSN 1730-4881
Nr 4/2015
W Rybnie uczczono 70. rocznicę
„MARSZU ŚMIERCI”
W niedzielę 26 kwietnia br. w kościele p.w. św. Brata Alberta Chmielowskiego
w Rybnie i na cmentarzu Ofiar „Marszu Śmierci” odbyły się uroczystości
upamiętniające 70. rocznicę tej hitlerowskiej zbrodni.
Sukcesy KGW z Lisewa i Perlina w konkursie „Wielkanoc
na Kaszubach”
Tort z Kostkowa najsmaczniejszy!
Zlot motocykli w Kostkowie - pomogli Czarkowi
Uroczystość rozpoczęła się od
przejazdu
autokarem
gminnym
przybyłych
delegacji
władz
powiatowych, gminnych, Wojska
Polskiego oraz sołectw i organizacji
działających na terenie gminy
Gniewino a także szkolnych i strażackich pocztów sztandarowych
spod kościoła w Rybnie na Cmentarz Ofiar „Marszu Śmierci”,
gdzie
złożono
wiązanki
pod
pomnikiem Ofiar i zapalono znicze.
Po powrocie do kościoła o godz. 10.00
odprawiona została przez proboszcza
parafii w Kostkowie ks. Roberta
Mayera i wikariusza ks. Wiesława
Badaszka uroczysta msza święta,
podczas której dokonano odsłonięcia
tablicy poświęconej pamięci Ofiar
„Marszu Śmierci”.
Oprawę muzyczną nabożeństwa
zapewniła Gminna Orkiestra Dęta
pod batutą Waldemara Szczypiora a
po mszy w repertuarze patriotycznym
zaprezentował się zespół folkloBiuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 4/2015
rystyczny
„Nadolanie”
pod
kierownictwem Ilony Kowalczyk.
Kibice Arki Gdynia
pomagają Jadzi
UKS „Gniewuś”, „Red
Team” i „Gwiazdki” nagrodzone
Wiosenny turniej piłki
siatkowej
Władze powiatu wejherowskiego
reprezentował Wojciech Rybakowski, etatowy członek Zarządu
Powiatu a władze gminy Gniewino
wójt Zbigniew Walczak oraz
przewodnicząca rady Gminy Judyta
Smulewicz. Gośćmi specjalnymi
uroczystości byli członkowie rodzin
Ofiar „Matrszu Śmierci”oraz Elżbieta
Grot, kustosz Muzeum Stutthof. (MOD)
Dobre miejsce
W gminie Gniewino…
KARTA SENIORA JUŻ DZIAŁA!
Od 1 marca br. funkcjonuje na terenie gminy Gniewino zapowiedziana w lutym podczas walnego zebrania
gniewińskiego koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów KARTA SENIORA.
Program pn. KARTA SENIORA jest przeznaczony dla
seniorów i rencistów, członków Koła nr 4 Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zamieszkałych
na terenie gminy Gniewino, którzy dzięki posiadaniu
karty, będą mogli skorzystać z promocji przygotowanych
przez gminę Gniewino i jej partnerów.
Każdy z członków, chcąc korzystać ze zniżek, musi
dostarczyć do GOPS informację o dochodach.
Należy podpisać oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie
danych osobowych.
Karty do odebrania w siedzibie GOPS.
Od 1 marca 2015 r. obowiązują zniżki:
- dopłata do leków
- bezpłatne wejście na uroczystości i imprezy organizowane
przez Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Bibliotekę w
Gniewinie
- bezpłatny przejazd autobusami gminnymi
Od 1 marca br. obowiązują kryteria dopłat dla członków
PZERiI w Gniewinie:
Dochód dopłata
0-1000 zł 400 zł 1500-2000
200 zł 2000-2500
150 zł 2500-3000
100 zł 3000-3500
100 zł 3500-4000
100 zł Za te środki można wykupić leki na receptę, sprzęt
ortopedyczny, okulary, dokonać dopłaty do turnusu
rehabilitacyjnego, zakupić coś, co jest niezbędne do
funkcjonowania np. laskę, ciśnieniomierz itp. W przypadku
wątpliwości można zasięgnąć informacji pod numerem
telefonu 58 676-79-94.
Kolejne zniżki i uprawnienia będą ustalane w późniejszych
terminach.
Informacje o ewentualnych zniżkach będą przekazywane
zarządowi PZERiI, znajdować się będą na stronach
internetowych GOPS-u, jak również w siedzibie ośrodka.
Tam również znajduje się do wglądu szczegółowy
Regulamin Programu. Opr. (MOD)
WIEŻOWISKO
WYBORY
PREZYDENTA RP
10 maja 2015 r.
PAMIĘTAJ !
Idąc na wybory zabierz z sobą ważny
dowód osobisty lub inny ważny dokument
ze zdjęciem np. paszport.
2
Serdecznie zapraszamy na VII Otwarty Amatorski
Turniej Teatralno- Kabaretowy „Wieżowisko”.
