NR 33 - Czerwiec 2014

Komentarze

Transkrypt

NR 33 - Czerwiec 2014
Bezpłatny INFORMATOR URZĘDU
MIASTA W KA
ZIMIER
ZU DOLNYM
IEC 2014
NR 6 (33) CZERW
Mistrzostwa Polski
W Kazimierzu odbył się dwudniowy turniej Mistrzostw Polski w piłce ręcznej plażowej BH Kazimierz
Cup 2014. Wzięło w nim udział 14 drużyn – 7 męskich
i 7 kobiecych, wśród nich reprezentacja młodzieżowa
męska z Ukrainy. Zwyciężyły w swoich kategoriach
drużyny męska i żeńska z Piotrkowa Trybunalskiego. Według opinii sędziów, trenerów i zawodników
poziom rozgrywek turniejowych był bardzo wysoki.
Wszyscy zwracali szczególną uwagę na dobrą organizację i znakomicie przygotowane boiska, na których
odbywały się mecze. Jest realna szansa na to, że w Kazimierzu cyklicznie będą organizowane turnieje tej
tej rangi odbywają się zazwyczaj w miastach takich
jak Gdańsk czy Świnoujście, które mają duże budżety na promocję. My zaś własnymi siłami i skromnymi
środkami osiągnęliśmy sukces w postaci ciekawego
wydarzenia sportowego i dwóch boisk, które pozostaną do dyspozycji mieszkańców i turystów.
100 lat to za mało!
rangi. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się
w przygotowanie turnieju – mówi burmistrz Grzegorz
Dunia. Szczególne podziękowania należą się firmie
BH Solution i pani Annie Luzar, firmie Borkop z Jaworców za świetne przygotowanie boisk i to w błyskawicznym tempie. Przypominam, że do końca nie
było wiadomo, jak szybko opadnie woda przybiórkowa i czy zawody w ogóle odbędą się w tym miejscu.
Dziękuję również strażakom, którzy zawsze w sytuacjach nagłych potrafią zmobilizować siły i pomóc
w potrzebie. Impreza, którą udało nam się zorganizować wspólnie z firmą BH Solution z Lublina
to było wbrew pozorom duże wyzwanie. Mistrzostwa
W czerwcu świętował w Kazimierzu swoje setne urodziny
ppłk. pil. Zdzisław Górecki. Urodzony w naszym mieście,
tu chciał przeżyć ten niecodzienny jubileusz. Historia życia
Zdzisława Góreckiego jest niezwykła – naoczny świadek
dwóch wojen światowych, zestrzelony 17 września 1939r.
przez Sowietów nad Tarnopolem, gdy leciał z Dęblina
w kierunku Rumunii, gdzie miało się formować polskie lotnictwo. Wraz z nim w samolocie R-XIIIF lecieli mechanik
i jego pomocnik, nie mieli broni, ani łączności i tylko jeden
spadochron. Nagle z naprzeciwka pojawiły się trzy myśliwce
z czerwonymi gwiazdami na kadłubie i w ich kierunku posypały się pociski. Silnik samolotu zapalił się, ale Góreckiemu udało się wylądować na pobliskiej łące. Do dziś pamięta,
że rosła na niej koniczyna. W czasie wojny Górecki służył
w partyzantce w ZWZ oraz w AK przyjmując zrzuty z Anglii
oraz Włoch i prowadząc tajne nauczanie. Po wojnie organizował struktury lotnictwa przy II Armii Wojska Polskiego.
W 1944 r. został internowany i wywieziony do sowieckiego
obozu pracy w Stalinogorsku. Gdy wrócił w 1947 r. do Polski
podjął pracę jako instruktor pilot w Oficerskiej Szkole Lotniciąg dalszy na str. 2
1
Szanowni Państwo
sezon turystyczny w Kazimierzu już trwa. Wprawdzie pogoda nie jest dla nas
w tym roku zbyt łaskawa, ale za nami już kolejne udane imprezy, które przyciągnęły dużą ilość odwiedzających – Mistrzostwa Polski BH CUP’ 2014 w piłce
ręcznej plażowej, 48. Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych.
