Biuletyn - luty 2015

Transkrypt

Biuletyn - luty 2015
Biuletyn PMMB, St. Petersburg, Floryda
Redaktor: Urszula Gorecki
w Diecezji St. Petersburg - Floryda, tel. 727 – 823 – 6997
Proboszcz: ks. Prałat Dr Janusz Burzawa
†
KOŚCIÓŁ ŚW. PAWŁA
Saint Petersburg, 1800, 12th St. N.
Poniedziałek
9:00 am w kościele
Środa
7:00 pm w kościele
Czwartek
9:00 am w kościele
Piątek
7:00 pm w kościele
Sobota
9:00 am w kościele
w
* Sobota
święte
1:00 pm w kościele
Msze
Niedziela
Wigilia Niedzieli
języku
7:00 pm w kościele
†
polskim
KOŚCIÓŁ ŚW. JAKUBA
Port Richey, 8400 Monarch Dr.
Niedziela
► Zapraszamy na Parafialną Stronę Internetową:
www.polskamisja.org / do wglądu Aktualności /
8:30 am
► Kancelaria: Czynna w środy i piątki
od godz. 5pm-7pm.
Fax #; 727-214-9327
► Zapis do Parafii jest przyjmowany w kancelarii.
► Sakrament Chrztu: Termin należy
W lokacji Port Richey, deklaracje można pobrać w
ustalić miesiąc wcześniej.
zakrystii. Zaznaczamy, że jurysdykcję kościelną
posiadamy tylko w stosunku do członków parafii.
►
Sakrament
Małżeñstwa:
Zamiar
zawarcia małżeñstwa proszę zgłaszać 6
► Spowiedź w języku polskim: pół godz. przed
miesięcy
Mszą Świętą. W Pierwsze Piątki od 6pm. Wyjątkowe
Termin spotkania przedmałżeńskiego
terminy uprasza się uzgadniać z Księdzem.
należy ustalaić z Proboszczem.
przed
planowanym
ślubem.
Biuletyn PMMB, St. Petersburg, Floryda
Redaktor: Urszula Gorecki
 SŁOWO NA NIEDZIELĘ
“Oto Ten przeznaczony jest na powstanie wielu
w Izraelu i na znak,
któremu sprzeciwiać się będą“.
/ Łk. 2,35/
P
rzepowiednia starego Symeona była
aktualna przez całe dwa tysiące lat
chrześcijaństwa i sprawdza się po dzień
dzisiejszy. Imię Jezus było znane i uwielbiane
przez ogromne rzesze ludzi, a równocześnie
przez wielu znienawidzone i prześladowane.
”Świat” nie rozpoznał po dzień dzisiejszy
Chrystusa i toczy z Nim walkę. Pismo Święte
przepowiedziało to już przy narodzeniu
Zbawiciela świata.
Imię Chrystusa pozostanie do końca świata
znakiem sprzeciwu dla tych, którzy “narodzili
się z krwi i z woli męża”, a nie z Boga. Łaska
wiary jest największą, jaką można otrzymać w
życiu. Otrzymują ją wszyscy ochrzczeni, ale nie
wszyscy dochowują jej wierności przez całe
życie. Pismo Święte mówi, że skarb ten nosimy
w ”naczyniach glinianych”, które łatwo można
rozbić, jeżeli się nad nimi nieustannie nie
czuwa. Iluż to chrześcijan traci lekkomyślnie
swą wiarę przez zaniedbanie modlitwy, życia
sakramentalnego, przez uleganie nałogom,
namiętnościom, przez poddawanie się modom otaczającego nas świata.
“Świat” ma swoje własne reguły życia dla swych zwolenników: uleganie wszelkim zachciankom,
nieodmawianie sobie niczego w imię źle pojmowanej wolności, wybieranie drogi szerokiej, na której nie ma
żadnych zakazów, przeszkód. A tymczasem Chrystus mówi o drodze wąskiej i stromej, o konieczności
umartwienia i wyrzeczenia, o rezygnacji z zachcianek upadłej przez grzech nartury. Co więcej: Chrystus stawia na
tej drodze krzyż i mówi: “Kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech
Mnie naśladuje.”