W tym roku spotykamy się w dniach 22-23 maja. Na
scenie Sali Kinowej w Gniewinie będziemy mogli
oglądać prawie 30 występów w różnych kategoriach
zarówno wiekowych jak i scenicznych. Nie zabraknie
teatralnych uniesień jak i kabaretowego humoru.
Całość zwieńczy występ profesjonalnego Teatru
„Czwarte Miasto” z Gdyni, który wystawi dla nas
monodram „Shirley Valentine”
w komediowej
odsłonie. Wstęp na wszystkie przedstawienia darmowy!
Szczegółowy program dostępny na:
www.dobremiejsce.gniewino.pl
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 4/2015
Dobre miejsce
Inauguracja sezonu motocyklowego w Kostkowie
MOTOCYKLE PRZYNIOSŁY POMOC
Ponad 1000 motocykli przyjechało w minioną niedzielę do Kostkowa, by uczestniczyć w uroczystej inauguracji
sezonu motocyklowego 2015 r. W tym roku uczestnicy imprezy swoją pasję połączyli z chęcią niesienia pomocy
3-letniemu Czarkowi od miesięcy walczącemu o życie z groźnym nowotworem.
W niedzielę 19 kwietnia br. o godz. 15,00 do Kostkowa
przybyli miłośnicy jednośladów, by wziąć udział
w zorganizowanej już po raz dziesiąty przez parafię pw.
św. Ottona w Kostkowie uroczystej inauguracji sezonu
motocyklowego 2015 r. Przybyła ich rekordowa liczba
- aż ponad 1000 różnych marek i wieku motocykli – od
ścigaczy, po klasyczne harleye i zabytkowe maszyny
pamiętające lata czterdzieste minionego stulecia!
Podczas inaugurującego zlot nabożeństwa szczególną
intencją była modlitwa o zdrowie dla przebywającego
aktualnie pod opieką onkologów w Centrum Zdrowie
Dziecka w Warszawie 3-letniego Cezarego Budnika,
małego mieszkańca gminy Gniewino od miesięcy
zmagającego się z nowotworem oczodołu.
rzecz Czarka Budnika.
Po mszy św. odbył się festyn w trakcie którego Małego Czarka można nadal wspierać wpłacając darowizny
można było wesprzeć Czarka kupując losy na loterii na konto fundacji, która wspiera leczenie chłopca:
fantowej, ręcznie wykonane ozdoby, jak również
ofiarowując datki do puszek wolontariuszy.
- Udało nam się zebrać w sumie 9.989, 54 złotych
– powiedział ks. Robert Majer. – Pieniądze te
wpłaciliśmy na konto Fundacji jako darowizna na
Fundacja „Nasze Dzieci” przy klinice Onkologii w
IPCZD, Al. Dzieci polskich 20 lek. 120A, 04-730
Warszawa. Nr konta: 76 1240 1109 1111 0010 1163
7630, tytuł przelewu: darowizna na rzecz Cezarego
Budnika. (MOD)
Gminny Konkurs Estetyzacyjny
„Jak Cię widzą, tak Cię piszą”
Po raz kolejny w bieżącym roku rusza Gminny Konkurs Estetyzacyjny „JAK CIĘ WIDZĄ, TAK CIĘ PISZĄ”.
Celem konkursu jest poprawa estetycznego zagospodarowania posesji i wsi, popularyzacja rodzimych gatunków
roślin a ponadto wzbudzanie aktywności mieszkańców gminy w zakresie dbałości o estetykę otoczenia i integracja
społeczności lokalnej.
Konkurs prowadzony jest w kategoriach:
1) najbardziej estetyczna zagroda rolnicza,
2) najbardziej estetyczna zagroda nierolnicza,
3) najbardziej estetyczny ogródek kwiatowo-rekreacyjny,
4) najbardziej estetyczny i ukwiecony balkon,
5) najbardziej estetyczny budynek wielorodzinny,
6) najbardziej estetyczna wieś,
7) najbardziej estetyczny budynek i obejście zakładu pracy,
8) najbardziej estetyczny ogródek sołecki,
W konkursie mogą wziąć udział tylko właściciele zagród rolniczych, nierolniczych, ogródków kwiatoworekreacyjnych i balkonów mających stałe zameldowanie na terenie gminy. Ponadto właściciele budynków
wielorodzinnych i zakładów pracy oraz sołectwa.
W konkursie nie mogą wziąć udziału laureaci z poprzednich trzech edycji konkursu.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie karty zgłoszeniowej przez zainteresowanych. Karty zgłoszeniowe
dostępne są w Urzędzie Gminy Gniewino, ul. Pomorska 8, p. nr 3 oraz u Sołtysów, a także na stronie
www.gniewino.pl
Deklaracje można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Gniewino ul. Pomorska 8 w terminie do 30 czerwca 2015 r.
Regulamin konkursu dostępny na stronie www.gniewino.pl
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 4/2015
3
Dobre miejsce
Po raz 15-ty w Gniewinie
Najpiękniejsze palmy wielkanocne
W Niedzielę Palmową w gniewińskim kościele p.w. św. Józefa Rzemieślnika już po raz 15-ty odbyła się prezentacja
pięknych 2-3-metrowych palm wielkanocnych wykonanych przez uczniów, ich rodziców i nauczycieli szkół gminy
Gniewino. Po poświęceniu palmy wzięły udział w uroczystej procesji dookoła parafialnego kościoła i były jej
wspaniałą ozdobą.