W tym numerze gazety, który z pewnością trafi także do rąk odwiedzających
nas turystów, podajemy informacje dotyczące oferty kulturalnej naszego miasta. Sztandarowe imprezy, które jeszcze przed nami jak: Festiwal Filmu i Sztuki
Dwa Brzegi, Letnie Koncerty Organowe, zakorzeniony już w Kazimierzu Festiwal Pardes, czy też nowa, oryginalna inicjatywa jaką jest Festiwal Kazimiernikejszyn, a we wrześniu Święto Jesieni i Europejski Festiwal Kolonii Artystycznych
– to główne atrakcje przewidziane w tym sezonie. Myślę, że każdy odwiedzający Kazimierz, a także mieszkańcy znajdą wśród tych propozycji coś dla siebie.
Mamy szczęście żyć w miejscu, które łączy ze sobą atrybuty życia prowincjonalnego – spokój, piękna przyroda, kontakty międzyludzkie z atrakcjami typowymi
dla dużych aglomeracji – bogata oferta kulturalna, ciekawe imprezy sportowe, usługi gastronomiczne na wysokim poziomie. To wszystko sprawia, że jakość życia w naszej gminie jest pod tym względem lepsza od jakości życia przeciętnego
mieszkańca naszego kraju. Potwierdzają to osoby wybierające właśnie nasze tereny na miejsce swojego życia. Jednak poza
powyższymi walorami, równie istotna dla poziomu życia jest możliwość godnego zarobku. Nasza gmina może liczyć
na rozwój głównie w obszarze turystyki, dlatego wciąż poszukujemy strategicznych rozwiązań, które utrzymałyby wysoką pozycję Kazimierza jako turystycznego magnesu. Nową ideą jest wykorzystanie zbyt mało jeszcze wyeksponowanych
walorów geologicznych naszych terenów, na których można zbudować olbrzymi potencjał turystyczny. Takim pomysłem
jest Geopark Małopolskiego Przełomu Wisły ( projekt siedmiu gmin nadwiślańskich, Muzeum Nadwiślańskiego i Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa ), którego liderem i siłą napędową jest Gmina Kazimierz Dolny. Kluczowym
przedsięwzięciem jest wybudowanie w kamieniołomach Centrum Ziemi – nowoczesnego obiektu turystyczno – edukacyjnego na wzór Centrum Kopernika w Warszawie, który będzie ciekawą propozycją dla osób w każdym wieku i może
wpłynąć na wydłużenie pobytów grup wycieczkowych oraz turystów indywidualnych. Na spotkaniu z mieszkańcami,
radnymi i sołtysami, przedstawiłem zarys pomysłu Geoparku oraz stan dotychczasowych prac z nim związanych. Podczas dyskusji wyłoniły się nowe, ciekawe pomysły, co do zagospodarowania kamieniołomów. Obecni zaakceptowali ideę
Geoparku, jako kierunek rozwoju na najbliższe lata. Ponieważ w naszej gminie żyje mnóstwo osób przedsiębiorczych,
o wielkim potencjale twórczym, wierzę, że uda nam się wspólnie wykreować i doprowadzić do realizacji projekt Geoparku, który stanie się kołem zamachowym lokalnej gospodarki.
Burmistrz Grzegorz Dunia
100 lat to za mało!
ciąg dalszy ze str. 1
czej w Dęblinie, ale już w 1953 r. zwolniono go z wojska z powodów politycznych. Od 1955 r. tworzył struktury Lubelskiego Zespołu Lotnictwa Sanitarnego, gdzie przepracował
19 lat. Setny jubileusz Zdzisława Góreckiego świętowany był
hucznie w Dęblinie i w Kazimierzu. W kazimierskiej farze
odbyła się uroczysta msza święta w intencji Jubilata i Lotników Polskich z towarzyszeniem orkiestry wojskowej, chóru
Liceum Lotniczego w Dęblinie, sztandaru i asysty honorowej Kompanii Reprezentacyjnej Sił Powietrznych, przedstawicieli Dowództwa Generalnego RSZ, Inspektoratu SP, 4
Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, Wyższej Szkoły Oficerskiej
2
Sił Powietrznych, Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego
oraz przedstawicieli władz państwowych i samorządowych.
Koleje losu Zdzisława Góreckiego mogłyby posłużyć za scenariusz książki historycznej, a jego patriotyczna postawa
za wzór dla każdego z nas.
48. Festiwal Kapel
i Śpiewaków Ludowych
48. Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych już za nami.