To już za dużo dla współczesnego człowieka, wychowanego na reklamach prasowych i telewizyjnych, dla
człowieka, który wszystko chciałby zdobyć bez wysiłku, który chciałby zlikwidować choroby i cierpienia, a także
uniknąć bolesnej śmierci (eutanazji). Nie dziwmy się zatem, że dla takiego człowieka krzyż będzie znakiem
sprzeciwu, a Chrystus wiszący na nim Kimś, kogo należy czym prędzej usunąć, by nie psuł dobrego samopoczucia.
Dlatego jako wierni chrześcijanie, trwajmy przy Chrystusie, przy tym wielkim ZNAKU SPRZECIWU, który w
rzeczywistości jest ZNAKIEM NADZIEI I ZWYCIĘSTWA jakie osiągnął na krzyżu dla nas wszystkich.
Ks. Prałat Janusz
Biuletyn PMMB, St. Petersburg, Fl.
1. Niedziela
Redaktor: Urszula Gorecki
8:30 AM
+ Albina Kusek, z okazji Urodzin od córek Barbary i Jadwigi.
1:00 PM
1. Msza święta Dziękczynna na podziękowanie Bogu za powrót do zdrowia po ciężkiej operacji aorty z prośbą
o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże z intencji Arkadiusza Gonera z rodziną.
2. W int. Julii Katarzyny Garbacz w Dniu Chrztu św. o potrzebne łaski na drodze wiary z int. rodziców i dziadków.
3. + Aniela, Franciszek, Czesław Galon z int. Julii Kocur.
2. Poniedziałek
5:30 PM
W intencji Marii Bednarz z okazji Urodzin i Imienin o zdrowie i błogosławieństwo Boże z int. przyjacioł.
4. Środa
7:00 PM
+ Tadeusz Sławatycki w X Rocznicę Śmierci z intencji córki Krystyny Zaremba z rodziną.
5. Czwartek
9:00 PM
Za parafian Polskiej Misji.
6. I Piątek mies.
7:00 PM
W int. członków Róż Rożańcowych o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski.
7. I Sobota mies.
9:00 PM
W int. Rycerstwa Niepokalanej o opiekę Maryi i błogosławieństwo Boże.
7:00 PM
+ Za dusze zmarłych z rodziny Gabryckich z intencji Miry Dudek.
8:30 AM
+ Zygmunt Grzelczak z intencji Wandy i Krzysztofa Zawistowskich.
1:00 PM
1. W int. Marii i Zygmunta Karwowskich w 40 R. Ślubu, msza św. Dziękczynna z prośbą o zdrowie i dalsze bł. Boże.
8. Niedziela
2. W 75 r. I- wszej masowej wywózki Polaków na Sybir z intencji Związku Sybiraków na Florydzie.
3. + Za dusze zmarłych z rodziny Jaworskich z int. Julii Kocur.
9. Poniedziałek
9:00 PM
+ Andrzej Markowski od uczestnikow pogrzebu ( III )
11. Środa
7:00 PM
W int. Krzysztofa o potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże z intencji mamy.
12. Czwartek
9:00 AM
.....................................................
13. Piątek
7:00 PM
+ Hieronim Piotrowski z intencji córki Janiny z rodziną.
14. Sobota
9:00 AM
Za parafian Polskiej Misji.
7:00 PM
+ Jacek Żarnowski z intencji Małgorzaty Biedal z rodziną.
8:30 AM
.....................................................
15. Niedziela
1. W 60 R. Ślubu Cecylii i Władysława Kot msza święta Dziękczynna z prośbą o zdrowie i dalsze bł. Boże.
2. W 50 R. Ślubu Henryki i Edwarda Zalewskich msza św. Dziękczynna z prośbą o zdrowie i dalsze bł. Boże.
3. + Władysława Iskra w VII Rocznicę Śmierci z intencji dzieci i wnuków.