– wych. Ewa Mehring
III miejsce przypadło kl. Va SP Kostkowo - wych.
Mirosława Stefanowska.
Przyznano także pięć wyróżnień. Otrzymały je:
Kl. VI a SP Gniewino - wych. Ewa Miezianko-Pieper
Kl. Ia Gimnazjum Gniewino - wych. Alicja Goyke
Kl. IVa SP Kostkowo – wych. Karolina Pyczka
Kl. Ia SP Kostkowo – wych. Iwona Adrian
Kl. IIa SP Kostkowo – wych. Ola Płaczek
Po odczytaniu werdyktu jury przez ks. Mariana Miotka i
poświeceniu palm konkursowych oraz przyniesionych na
mszę św. przez parafian odbyła się uroczysta procesja wokół
kościoła parafialnego.
Organizatorkami Międzyszkolnego Konkursu na
„Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną” od lat są Joanna
Lewicka, Sabina Domaros i Danuta AfeltowiczMachalińska.
Podziękowania, za wykonanie niezwykle pięknych
palm należą się wszystkim uczestnikom tegorocznego
konkursu.
Piękne palmy są efektem organizowanego już od 15 lat
Międzyszkolnego Konkursu na „Najpiękniejszą Palmę
Wielkanocną”, który ma za zadanie kształtowanie
poczucia więzi z polską tradycją ludową i rozwijanie
twórczej inwencji. Uczestniczą w nim, wraz z rodzicami
i nauczycielami, uczniowie szkół podstawowych i
gimnazjów gminy Gniewino, tj. Samorządowego Zespołu
Szkół w Gniewinie oraz Samorządowego Zespołu Szkół
w Kostkowie.
W tym roku 33-osobowa komisja, której przewodniczyli:
z ramienia Samorządowego Zespołu Szkół w Gniewinie
wicedyrektor Lucyna Palubicka, z ramienia Samorządowego
Zespołu Szkół w Kostkowie Elżbieta Dulko oraz z ramienia
parafii w Gniewinie ks. proboszcz Marian Miotk, oceniła
17 palm – jak to podkreśliła - wykonanych z wielką
starannością i niezwykłą pomysłowością. Drogą głosowania
wyłoniono zwycięzców:
Grand Prix zdobyła kl.0a SP Kostkowo - wychowawca
Marzena Łebkowska
Dwa równorzędne I miejsca przyznano kl. 1c SP Kostkowo
– wych. Izabela Kiełtyka i kl. IVb SP Gniewino – wych.
Iwona Ciechanowska
Przyznano również dwa II miejsca, które zdobyła kl. Ib SP
Gniewino - wych. Sabina Domaros i kl. IIa SP Gniewino
4
Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Zwana jest
również „Kwietną” lub „Wierzbną”. Tego dnia święci się
palmy. Zwyczaj ten przywędrował do Polski z Jerozolimy
w średniowieczu. Obchodzi się go na pamiątkę uroczystego
wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Tradycja wykonywania palm
jest nie tylko w naszej gminie ale i w całej Polsce nader
aktualna. (MOD)
TELEFONY STRAŻY GMINNEJ
W KOSTKOWIE:
58 670-69-98, 58 670-66-21
KOMISARIAT POLICJI
W GNIEWINIE:
58 679-98-70,
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 4/2015
Dobre miejsce
Gmina Gniewino…
PO SOŁECKICH WYBORACH
W dniach od 14 do 25 kwietnia w gminie Gniewino odbywały się wybory sołtysów i członków Rad Sołeckich kadencji
2015 – 2019 r. Oto wyniki wyborów w poszczególnych sołectwach:
1. Bychowo – sołtys Danuta Bianga.
zaszczytem i wyróżnieniem. Pracowałam dla naszej
Rada Sołecka: Tadeusz Abako, Jadwiga Struk, Bronisław „małej ojczyzny” spotykając na swej drodze wiele
Lawer, Bernadeta Pendowska i Mirosława Okrój
wspaniałych osób, gotowych zawsze pomóc i wesprzeć
w trudnych chwilach. Byliście ze mną w czasie pracy i w
2. Chynowie – sołtys Jadwiga Szulc.
Rada Sołecka: Andrzej Ginter, Lucja Musiakowska, czasie zabawy. Mogłam zawsze liczyć na dorosłych ale i
na dzieci.
Gertruda Miotk, Waldemar Dudko i Helena Potyszka
Za moją pracę dziękowaliście mi wszyscy na zebraniu
3. Czymanowo – sołtys Dariusz Treder.
Rada Sołecka: Bożena Rona, Wojciech Pieniążk i wiejskim, na którym pożegnałam się ze swoją funkcją.