W tym roku, poza stałymi punktami festiwalowego
programu, gościem specjalnym był zespół „Transkapela” który rozgrzewał do tańca na kazimierskim rynku
w sobotni wieczór. Festiwal organizowany jest od 1966
roku przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie,
we współpracy z Urzędem Miasta i Kazimierskim Ośrodkiem Kultury, Promocji i Turystyki. Wydarzeniu patro-
nuje od lat, jak również je współfinansuje Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Festiwal to przede
wszystkim rodzaj konkursu, w którym rywalizują ze sobą
kapele, śpiewacy-soliści, zespoły śpiewacze, a także instrumentaliści grający na tradycyjnych instrumentach,
walcząc o „Basztę” – nagrodę festiwalu.
Głównym celem Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych jest popularyzacja, ochrona i dokumentacja autentycznego muzykowania i śpiewu ludowego. By podtrzy-
mywać i kultywować tradycje wśród młodzieży, podczas
festiwalu odbywa się konkurs „Duży – Mały”, w którym
mistrzowie instrumentaliści i śpiewacy ludowi prezentują swoich uczniów. Imprezą towarzyszącą są Targi Sztuki
Ludowej odbywające się na kazimierskim Rynku, organizowane przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych.
Czy wiecie, że …
Został ogłoszony przetarg na budowę szkoły. Wysoka
szacunkowa wartość inwestycji ( 26 676 134, 25 zł) obligowała do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Planowany czas budowy szkoły to 30.09.2014–
31.12.2016. Otwarcie ofert nastąpi 31.07. 2014 r.
Ogłoszony został drugi przetarg na nieruchomość nr
801/27 przy ul. Sadowej o powierzchni 0, 1395 ha. Zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
nieruchomość leży w terenach oznaczonych symbolami
UH – usługi handlu i UK – usługi kultury. Cena wywoławcza –1 800 000 zł netto. Przetarg odbędzie się 28 sierpnia w Urzędzie Miasta w Kazimierzu Dolnym. Szczegóły
na stronie: www.um.kazimierzdolny.bip.lubelskie.pl
Z Kazimierskim Ośrodkiem Kultury Promocji i Turystyki nie można się nudzić
w wakacje. W każdą sobotę
lipca i sierpnia w godzinach
10.00–13.00 odbywać się
będą bezpłatne pokazy filmowe, zajęcia plastyczne,
gry i zabawy planszowe.
W ramach Festiwalu
Filmowego „Dwa Brzegi”
organizujemy pokazy czterech filmów Tima Burtona
i zajęcia plastyczne związane z kinem: tworzenie animacji
obrazkowej, scenografii, zabawa światłem i cieniem.
Letnia Mała Kolonia Artystyczna odbędzie się
w sierpniu pod hasłem „Plenery małe i duże”. Będzie
to cykl zajęć wyjazdowych dla dzieci. Planujemy wyjazdy do: Siedliska Małgorzaty, Wąwozu Korzeniowego,
Zagrodowej Osady, Młyna Hipolit, Parku NaukowoTechnologicznego w Puławach, Janowca, GrodziskaŻmijowiska.
Tegoroczny Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi odbędzie
się w dniach 2–10 sierpnia. W dniu otwarcia organizatorzy zapraszają na pokaz znakomitego filmu „Zimowy sen”
w reżyserii Nuri Bilge Ceylan, który zdobył Złotą Palmę
na festiwalu w Cannes. Podczas 8. edycji Festiwalu Dwa
Brzegi zobaczymy m.in. retrospektywę reżyserską Małgorzaty Szumowskiej.
3
W dniach 19–23
sierpnia odbędzie się
kolejna edycja Spotkań
z Kulturą Żydowską
Pardes Festival 2014.
W programie m.in. oddzielny blok tematyczny poświęcony tradycji
i kulturze romskiej oraz
spotkania na temat historii Kazimierza Dolnego i słynnej kazimierskiej polsko-żydowskiej kolonii artystycznej. Szczegóły w następnym
numerze Gazety.
Kazimierski Chór Parafialny prowadzony przez Janusza Adama Głosa wspólnie z zaprzyjaźnionym chórem
z Chodla pod dyrekcją Stanisława Jadacha, uświetniły
mszę odpustową św. Jana w kościele farnym. We wspólnym wykonaniu usłyszeliśmy m.in. „Chór niewolników”
Trwa remont drogi powiatowej Kazimierz – Dąbrówka – Cholewianka do granicy z gminą Wilków (6 km).
Wykonano wzmocnienie krawędzi drogi z tłucznia
i nową, dwuwarstwową nawierzchnię asfaltową, a także
wymieniono część krawężników i chodnika oraz przepusty drogowe. Przy szkole w Dąbrówce powstały dwie
nowe zatoki autobusowe i kawałek chodnika. Inwestorem remontu na wniosek Gminy Kazimierz jest Powiat
Puławski, 50 % środków pozyskanych na remont pochodzi z budżetu państwa z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych tzw. „schetynówek”, nasza gmina
sfinansowała dokumentację techniczną inwestycji.
Nadciąga Kazimiernikejszyn ...
z opery „Nabucco” Giuseppe Verdiego. Po uroczystości,
kazimierski chór zaprosił gości na poczęstunek na plebanii, a potem chóry udały się na przejażdżkę melexami do wąwozu korzeniowego. Chórzyści, zanim wsiedli
do busików, zaintonowali na rynku wspólną pieśń, czym
zaskoczyli przypadkową publiczność, która nagrodziła
ich za ten spontaniczny występ gromkimi brawami.
15 czerwca na boiskach Kazimierskiego Klubu Sportowego Orły w Bochotnicy rozegrano VI edycję Turnieju Ochotniczych Straży Pożarnych o Puchar Świętego
Floriana. Pierwsze miejsce i statuetkę dla zwycięzcy
zgarnęła ekipa z Wierzchoniowa, która w finale pokonała Bochotnicę.
4
Już wkrótce, w dniach 11–13 lipca czeka nas kolejne, jedyne
w swoim rodzaju wydarzenie, którego pomysłodawcami są Michał Niewęgłowski
i Włodek Dembowski – solista zespołów Dziady Kazimierskie i Łąki Łan. Festiwal
Kazimiernikejszyn to nie tylko
koncerty, ale także mnóstwo pomysłów na spędzenie czasu
w Kazimierzu zależnie do potrzeb – leniwie lub aktywnie,
a jak wiadomo Kazimierz doskonale nadaje się zarówno
do jednego, jak i do drugiego. Na stronie imprezy www.kazimiernikejszyn.pl czytamy: „Kazimiernikejszyn to festiwal
zbudowany na uzupełniających się kontrastach. Doświadczysz tam i spowolnienia czasu w zielonych wąwozach czy
rynkowych knajpach jak i wysokoenergetycznych koncertów. Będziesz miał przestrzeń na filozoficzny kontakt z naturą jak i niekończącą się imprezę. To czas i miejsce na piękną plażę wraz ze słonecznym lenistwem jak i na pojechane
konkurencje w których trzeba się „nabiegać” żeby wygrać.
Spotkasz i fanów „dziania się” i kontemplacji zjawisk natury.
Wszystko na Kazimiernikejszyn ma w sobie luz, humor czy
nawet elementy absurdu i jednocześnie przygotowane jest
z należytą starannością. To mix muzycznej jazdy, aktywności, natury, relaksu, jasnej strony mocy, humoru, inicjatywy
i pomagania.”
Ta zapowiedź z pewnością rozbudzi ciekawość wszystkich miłośników Kazimierza, jak również tych, którzy jesz-
cze nigdy tu nie byli. Kazimiernikejszyn to jednak przede
wszystkim muzyka. Organizatorzy planując koncerty w kamieniołomach, postanowili nawiązać do słynnego koncertu
Voo Voo w 1995 r. zapamiętanego przez wielu kazimierzaków jako świetną imprezę, która przyciągnęła mnóstwo fanów dobrej muzyki z całej Polski. Tak więc w czasie festiwalu ponownie usłyszymy Voo Voo oraz: Trebunie Tutki, Łąki
Łan, Lao Che, Mitch&Mitch, Dziady Kazimierskie, Gooral,
Ifi Ude, November Project, Neo Klez, Czessband.
Zapraszamy!
Już za parę dni, za dni parę...
... uczniowie pożegnają szkołę na całe dwa miesiące! Po dziesięciu miesiącach pracy czas na podsumowanie, którym jest
świadectwo. Choć mówi się, że nie uczymy się dla ocen, lecz
dla siebie, to jednak stopnie są odzwierciedleniem włożonej
pracy i cieszą, gdy możemy je potraktować jako nagrodę lub
też dają do myślenia, gdy nie jesteśmy z nich zadowoleni.
Najważniejsze to wyciągać wnioski z niepowodzeń i szukać rozwiązań. Tak więc uczennico i uczniu! Jeśli na widok
swojego świadectwa ogarnia cię uczucie wstydu i niezadowolenia – zmień to w przyszłym roku! Na pewno się uda!
Dyrektor Jerzy Arbuz opowiada nam jak udało się w tym
roku osiągnąć lepsze wyniki w GZS: „nauczyciele przez
cały rok prowadzili dodatkowe zajęcia pozalekcyjne,
przeprowadzali próbne testy egzaminacyjne, brali udział
w szkoleniach. Na bieżąco analizowali wyniki i często
organizowali zebrania rodziców klas kończących szkołę.
W tym roku jesteśmy naprawdę zadowoleni z rezultatów
naszej wspólnej pracy.” Znamy już wyniki egzaminów zewnętrznych w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w GZS,
5
które rzeczywiście zdają się potwierdzać skuteczność tych
działań – uczniowie klasy szóstej Szkoły Podstawowej w Kazimierzu uzyskali w tym roku średni wynik na poziomie
27,6 pkt na 40 możliwych do zdobycia. Jest to wynik wyższy
od wyniku uzyskanego w powiecie i w województwie, a także od wyniku ogólnopolskiego który wyniósł 25,8 pkt. Najwyższy wynik to 37pkt na 40 możliwych punktów, który
zdobył Kamil Synowiec.
Również uczniowie klas trzecich Gimnazjum uzyskali
zdecydowanie wyższy rezultat niż w roku ubiegłym, a najlepszymi wynikami możemy poszczycić się z matematyki –13,2 pkt, gdzie średni wynik w powiecie to 13,1 pkt,
a w województwie 13,3 pkt. Szczególnie cieszy wynik
uczniów Szkoły Podstawowej, która w 9-stopniowej
skali staninowej* podniosła swój wynik w porównaniu
z rokiem poprzednim aż o 5 staninów!
* – skala staninowa – stosowana jest m.in. w pomiarze
dydaktycznym i odpowiada na pytanie jaką pozycję
zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia na tle wyników
osiągniętych przez całą badaną populację.
Orły do boju!
Futbol w gminie Kazimierz zakorzenił się na dobre od 1992
roku, a drużyna pod nazwą Orły Kazimierz po raz pierwszy
wystąpiła w rozgrywkach 1993/94. Drużyna szybko awansowała do A-klasy, potem do ligi okręgowej, a mecze Orłów
przyciągały do Bochotnicy tłumy kibiców. Zespół doczekał
się nawet własnej gazetki „Orły do boju”. Potem drużyna
przeżywała wzloty i upadki. Od roku nowym prezesem
klubu jest Łukasz Sikora, który chce aby Orły powróciły
do dawnej świetności i konsekwentnie działa w tym kierunku. „Naszą ambicją jest powrót do ligi okręgowej.
Chcemy, aby drużynę seniorów zasilali świetni gracze
z naszego terenu, którzy już teraz wyróżniają się dużą
skutecznością, jak chociażby Rafał Dryk, który strzelił w tym sezonie 40 goli, co uplasowało go na trzecim
miejscu w województwie”. Drużyna cieszy się coraz większym zainteresowaniem dzieci i młodzieży z naszej gminy. „Na początku trudno było się przyzwyczaić do ostrych
6
treningów – 2 razy w tygodniu po półtorej godziny i jeden godzinny trening przedmeczowy. Nasz najgroźniejszy
przeciwnik to Cisy Nałęczów, z którym bijemy się o wejście
do wyższej ligi – wojewódzkiej” – mówi zawodnik drużyny
młodzików starszych Franek Sulkiewicz.
Ostatni, decydujący o pierwszym miejscu w tabeli
I B-klasy rozegrany w Bochotnicy mecz z Opolaninem II
Opole Lubelskie zakończył się wygraną gości 2:0 co oznacza, że Opolanin ma już zapewnione wejście do A-klasy,
a Orły w najgorszym razie czekają mecze barażowe. Drużyny juniorów młodszych i młodzików starszych mają już
zapewnione drugie miejsca w swoich ligach.
Uwaga! Jeszcze w czerwcu klub rozpoczyna nabór chłopców
z rocznika 2004–2005. Kontakt z prezesem: 793 001 834.
Ratownicy proszą i ostrzegają
Drużyna Nr 2 WOPR w Kazimierzu Dolnym informuje
mieszkańców gminy i turystów, że w miesiącach lipiec –
sierpień pełnione są stałe, 24-godzinne dyżury* ratowników na Wiśle. Wraz z drużyną Nr 13 z Puław woprowcy patrolują odcinek rzeki od 355 km (Krowia Wyspa)
do Dęblina. Baza ratowników znajduje się na przystani
jachtowej w Kazimierzu Dolnym. Ratownik dyżurny
dostępny jest pod numerem alarmowym 508 15 16 17,
na który należy zgłaszać wszystkie stany zagrożenia życia
na wodzie lub w jej pobliżu.
Apelujemy do mieszkańców Kazimierza jak i do turystów o rozsądne korzystanie z dzikich plaż przy brzegach Wisły. Przypominamy, że na Wiśle obowiązuje
bezwzględny zakaz kąpieli, z uwagi na szlak żeglowny,
po którym poruszają się statki żeglugi śródlądowej, łodzie
prywatne oraz bardzo szybkie skutery wodne, wytwarzające wysokie fale i będące bezpośrednim zagrożeniem
dla pływających (także tych, którym wydaje się, że są mistrzami w tej dziedzinie). Wisła, choć wydaje się czysta,
nie jest przebadana przez Sanepid, istnieje więc ryzyko
zakażenia lub wystąpienia reakcji skórnych, nie wspominając o innych niespodziankach czyhających w wodzie
i na jej dnie, jak niesione przez nurt rzeki różne przedmioty, np. pnie drzew, puszki czy potłuczone butelki, itp.
Rzeka na dodatek nie jest regulowana, zatem w jednym jej
miejscu może być 30 cm wody, by krok dalej było już 3 m
głębokości. Stanowi to ogromne zagrożenie, szczególnie
dla tych tylko „brodzących po kostki” w wodzie i nie myślących o takich niespodziankach. Do tego dochodzi decydujący czynnik wpływający na poziom zagrożenia nad
wodą, jakim jest różnica temperatur. Gwałtowne wtargnięcie czy wpadnięcie do wody, gdy różnica temperatur
pomiędzy powietrzem, a wodą wynosi 20 stopni, powoduje obkurczenie naczyń krwionośnych, czego skutkiem
może być wstrząs – później następuje nagłe zatrzymanie
krążenia, tzw. NZK – i w konsekwencji zgon, jeśli pomoc
nie nadejdzie w porę. Niewielki odsetek ludzi zdaje sobie sprawę, że właśnie NZK jest najczęstszym powodem
utonięć w okresie letnim, wbrew powszechnemu przekonaniu, że decydujące znaczenie ma tutaj nieumiejętność
pływania.
Często zabójczym dodatkiem jest tu brawura, alkohol, brak wyobraźni, czy przecenianie swoich umiejętności pływackich. Nie można powiększać tej smutnej
statystyki, stąd też prośba do osób przebywających
na dzikich plażach o rozsądek i bezwzględne zastosowanie się do poleceń ratowników patrolujących rzekę. Nie wolno również wytyczać jakichkolwiek terenów
plażowych nad Wisłą. Podobne działania są niezgodne
z prawem, stanowią zachętę do wchodzenia do wody,
są przede wszystkim dowodem braku odpowiedzialności i wyobraźni.
Wszelkie sugestie dotyczące bezpieczeństwa nad Wisłą, problemy, które uważacie Państwo za istotne prosimy
zgłaszać poprzez naszą stronę internetową: www.wopr.
kazimierz-dolny.pl
* W miesiącach, w których nie są prowadzone szkolenia
i nie jest zapewnione 24-godzinne zabezpieczenie, dyżury są prowadzone w systemie weekendowym w godz.
10.00–18.00.
Z wodniackim pozdrowieniem
Ratownicy z Drużyny Nr 2 WOPR
Dziki niszczą uprawy
Co zrobić, gdy dziki niszczą uprawy? Gdzie zgłosić szkody
i jak starać się o odszkodowanie? Te pytania coraz częściej
trafiają do Urzędu Miasta. W związku z tym zebraliśmy
dla Państwa informacje, które mogą być przydatne przy
zetknięciu się z tym problemem. Jeśli chodzi o zwierzynę
łowną (dziki, jelenie, sarny), odpowiedzialność za szkody
ponoszą koła łowieckie i Zarząd Województwa Lubelskiego, w zależności od obszaru. Na terenie naszej gminy działają dwa koła łowieckie „Bekas” i „Sokół”. Poniżej
znajdą Państwo informacje o tym, które tereny podlegają poszczególnym jednostkom i gdzie mieszkańcy mogą
zgłaszać poniesione straty w uprawach:
Kazimierz Dolny, Cholewianka, Jeziorszczyzna, Mięćmierz, Okale, Wylągi – Zarząd Województwa, ul. Spokojna 4, 20–074 Lublin, tel.( 81) 44 16 600
Rzeczyca, Kolonia Rzeczyca, Skowieszynek, Wierzchoniów, Witoszyn, część Bochotnicy – Koło Łowieckie
nr 44 „Sokół” w Puławach, ul. PCK 9, 24–100 Puławy,
tel. 501 255 863
Bochotnica, Parchatka, Zbędowice – Koło Łowieckie
nr 72 „Bekas” w Puławach, Nowy Pożóg 70, 24–130
Końskowola, tel. 602 803 015
Zgłoszenie szkody powinno być dokonane na piśmie,
najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Międzyszkolny konkurs
z języka angielskiego w szkole
językowej Rosetta
Jak nazywa się flaga Wielkiej Brytanii?
Z jakim krajem kojarzy się Hurling – druga co do szybkości
(po hokeju na lodzie) gra drużynowa na świecie?
Podaj dwa przykłady tradycyjnych potraw brytyjskich.
Od czego pochodzi nazwa szkoły językowej Rosetta?
Jakie nazwisko nosi obecnie panująca w Wielkiej Brytanii
Rodzina Królewska?
Na te i wiele innych pytań odpowiadały czteroosobowe
drużyny rywalizujące 10 czerwca w Międzyszkolnym
konkursie z języka angielskiego pt. Inter-school Summer
Contest:
Zadania konkursowe wymagały od uczestników nie
tylko dobrze ugruntowanej znajomości języka angielskiego, ale również szerokiej wiedzy z zakresu kultury, geografii i historii krajów anglojęzycznych.
Jury złożone z sześciu nauczycieli języka angielskiego
(Panie: Anna Baranowska-Popiołek, Renata Bednarek, Jolanta Szeląg-Bielec, Sabina Sarna, Agnieszka Skrzypczak
i Ewelina Debaene) oceniało poprawność wykonania zadań
w ramach 9 kategorii, m.in. film, piosenka, pick a question,
projekt graficzny, kalambury, word hunt.
Wszystkie drużyny wykazały się doskonale opanowanym materiałem ujętym, a nawet wykraczającym poza
szkolną podstawę programową, a przede wszystkim odpowiedzialnym i sportowym podejściem do rywalizacji.
Trudno było nam wyłonić zwycięzcę, ale po bardzo wyrównanej dogrywce pomiędzy uczniami Szkoły Podstawowej w Kazimierzu Dolnym a Szkołą w Wąwolnicy, I miejsce
zajęła drużyna Sharpy Hedgehogs z Wąwolnicy w składzie:
Helena Klocek, Łucja Kuźma, Agata Matuła, Katarzyna
Milczarska, II miejsce – drużyna Buzzing Bees z Kazimierza Dolnego w składzie: Michał Arbuz, Anna Boroch,
Klaudia Borowiec, Julia Walencik, III miejsce – drużyna
Twittering Robins z Bochotnicy w składzie: Kacper Nowak, Julia Suszek, Adrian Świderski, Natalia Walencik,
Congratulations!
Last but not least,
7
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody z rąk Burmistrza Kazimierza Dolnego Grzegorza
Duni, który objął konkurs honorowym patronatem, nie
tylko dodając rangi temu wydarzeniu, ale także stwarzając solidne podstawy dla jego kolejnych edycji.
Ewelina Debaen, właścicielka szkoły Rosetta
„Archipelag Skarbów”
Uczniowie drugich i trzecich klas Gimnazjum w Kazimierzu Dolnym wzięli udział w dwudniowych warsztatach organizowanych przez Instytut Profilaktyki
Zintegrowanej pn. „Archipelag Skarbów”. Program prowadzony przez psychologów i wykwalifikowanych trenerów, rekomendowany przez instytucje zajmujące się problemem alkoholizmu i narkomanii, spodobał się również
gimnazjalistom z Kazimierza. Uczennica Ula Rodzik z kl.
III Gimnazjum, uczestniczka warsztatów, tak je podsumowała: Archipelag Skarbów to podróż po sześciu
wyspach o nazwach: Gwiazdy, Dżungla, Miłość, Seks,
Przyjaźń i Przewodnik. Spotkanie pokazywało jak poradzić sobie ze swoimi „tygrysami” ( np. gniewem ),
gdzie szukać pomocy oraz, że każdy z nas jest wartościowy. Zajęcia wymagały zaangażowania się ( scenki,
różne zadania, karaoke itp. ). Chciałabym jeszcze raz
uczestniczyć w podobnych spotkaniach.
Jak czytamy na stronie organizatorów warsztatów
„Program uczy zdrowego i mądrego stylu życia. Zachęcamy młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii i do czekania z seksem aż do małżeństwa.
„Archipelag Skarbów” pokazuje młodym ich ogromny
pozytywny potencjał – zupełnie inaczej niż o młodzieży
mówią masowe media.” W ramach programu odbyło się
również spotkanie z rodzicami, a także z nauczycielami, którzy dowiedzieli się od trenerów, że na podstawie
przeprowadzonych ankiet to właśnie oni, po rodzicach,
są dla młodzieży największymi autorytetami i uczniowie
oczekują od nich nie tylko pomocy w nauce, lecz również
wsparcia i zrozumienia ich problemów.
Dwudniowe warsztaty zostały sfinansowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Ogłoszenia Burmistrza
Burmistrz Kazimierza Dolnego informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym
przy ul. Senatorskiej 5 i ul. Rynek 12, oraz na stronie
internetowej urzędu: umkazimierzdolny.bip.lubelskie.
pl w zakładce nieruchomości, został wywieszony wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy
Kazimierz Dolny, przeznaczonych do wydzierżawienia
w drodze bezprzetargowej:
– część niezabudowanej działki nr 2120/2 położonej
Kazimierzu Dolnym o pow. 0,0922 ha, z przeznaczeniem na cele rekreacyjne
Wycinka drzew – zmiany
Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował władze Kazimierza, że zgodnie z aktualnym
orzecznictwem NSA, zezwolenia na wycinkę drzew wydaje podległy mu urząd konserwatorski. Jak czytamy
w liście skierowanym w tej sprawie do Urzędu Miasta dotyczy to jedynie: „zieleni w obrębie nieruchomości indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków. Zieleń w obrębie miasta może podlegać kompetencjom LWKZ (art. 3
pkt 12 ustawy z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami ) w przypadku wpisu do rejestru
danego układu urbanistycznego miasta, pod warunkiem, że w decyzji o wpisie do rejestru danego układu
urbanistycznego wymieniono zieleń jako przedmiot
prawnej ochrony. (…) Wpis do rejestru urbanistyczno
– architektoniczno – krajobrazowego miasta Kazimierz
Dolny obejmuje wszystkie place, ulice, drogi, budynki
murowane i drewniane, ruiny, wąwozy i drzewostan,
w związku z tym wycinka drzew i krzewów w tym obszarze pozostaje w kompetencjach LWKZ.”
Oznacza to tyle, że chcąc wyciąć drzewo lub krzew,
które znajduje się w obszarze tzw. zespołu urbanistyczno – architektoniczno – krajobrazowym, trzeba będzie
zwracać się o zgodę do Konserwatora Zabytków w Lublinie, a nie jak dotąd do Urzędu Miasta. Proponujemy,
aby każdy, kto nie jest pewien, czy jego posesja leży na terenie zespołu, skontaktował się z pracownikami Referatu
Inwestycji i Funduszy Europejskich przy ul. Rynek 12, tel.
81 88010212, wewn. 37. Na pewno ten sposób uzyskiwania pozwoleń będzie pewnym utrudnieniem, dlatego pracownicy poinformują Państwa jak postępować.
Wydawca: Gmina Kazimierz Dolny
Adres red.: ul. Senatorska 5, 24–120 Kazimierz Dolny
Red. nacz.: Małgorzata Kuś
Zdjęcia: UM w Kazimierzu Dolnym
Druk: Drukarnia STANDRUK, Lublin
8

Podobne dokumenty

NR 34 - Lipiec 2014

NR 34 - Lipiec 2014 Kazimierski Ośrodek Kultury Promocji i Turystyki (KOKPiT) kończy realizację projektu ”Zakup wyposażenia do Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki” w ramach ministerialnego programu Ro...

Bardziej szczegółowo