16. Poniedziałek
9:00 AM
.................................................
18. Środa
7:00 PM
+ Wanda Orzeł od uczestników pogrzebu ( XVI ).
19. Czwartek
9:00 AM
.................................................
20. Piątek
7:00 PM
+ Mike Jalsovec od uczestników pogrzebu ( XVI ).
21. Sobota
9:00 AM
Za parafian Polskiej Misji.
7:00 PM
+ Józef Mikucki od przyjacioł ( I ).
8:30 AM
+ Bronisława Zimnoch z intencji Maryli i Wojciecha Fantoli.
1:00 PM
1.+ Janina Pawińska w XIII Rocznicę Śmierci z intencji córki Teresy z rodziną.
22. Niedziela
2. +Henryk Wiśniewski oraz + Jadwiga Wrzos z intencji Danuty Wiśniewskiej.
23 - 28 Luty
Intencje mszalne są wolne
Biuletyn PMMB, St. Petersburg, Floryda
Redaktor: Urszula Gorecki
 INTENCJA APOSTOLSTWA
Modlitwa na luty:
Aby małżonkowie, którzy się rozeszli, znaleźli
zrozumienie i wsparcie we wspólnocie chrześcijańskiej.
 KOLEKTY MSZALNE
Dzień
Port R.
St. Pete.
Kawa
Niedziela - 21 grudnia 2014
$ 826
$ 1836
Boże Narodzenie 2014
$ 1027
$ 5310
$ 6337
$ 343
$ 343
Św. Szczepana 2014
$ 60
Razem
Niedziela - 28 grudnia 2014
$ 622
$ 1630
Nowy Rok 2015
$ 349
$ 1689
$ 2038
Nowy Rok / II Kolekta
$ 185
$ 320
$ 505
Niedziela - 4 stycznia 2015
$ 566
$ 1752
$ 2318
Niedziela - 4 stycznia / II kolekta
$ 125
$ 446
$ 571
Niedziela - 11 stycznia 2015
$ 612
$ 1569
$ 50
$ 2231
Niedziela - 18 stycznia 2015
$ 610
$ 1756
$ 80
$ 2446
Niedziela - 18 stycznia / II kolekta
$ 92
$ 313
$ 720
$ 1552
Niedziela - 25 stycznia 2015
$ 90
$ 2722
$ 2342
$ 405
$ 200
$ 2472
Bóg zapłać !
 OGŁOSZENIA...
przy kościele św. Jakuba w Port Richey
czynna po Mszy św.: *Luty 8 & 22
*Marzec 8 & 22
Koordynacja: *A. & Z.Dmochowski; 727.505.6328
*W. & Z. Bąk; 727.645.5280
*K. & K. Pawłowski; 727.565.3185
Biuletyn PMMB, St. Petersburg, Floryda
Redaktor: Urszula Gorecki
*REKLAMA*
POLSKIE CENTRUM
im. Jana Pawła II
POLONIA, INC.
1521 Saturn Ave, Clearwater, Fl. 33755
tel. ( 7 2 7 ) 2 9 8 - 8 6 0 9
4350 16-th Str. N., St. Pete. : (727) 522 - 1942
e-mail:[email protected]
Godziny otwarcia biura:
▪Środa: 11:00 - 15:00
▪Czwartek: 11:00 - 17:00
▪Piątek & ▪Sobota: 11:00 - 16:00
JOLANTA REALTY
R
EUROPEAN GOODIES, INC.