Wzruszenie i łzy nie pozwoliły mi wiele powiedzieć. Dlatego
Krzysztof Blaszke
tą drogą chcę Wam wszystkim gorąco podziękować za te
4. Gniewino – sołtys Jan Przepióra
Rada Sołecka: Jadwiga Przepióra, Stanisław Kolb, Jolanta 29 wspólnych lat, za te wszystkie dobre chwile, za serce i
wiarę, że razem możemy zrobić wszystko. Dziękuję małym
Treder, Wiesław Wor i Ludwik Basiński
i dużym, młodszym i starszym. Dziękuję z całego serca!
5. Kostkowo – sołtys Grzegorz Pukszta
Rada Sołecka: Mariusz Grzywacz, Wioletta Bach, Reniusz Nowemu sołtysowi, Panu Grzegorzowi Pukszcie, życzę na
tym stanowisku takich wspaniałych lat, jakie były moim
Rożek, Aleksandra Pokorska i Dorota Matyszewska
udziałem. Wam, mieszkańcy sołectwa Kostkowo życzę
6. Lisewo – sołtys Bożena Hoeft
Rada Sołecka: Barbara Jankowska, Magda Miszka i Beata zapału i chęci do wspólnej pracy dla dobra wszystkich.
Bardzo wzruszona i wdzięczna - Teresa Kaczmarek.
Blizna
(MOD)
7. Mierzynko – sołtys Bogumiła Zynderwald
Rada Sołecka: Anna Orlikowska, Marzena Płotek i Danuta
Rutkowska
8. Mierzyno – sołtys Roman Maksymiuk
Jadwiga
Dargacz
spod
Wejherowa
Rada Sołecka: Justyna Wiszniewska, Jacek Maksymiuk, 17-letnia
jest miłośniczką gry na
Emil Jurkowski, Magda Maksymiuk i Alicja Plichta
instrumentach dętych - gra
9. Nadole – sołtys Adam Kafka
Rada Sołecka: Alina Szykut, Tomasz Kafka i Danuta w Gminnej Orkiestrze Dętej
w Gniewinie. Latem ubiegłego
Bisewska
roku w wyniku nieszczęśliwego
10. Perlino – sołtys Ryszard Tyszer
Rada Sołecka: Bernadeta Berezowska, Jan Kolaska i wypadku straciła prawą rękę,
co ogranicza jej możliwość gry
Grażyna Rompca
na klarnecie. Specjalistyczna
11. Rybno – sołtys Andrzej Miedziak
ułatwiłaby
Jadzi
Rada Sołecka: Izabela Sutuła, Kazimierz Barzowski i Jan proteza
prawidłowe funkcjonowanie
Borski
i rozwijanie jej zdolności
12. Tadzino – sołtys Anna Munch
Rada Sołecka: Adam Nawrocki, Zenon Sikora i Bogusława muzycznych. Koszt takiej
protezy to aż 275 tys. zł.
Szymichowska
Jak widać, mieszkańcy większości sołectw ponownie Ośmioosobowej rodziny nie stać na taki wydatek, dlatego
wybrali na sołtysów te same osoby. Jedynie w trzech zachęcamy wszystkie osoby dobrego serca, które chcą
przypadkach funkcje sołtysów powierzono nowym. Są pomóc Jadzi do przekazywania darowizny bezpośrednio
to: Grzegorz Pukszta w sołectwie Kostkowo, Roman na jej konto: 35 8350 0004 0000 4297 3000 0010
Maksymiuk w sołectwie Mierzyno i Adam Kafka w
sołectwie Nadole.
W sołectwie Kostkowo dotychczasowa wieloletnia
Sala Kinowa w Gniewinie
Pani Sołtys Teresa Kaczmarek zrezygnowała z udziału
14 maja 2015 r.
w wyborach a mieszkańcom swojego sołectwa tak
godz. 17.00 Pszczółka Maja
podziękowała za wieloletnią współpracę:
godz. 19.00 Mów mi Vincent
Szanowni Mieszkańcy sołectwa Kostkowo!
28 maja 2015 r.
Drodzy Przyjaciele!
godz. 17.00 7 krasnoludków ratuje Śpiącą Królewnę
Przez 29 lat - bo od 18.03.1986 r. - pełniłam funkcję Waszego
godz. 19.00 HOBBIT bitwa pięciu armii
sołtysa. Praca to trudna, wymagająca zaangażowania
Więcej na www.dobremiejsce.gniewino.pl
czasu, sił i wszelkich środków. Dla mnie była ona jednak
Pomóż Jadzi!
Filmowe czwartki
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 4/2015
5
Dobre miejsce
Majówka w Centrum Sportowo-Konferencyjnym Gniewino
Nowe smaki
Restauracji Hotelu Mistral Sport****
i Sportowe Soboty – edycja 2015
Kaszubska Majówka
i nowe smaki w Menu
W weekend majowy Centrum Sportowo-Konferencyjne
Gniewino będzie jak co roku, gościć amatorów
wypoczynku i relaksu wiosennego. Pobytowy pakiet
majówkowy okraszamy kulinariami kaszubszczyzny oraz
spotkaniem z piękną kulturą i przyrodą naszego Regionu.
Równocześnie, już od weekendu majowego zapraszamy
do naszej restauracji wszystkich smakoszy, którzy chętnie
skosztują dań nowego menu w przystępnych cenach.
Co ważne, polecamy też Restaurację Hotelową jako
wyśmienite miejsce organizacji uroczystości rodzinnych –
jubileuszy, wesel i przyjęć z okazji Pierwszej Komunii Św.
oraz zabrudzenia dzięki czemu skóra zostaje oczyszczona
odzyskując zdrowy wygląd. Peeling jest świetnym
przygotowaniem do kolejnych zabiegów, pozwala skórze
lepiej wchłaniać substancje odżywcze dostarczane w
postaci kremów, balsamów, żelów, olejków.
Odżywczy masaż na bazie balsamu z masłem Shea 25
min/50 zł (cena regularna 65zł)
Masaż poprawia krążenie, zmniejsza napięcie mięśniowe,
usuwa zbędne produkty przemiany materii, posiada
właściwości pobudzające i lecznicze. Atrakcyjne
zapachy balsamów długo utrzymują się na skórze,
działając aromaterapeutycznie. Balsam pozostawia skórę
jedwabiście gładką i pięknie pachnącą.
POLECAMY RÓWNIEŻ:
- solarium w Hotelu Mistral Sport****! Nowe lampy!
Tylko: 1,50/1min!
Prosimy o wcześniejszą rezerwację w recepcji SPA – tel.:
+48 58 736 46 60.
Inauguracja atrakcji
„Sportowe Soboty 2015”!
Amatorów zdrowego trybu życia i rekreacji zapraszamy
już 2 maja na pierwszą „Sportową Sobotę”, kontynuującą
zeszłoroczną propozycję cotygodniowych spotkań ze
sportem – będzie energetycznie i wesoło! Jak zawsze
na wytrwałych uczestników czekają nagrody! Więcej
informacji – na załączonej reklamie promującej akcję oraz
na stronie internetowej: www.hotelmistralsport.pl
Wiosenna oferta SPA
Polecamy zabiegi w promocyjnych cenach:
Peeling solno-cytrusowy 25 min/ 60 zł
(cena regularna: 80 zł)
Peeling - to podstawowy zabieg pielęgnacji ciała.
Złuszcza z powierzchni skóry martwe komórki naskórka
6
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 4/2015
Dobre miejsce
1 maja godz. 14,00 – 18,00
MAJÓWKA W „KASZUBSKIM OKU”
Wiele atrakcji czeka na tych, którzy 1 maja przybędą
do kompleksu „Kaszubskie oko” w Gniewinie. W
ramach „Majówki z Kaszubskim Idolem” organizatorzy
przygotowali „Wielkie piknikowanie” a w jego trakcie
pokazy kulinarne lokalnych restauratorów, jubileuszowy
konkurs z licznymi atrakcjami i nagrodą główną w postaci
ogrodowego grilla.
Czynne będą też stoiska Kół Gospodyń Wiejskich,
na których można będzie kupić regionalne wypieki i
zasmakować w zupie rybnej, a chętni będą mogli kupić
świeżo złowione ryby. Na dzieci czekać będzie plac zabaw
z licznymi „dmuchańcami”.
Imprezę uświetnią występy laureatów „Kaszubskiego
Idola” – Ilony Stepanik, Łukasza Junga i Eweliny
Pobłockiej z zespołem.
Początek imprezy – godz. 14,00.
ZAPRASZAMY!
KO M U N I K AT
PZERiI
W GNIEWINIE
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w
Gniewinie informuje swoich członków, że w dniu 30
maja 2015 r. w godz. 14,00 - 20,00 w Nadolu odbędzie
się impreza „Powitanie lata 2015”.
Obowiązuje wpłata 15,- zł do dnia 20 maja 2015
r. u Pani Świętkowiak. O odjazdach auto busów
dowiadywać się można na 2-3 dni przed imprezą pod
nr tel. 58 676-78-71.
Liczba miejsc nieograniczona. Należy wziąć z sobą
koszyki!
„GNIEWIŃSKIE
PIÓRO”
Zapraszamy do udziału
w XIV Ogólnopolskim Konkursie Literackim
„GNIEWIŃSKIE PIÓRO”
W tym roku edycja specjalna
„GMINA GNIEWINO W LEGENDZIE I
BAJCE”.
Termin nadsyłania prac do 31 maja 2015 r.
Konkursowi towarzyszy edycja lokalna dla dzieci i
młodzieży z terenu gminy Gniewino.
Regulamin oraz informacje szczegółowe znajdują się
na www.dobremiejsce.gniewino.pl
oraz pod nr tel. 58 670-63-38
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 4/2015
Nowa atrakcja
w Nadolu
Od 1 maja 2015 r. zapraszamy do nowej atrakcji
turystyczno – rekreacyjnej w Nadolu nad Jeziorem
Żarnowieckim. Na odwiedzających, oprócz malowniczych
terenów spacerowych oraz bezpiecznego placu zabaw dla
najmłodszych i tras dla rolkarzy, czekają niezapomniane
doznania kulinarne w restauracji „Stolemowa Grota”.
Obiekt będzie serwował dania kuchni regionalnej i
kaszubskiej przez 7 dni w tygodniu w godz. 12.00 – 21.00.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom najbardziej mobilnej
grupy podróżujących zostało również przygotowane
nowoczesne pole campingowe.
W okresie letnim oferta obiektu zostanie rozszerzona
o wypożyczalnię kajaków i rowerków wodnych.
Więcej na www.dobremiejsce.gniewino.pl
Klikaj
i odwiedzaj stronę:
www.dobremiejsce.gniewino.pl
7
Dobre miejsce
Tańczyli w Rumi, Tczewie i Łebie
SUKCESY MŁODYCH GNIEWINIAN
W ostatnich dniach marca młodzi tancerze z UKS Gniewuś w Kostkowie oraz Centrum Kultury Sportu,
Turystyki i Biblioteki w Gniewnie odnieśli sukcesy w trzech ogólnopolskich konkursach tanecznych.
oraz Maciej i Maja zajęli II miejsce.
Sukcesy UKS Gniewuś
22 marca 2015 r. odbył się III Ogólnopolski Turniej W kat. 10-11 lat kl.H Natalia i Zosia oraz Amelia i Olga
Tańca Towarzyskiego o puchar burmistrza Rumi. Wśród zajęły I miejsce.
setek tancerzy tańczących w parach, w różnych klasach Sukces Red Team i Gwiazdek
i kategoriach wiekowych znaleźli się zawodnicy UKS W sobotę, 28 marca br. w Łebie odbył się II Ogólnopolski
Gniewuś Kostkowo: Mikołaj Pukszta i Martyna Munch, Konkurs Sztuki Baletowej. W turnieju wzięło udział
Konrad Jabłoński i Wiktoria Pieniążk oraz Natalia Jereczek prawie 700 tancerzy, którzy rywalizowali w kategoriach:
taniec klasyczny, jazz i taniec współczesny w formacjach,
i Zofia Kamińska.
W kategorii 8-9 lat kl.H Mikołaj i Martyna zajęli - I mini formacjach, solówkach i duetach oraz w 3 kategoriach
wiekowych: 6-11 lat, 12-15 lat i powyżej 15 lat.
miejsce, a Konrad i Wiktoria - II miejsce.
Na tanecznym parkiecie wystąpiły zespoły działające pod
W kat. 10-11 lat kl.H Natalia i Zosia zajęły II miejsce.
Są to coroczne zawody, podczas których od 3 lat pary z okiem Doroty Więckowskiej przy CKSTiB w Gniewinie
tzn. RED TEAM oraz GWIAZDKI. Zespoły z Gniewina
UKS Gniewuś zdobywają I i II miejsca.
wywalczyły zaszczytne miejsca:
GWIAZDKI - I miejsce w kategorii TANIEC
WSPÓŁCZESNY MINI FORMACJE DO 15 LAT
Natomiast 29 marca 2015 r. odbył się Ogólnopolski
Turniej Tańca Towarzyskiego o puchar burmistrza Tczewa.
Z sekcji tańca sportowego UKS Gniewuś Kostkowo
udział w zawodach wzięli: Mikołaj Pukszta i Martyna
Munch, Konrad Jabłoński i Wiktoria Pieniążk, Maciej
Matyszewski i Maja Skowronek, Natalia Jereczek i Zofia
Kamińska oraz Amelia Socha i Olga Szczygielska
W kat. 8-9 lat kl.H Mikołaj i Martyna, Konrad i Wiktoria
8
RED TEAM - II miejsce w kategorii TANIEC
WSPÓŁCZESNY MINI FORMACJE POWYŻEJ 15 LAT
Życząc kolejnych sukcesów i połamania obcasów
tancerzom UKS Gniewuś oraz Red Team i Gwiazdkom,
oczekujemy na równie budujące wiadomości z kolejnych
zawodów. (MOD)
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 4/2015
Dobre miejsce
Z okazji jubileuszu 70-lecia gminy Gniewino
PLENER MALARSKI
W sobotę 18 kwietnia 2015 r. dobiegł końca plener malarski, zorganizowany przy współpracy Stowarzyszenia
Twórców Niezależnych „AMARANT” oraz Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Bibliotekę w Gniewinie.
Wydarzenie odbyło się z okazji jubileuszu 70-lecia
gminy Gniewino w niezwykle urokliwym miejscu,
jakim bez wątpienia jest Restauracja „Kasztanowy
Gościniec” w Strzebielinku. Głównym celem pleneru
była integracja środowiska malarzy gminy Gniewino,
wymiana doświadczeń oraz przeniesienie na płótna
piękna gniewińskiej ziemi. Komisarzem pleneru był
Jacek Gorzawski – artysta malarz i mieszkaniec gminy,
który swoją pasją i niekończącą się energią potrafi
zachęcić do działania wiele otaczających go osób.
Gośćmi wydarzenia, oprócz członków stowarzyszenia
i lokalnych malarzy, byli również artyści prezentujący
wysoki poziom sztuki malarskiej: Joanna Kowalska,
Alicja Grześkowiak i Andrzej Otawa, którzy chętnie
dzielili się posiadaną wiedzą i umiejętnościami.
Pomimo zimnej i wietrznej pogody, atmosfera panująca
wśród uczestników pleneru była wiosenna, a spotkanie
zaowocowało stworzeniem wielu niepowtarzalnych prac,
które zostaną zaprezentowane m.in. w restauracjach
„Kasztanowy Gościniec” i „Stolemowa Grota” w Nadolu.
Podczas uroczystego zakończenia pleneru malarskiego
Mariola Kwaśniewska, Sekretarz Gminy Gniewino
podkreśliła wielką wartość płynącą z tego rodzaju spotkań
oraz wyraziła zadowolenie z tak dużej aktywności
lokalnego środowiska malarzy. Wszyscy uczestnicy
otrzymali od gminy Gniewino pamiątkowe dyplomy oraz
upominki. JW
Na rozpoczęcie sezonu wędkarskiego
ZAWODY WĘDKARSKIE
16 maja br. o godz.. 7,00 na przystani wnad jez. Żarnowieckim w Nadolu rozpoczną się inaugurujące sezon
zawody wędkarskie „ROZPOCZĘCIE SEZONU – SZCZUPAK”.
Zapisy przyjmowane są do 13.05.2014 r. Opłata wpisowa
wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych). Wpłat
należy dokonywać na Przystani w Nadolu w godzinach
8:00 – 14:00 do dnia 13.05.2014 r. Maksymalna liczba
zawodników wynosi 20 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.
Każdy z uczestników zawodów posiadać powinien
zarejestrowaną łódź wędkarską, kartę wędkarską i aktualne
opłacone prawo połowu na J. Żarnowieckim. Dla osób
nie posiadających własnego sprzętu istnieje możliwość
wypożyczenia łodzi oraz silnika, wg obowiązującego
cennika .
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 4/2015
Przewiduje się 3 nagrody główne oraz nagrody specjalne:
dla zwyciężczyni wśród kobiet i za największy złowiony
okaz mierzony w cm.
Po zakończeniu zawodów odbędzie się losowanie jednego
całorocznego zezwolenia na połów ryb na Jeziorze
Żarnowieckim. Udział w losowaniu przysługuje każdemu
z uczestników zawodów.
Więcej informacji i Regulamin zawodów dostępny jest u
organizatora – Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne
sp. z o.o. w Kostkowie oraz w kalendarzu imprez na stronie
internetowej www.dobremiejsce.gniewino.pl
(MOD)
9
Dobre miejsce
SZS w Kostkowie odniosło…
SPORTOWE SUKCESY
Uczniowie i nauczyciele Samorządowego Zespołu Szkół w Kostkowie zanotowali w ostatnim okresie czasu
pasmo sportowych sukcesów.
Pierwszym sukcesem był awans młodych szczypiornistek
ze Szkoły Podstawowej do Finału Wojewódzkich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt.
30 marca podopieczne Ewy Nowotarskiej pokonały w
walce o finał SP w Baninie, SP nr 5 w Lęborku i SP w
Leśniewie. W Finale WIMS szczypiornistki zajęły 6
lokatę.
15 kwietnia w Mistrzostwach Powiatu Wejherowskiego w
Mini Koszykówce Dziewcząt drużyna z SSP w Kostkowie
zajęła III miejsce w walce o podium pokonując rywalki z
SP w Bożympolu Wielkim 41:8.
Dwa dni później rozgrywano Mistrzostwa Powiatu
Nauczycieli w Koszykówce. Tu znakomicie spisali się
nauczyciele z SZS w Kostkowie, którzy wywalczyli tytuł
Mistrza Powiatu.
Obok sukcesów drużynowych były też sukcesy
indywidualne. Taki właśnie odniosła uczennica SSP
w Kostkowie – Aleksandra Dominik – zwyciężając
w rozegranych w Rumi Mistrzostwach Powiatu w
Indywidualnych Biegach Przełajowych w kategorii szkół
podstawowych, a jej koleżanka – Karolina Matyszewska
– zajęła wysoką 5 lokatę. (MOD)
Plebiscyt „Super Stadion 2015 „
„ARENA MISTRZÓW” NA 5 MIEJSCU
W zakończonym plebiscycie serwisu Ekstraklasa.net na najlepszy stadion piłkarski w Polsce „Arena
mistrzów” w Gniewinie uplasowała się na wysokim 5 miejscu.
Zakończył się trwający trzy tygodnie zorganizowany
przez serwis Ekstraklasa.net plebiscyt na „Super
Stadion 2015”. Najwięcej głosów – 12.495 - otrzymał
Stadion Miejski w Gdyni, na którym na co dzień gra
pierwszoligowy zespół Arki. Tuż za jego plecami
uplasowała się PGE Arena. Jej strata do lidera
wyniosła dokładnie 937 głosów. Najniższe miejsce
na podium zajął Stadion Miejski w Białymstoku –
2390 głosów.
Tuż za podium uplasował się stadion Zagłębia Lubin,
na który głosowało 1757 uczestników plebiscytu. Lecha Poznań – 1483 glosy, Wisły Kraków –
Jako niespodziankę odebrano zajecie wysokiego 585 głosów, czy Śląska Wrocław – 452 głosy.
5 miejsca przez gniewiński stadion „Arena mistrzów”, W plebiscyt zaangażowali się kibice, kluby z
Ekstraklasy i I ligi, ośrodki przygotowawcze i urzędy
na który głos oddało 1644 osób.
W
pokonanym
polu
„Arena
mistrzów” miast. Bardzo dziękujemy za wszystkie oddane na
(MOD)
pozostawiła tak znane obiekty jak stadion „Arenę mistrzów” głosy! 10
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 4/2015
Dobre miejsce
Piłkarski Puchar
Mediów
12 i 13 maja na „Arenie Mistrzów” w Gniewinie
Po raz czwarty w Gniewnie pojawi się 16 drużyn
reprezentujących czołowe media krajowe i zagraniczne.
Obok dobrze znanych zespołów, które regularnie
przystępują do rywalizacji , będziemy mieli aż 5 nowych
drużyn! Mecze grupowe odbędą się 12 maja. Dzień
później część drużyn powalczy o miejsca 1-8, a pozostałe
o miejsca 9-16. Zapraszamy do kibicowania.
Szczegóły na www.footballmedia.pl footballmedia.pl
Na boiskach sołeckich
Zajęcia sportowe
We współpracy CKSTiB w Gniewinie z trenerami KS
STOLEM na boiskach sołeckich organizowane są zajęcia
rekreacyjno-sportowe mające na celu aktywizację ruchową
dzieci i młodzieży, propagowanie zdrowego stylu życia,
a także korzystanie z wiedzy i umiejętności nauczycieli
oraz wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami
zajęć. Zajęcia prowadzone przez trenerów KS STOLEM
odbywają się od 13 kwietnia do końca października br.
według ustalonego harmonogramu.
Projektem objęte zostały sołectwa: Kostkowo, Chynowie,
Gniewino, Czymanowo, Perlino, Bychowo, Rybno,
Lisewo. Szczegółowe harmonogramy zajęć znajdują się u
sołtysów poszczególnych sołectw.
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 4/2015
V Mistrzostwa województwa pomorskiego
GNIEWINO 2015
Turniej mini-golfa 16 maja 2015 r.
Kompleks „Kaszubskie Oko” w Gniewinie
Start o godz. 11.00.
Zapisy w dniu imprezy do godz. 10.45.
Wpisowe 10 zł/zawodnik.
Szczegóły na www.dobremiejsce.gniewino.pl
Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnieju
w przypadku pojawienia się mniej niż 5 zawodników.
III Spartakiada
Rodzinna
30 maja 2015 r. na stadionie
„Arena Mistrzów” w Gniewinie
W programie:
- XXVIII Biegi Stolemów
- XIV Święto Latawca – zawody międzyszkolne
- zawody sportowo – rekreacyjne dla dzieci i
rodziców
- strefa zabaw dla dzieci
- konkursy z nagrodami
- słodki poczęstunek
Szczegóły na www.dobremiejsce.gniewino.pl
11
SPONSORZY „STOLEMA”
WULKANIZACJA
RYBIENKO
TELEFON: 792-529-579
GODZINY OTWARCIA:
Poniedziałek - piątek 9.00-18.00
Sobota - 9.00-15.00
OPONY - NOWE, UŻYWANE,
FELGI, AKUMULATORY,
KONSERWACJA PODWOZI
ZAPRASZAM!
Pływalnia Kryta
zaprasza:
Od 2 stycznia 2014 r. nastąpiła zmiana w godzinach
otwarcia Pływalni Krytej w Gniewinie.
Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 22:00
w soboty i niedziele
w godz. 9:00 – 20:00.
Jednocześnie przypominamy o zmianach godzin funkcjonowania strefy rekreacyjnej na pływalni (sauna oraz
hydromasaż).
Strefa rekreacyjna jest czynna codziennie:
poniedziałek – piątek
od godz. 10:00 do 22:00
sobota – niedziela
od godz. 10:00do 20:00
KONTAKT
z Redakcją „BIULETYNU”:
Mirosław Odyniecki tel. 602-132-061
materiały i informacje można też nadsyłać
na pocztę e-mail:
[email protected]
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino. Nakład 2000 egz.
Redaguje kolegium.
Wydawca: na zlecenie UG Gniewino „MS” Maciej Skok Wejherowo
Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania nadesłanych
tekstów.
Biuletyn Informacyjny Gminy Gniewino Nr 4/2015

Podobne dokumenty

plik w formacie pdf

plik w formacie pdf Peeling - to podstawowy zabieg pielęgnacji ciała. Złuszcza z powierzchni skóry martwe komórki naskórka oraz zabrudzenia dzięki czemu skóra zostaje oczyszczona odzyskując zdrowy wygląd. Peeling jest...

Bardziej szczegółowo