Residential & Commercial Services
116 N. Main Ave, Clearwater, Fl. 33765
Jolanta J. Zasadna
tel; 727- 526 - 1118
Real Estate Broker
Zapraszają na wyroby masarskie:
Tues.-Fri.; 9AM - 6PM
Sat.; 9AM - 4PM
3816, 104th Ave Clearwater, Fl.
tel: 727. 572. 9110
PINNACLE
cell: 727. 410. 3585
ACCOUNTING LLC
1013 Ohio Ave, Palm Harbor, Fl 34683
Rozliczanie podatków (95$ and up) Księgowość
Konsultacje Notariusz Publiczny
Pomoc w wypełnianiu form emigracyjnych
Kontakt:
*Info. na str. www.poloniaclub.org
Barbara Brajczewska: 727.592.4193
ANETA GAWLE
e-mail; [email protected]
Tel;
Fax;
727. 773. 1040
727. 773. 1001
Właściciele; Bernarda & Michał Przywalny
4616, 49th Str. N., St. Pete., Fl 33709
[email protected]
UNIPOL TRAVEL
/fax; (727) 526-5979
OFERUJEMY:
▶Bilet y Lotnicze do Europ y
▶Zdjęcia Paszportowe
▶ W ys y ł k ę P a c z e k i P i e n i ę d z y
▶Usługi Notarialne
Zapraszają:
Biuro czynne:
*poniedz.- 12-6
*wtorek-*czwartek: 10-5
*piątek: 10-2
Mariola & Mark Nowakowski
UBEZPIECZENIA
Potrzebna kobieta do pracy
w serwisie
sprzątającym
* Samochód
Niekonieczny !
: 727 - 573 - 5575
SAMOCHÓD▪DOM▪ŻYCIE▪ZDROWIE▪BIZNES
BANK I PLANY EMERYTALNE
MAŁGORZATA (MAGGIE) WAZIO
Licencjowany Agent Ubezpieczeniowy
7801 Starkey Rd, Seminole, Fl 33777
email: [email protected]
tel: 727 - 397 - 1495
*Mówimy po polsku
fax: 727-393-0938
Biuletyn PMMB, St. Petersburg, Floryda
Gorecki
Open: Tuesday - Saturday
Sunday
 ELA’S DELI 
Polish Good Home Made Food
727. 525. 3111
*Tues. -Fri.: 9AM-6PM
*Sat.: 9AM-4PM
*Sun. & Mon.: CLOSED
Elizabeth
Kulagowski
10 am - 6 pm
10 am - 3 pm
M&W
European Deli
4701, 49th St. N., ST. Petersburg, Fl 33709
open:
Redaktor: Urszula
*REKLAMA*
WYROBY SPORZĄDZANE NA MIEJSCU
2676 Bayshore Blvd, Suite L ●Dunedin, Fl 34698
Tel: (727) 738 - 0679
Fax: (727) 734 - 1197
Zapraszają właściciele:
Małgorzata i Wacław Kamińscy
 Ubezpieczenia domów i samochodów 
Krystyna
Zakrzewski
4 LIFE RESEARCH
FOOD SUPPLEMENT COMPANY
TRANSFER FACTOR:
tel.: 727. 789. 7850
wewn . 2265
 Zdrowie dla Ciebie i Twojej rodziny 
tel;
941. 429 - 8395
lub
941. 468 - 7885
[email protected]
[email protected]
32050 US 19 N.
Palm Harbor, Fl. 34684
Zaprasza: MARIA DUNKOWSKI
mgr
Bozena Ewa Szabala
PEŁNOMOCNIK PRAWA POLSKIEGO
Excellence Florida INC
2474 Sunset Point Dr., Clearwater, Fl 33765
AGNES BAK Realtor
KUPNO I SPRZEDAŻ DOMÓW
Cell: 813. 299. 7854
E-mail: [email protected]
1545 S. Belcher Rd, Clearwater, Fl 33764
*Emerytury w Polsce *Pełnomocnictwa
*Prawo polskie-sprawy prowadzone w Pl.
*Notary Public
 CELL (727) 580-7972  FAX (727) 726-7088
w sprawie umieszczania
OGŁOSZEŃ W BIULETYNIE PARAFIALNYM
prosimy o kontakt z Redagującą biuletyn
Urszulą Górecki
 tel.: 7 2 7 . 6 3 8 . 6 8 6 5
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty