Biuletyn Sławski

Komentarze

Transkrypt

Biuletyn Sławski
i
k
s
B i uletyn Sław
nr 1 • marzec 2014
Sława w Berlinie
Gmina Sława, na zaproszenie Urzędu
Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego, zaprezentowała się podczas największych
na świecie targów żywności i rolnictwa
Zielony Tydzień. Tegoroczna edycja targów Grüne Woche odbywała się już po
raz 79.
www.slawa.pl
ISSN 1642-9435
Gitarowa uczta w Sławie
Spotkanie
22 lutego 2014 r. w sali kameralnej z przedsiębiorcami
Domu Kultury w Sławie odbył się wspaniały koncert wirtuoza bluesowej gitary
Gwyna Ashtona`a. Publiczność podczas
2 - godzinnego koncertu miała okazję
wysłuchać utworów autorstwa Gwyna
Ashton`a. Występ tego muzyka był prawdziwą ucztą gitarową, która wprowadziła
publiczność w świetną zabawę.
Spotkanie z przedstawicielami lokalnego biznesu w ramach współpracy
i rozwoju przedsiębiorczości odbyło się
31 stycznia br.
Cezary Sadrakuła – Burmistrz Sławy
Sławskie paszteciki rozpływały się w ustach
Sławska delegacja składała się z przedstawicieli Urzędu Miejskiego, Ligi Kobiet
z Lipinek oraz Zespołu Pieśni i Tańca
z Krzepielowa.
Zespół Pieśni i Tańca z Krzepielowa z akompaniamentem gitarowym Łukasza Kielnara
Dokończenie na str. 4
UWAGA KONKURS !!!
Nagrodą jest wyjazd na plan serialu „Na
Wspólnej”. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wejść 26 marca 2014 r.
o godz. 18.00 na stronę www.slawa.pl
i zapoznać się z zasadami konkursu. Nagrodą dla dwóch pierwszych osób, które
udzielą prawidłowych odpowiedzi, będzie
wyjazd do Warszawy na plan serialu „Na
Wspólnej”. Dojazd oraz powrót zapewnia
redakcja Biuletynu Sławskiego.
Gwyn Ashton
Gwyn Ashton urodził się w Walii, skąd
w połowie lat 60 przeniósł się do Australii. Na gitarze zaczął grać mając 11 lat.
Przez wiele lat z własnym zespołem,
ale także jako muzyk sesyjny i partner
koncertowy największych australijskich
gwiazd bluesa i rocka buduje opinię jednego z najwybitniejszych gitarzystów na
Antypodach oraz wspaniałego muzyka
koncertowego. Dopiero w 1993 roku
nagrywa swoją pierwszą płytę „Feel the
Heat”, którą promuje w trakcie trasy
koncertowej z Albert`em Lee i Steve`m
Morsem (obecnie w DEEP PURPLE ).
Kolejna płyta „Beg,Borrow and Steel”
(1996) zaowocowała koncertami w Australii, USA oraz w Europie.
Na zaproszenie Cezarego Sadrakuły
Burmistrza Sławy do Pensjonatu Haleszka w Lubiatowie przybyli przedsiębiorcy
z terenu gminy Sława, samorządowcy oraz
osoby reprezentujące życie społeczno-kulturalne sławskiej gminy.
Noworoczne spotkanie było okazją do podsumowania
minionego roku
Witając gości Burmistrz podziękował
obecnym za dobrą współpracę w 2013
roku oraz opowiedział o planach sławskiego samorządu na rok bieżący.
Przedsiębiorcy w Pensjonacie Haleszka w Lubiatowie
Muzycy dali świetny popis swoich umiejętności
Dokończenie na str. 12
Na spotkaniu przedsiębiorcy mogli
wyrazić swoje zdanie, opinię w ważnych
sprawach dla rozwoju sławskiej gminy.
MMN
1
Biuletyn Sławski Marzec 2014
Mikołajki 2013
16 grudnia 2013 roku przywitał
wszystkich w Sławie ciepłym powiewem
powietrza. Tego dnia na Nowym Rynku
w Sławie od rana trwały prace organizacyjne do przyjazdu świętego Mikołaja.
Jeden po drugim pojawiały się namioty,
scena, choinki, nagłośnienie, dekoracje…
W tym roku Mikołaj przybył do dzieci
nieco później niż zwykle, a to wszystko
za sprawą szalejącej wichury.
Śnieżynki sprawnie rozdały dzieciom
paczki, a radosny brodacz przybyły z dalekiej Laponii po pamiątkowych zdjęciach
z dziećmi opuścił sławski rynek udając
się w dalszą podróż.
Pamiątkowe zdjęcia z Mikołajem
Mikołaj z worem prezentów w otoczeniu śnieżynek
Oczekiwanie na przyjazd świętego umilały, zgromadzonym na rynku, występy
artystyczne odbywające się na scenie. Było
widowisko słowno-muzyczne, koncert
orkiestry z Luckau, wspólny śpiew dzieci
ze Sławy i Luckau oraz występy solowe
uzdolnionych sławskich artystów.
Nie zabrakło też tańczących śnieżynek
oraz konkursów z nagrodami.
W końcu Mikołaj dotarł na sławski
rynek, a po przywitaniu się ze wszystkimi
zaprosił zebranych do wspólnej zabawy.
Dzieci z radością powitały niecodziennego gościa, i rozpoczęto odliczanie
do zapalenia lampek oraz dekoracji świątecznych. Na „1” sławski Nowy Rynek
rozświetlił swe oblicze!
W sobotę 22 lutego 2014 r. w Domu
Weselnym Amorre, odbył się bal charytatywny pod hasłem Gorących serc dla
Weroniki zorganizowany przez Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w gminie
Sława. Wzięło w nim udział 135 osób.
Uczestnicy balu podczas zabawy
Miło było widzieć uśmiech i szczęście
w oczach dzieci – powiedział Mikołaj.
Część maluchów, która pierwszy raz
widziała Mikołaja, była nieco przestraszona, ale ciekawość wzięła górę nad łzami
i z zainteresowaniem zerkały w stronę
czerwonej, brodatej postaci. Przyjazd
świętego Mikołaja pod hasłem: „Przez
ciastko z Luckau do serca Sławy” został
zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze
środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Strażaczki oraz strażacy w świątecznym odzieniu
Występy artystyczne sławskich artystów
Pokazali gorące serca
Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych
Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu
państwa. „Pokonywać granice poprzez
wspólne inwestowanie w przyszłość”.
MMN
Podczas balu odbyła się licytacja,
w której można było kupić cegiełkę
na rzecz chorej dziewczynki. Atrakcją
wieczoru był występ zawodowej pary
tanecznej. Podczas uroczystości udało się
zebrać 6048 zł. Środki zebrane w trakcie
balu przeznaczone zostaną na działalność
statutową organizacji czyli na wsparcie
finansowe Weroniki. Wynik ten zawdzięczamy zarówno uczestnikom balu jak
i hojności darczyńców z gminy Sława.
Ogromne zaangażowanie członkiń Sto-
Pokaz profesjonalnej pary tanecznej
warzyszenia Aktywnych Kobiet w gminie
Sława, praca nad organizacją balu jak
również przekazane dary rzeczowe i finansowe przyczyniły się do tego sukcesu.
Lista darczyńców jest bardzo długa.
S.A.K. bardzo gorąco dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do tego,
aby zorganizowana impreza przyniosła
efekty.
Dokończenie na str. 7
BURMISTRZ SŁAWY przyjmuje: w poniedziałki w godz. 14.00 - 16.00
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ przyjmuje: w poniedziałki w godz. 8.00 - 12.00
Godziny pracy URZĘDU MIEJSKIEGO W SŁAWIE od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
tel. 68 355 83 10, e-mail: [email protected]
2
Marzec 2014 Biuletyn Sławski
Budownictwo i infrastruktura
1. 11 lutego 2014 r. Gmina Sława podpisała umowę na zadanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, robót budowlanych
pn. Modernizacja istniejącej kotłowni
w zakresie instalacji urządzeń grzewczych
z wykorzystaniem energii odnawialnej do
ogrzewania obiektów przy użyciu pompy
ciepła powietrze/woda wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi dla obiektu
Gimnazjum im. L. Stępczaka w Sławie
w ramach projektu: „Termomodernizacja ZS w Ciosańcu oraz Gimnazjum
w Sławie”.
Projekt współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Wykonanie zadania zgodnie z umową
do 31.08.2014 r.
W przetargu brało udział dwóch Wykonawców. Cena jaką zaoferował tańszy
Wykonawca to 320.364,57 zł brutto. Jest
to Przedsiębiorstwo GRAMET Sławomir
Gray z Lubonia.
2. Wybrano Wykonawcę na zadanie pn.
„Przebudowa dróg gminnych w Lipinkach, Starym Strączu, Krążkowie
i Krzepielowie”.
W zakres zadania wchodzi:
1. Droga w Krążkowie o dł. 635 m wraz
chodnikiem 48,40 m2 i wjazdami
na posesje 248 m2.
2. Droga w Lipinkach o dł. 275 m
3. Droga w Starym Strączu o dł. 280 m
4. Droga w Krzepielowie o dł. 457 m wraz
z chodnikiem 23,70 m2 i wjazdami
na posesje 163,75 m2.
Wykonawcą jest firma ZPHU KRUBET
Jan Kruk z Nowej Wsi, która zaoferowała
najtańszą cenę (1 071 107,33 zł brutto)
spośród 12 złożonych ofert.
Wykonanie zadania ma nastąpić do 30 września 2014 r.
3. W marcu rozpisany jest przetarg na
zadanie pn. „Budowa zadaszonego
boiska wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej
w Starym Strączu w systemie zaprojektuj
i wybuduj”.
Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa zarówno pojazdów jak i pieszych
Oferta Edukacyjna
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie
ul. Ogrodowa 1 • 67-410 Sława • tel. 68 356 65 11
www.zsp-slawa.pl
Liceum Ogólnokształcące (z ratownictwem)
Technikum 4 –letnie
w zawodach:
• Technik Agrobiznesu
Referat Techniczno-Inwestycyjny
i Architektury Joanna K.
Sezon rozpoczęty
W sobotę 1 marca bieżącego roku,
otwarte zostały 2 bary gastronomiczne
znajdujące się naprzeciw Jeziora Sławskiego przy plaży głównej Sławskiego
Centrum Kultury i Wypoczynku. Sławscy
przedsiębiorcy: Piotr Welc oraz Marcin
Mały, którzy jako jedni z pierwszych
w Polsce otwarli sezon, zgodnie twierdzą,
że dobrze zrobili.
(nowy kierunek)
• Technik Architektury Krajobrazu
• Technik Handlowiec
• Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza
(nowy kierunek)
Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa
kształcąca w różnych zawodach
(warunkiem jest umowa z pracodawcą)
w zawodzie „mechanik pojazdów samochodowych” – możliwość
kształcenia praktycznego w warsztatach szkolnych
Zapraszamy Rodziców gimnazjalistów na
„Dzień Otwartych Drzwi Szkoły”
4 kwietnia 2014 r.
w godzinach 14.00 – 18.00
Kawiarnia Tiramisu nad Jeziorem Sławskim
Generalnie „prawdziwy” sezon zaczyna
się majówką. Wtedy do Sławy ściągają
turyści z całej Polski. Czekają na nich
atrakcje kulturalne, sportowe, muzyczne.
MMN
3
Biuletyn Sławski Marzec 2014
Dokończenie ze str. 1
Na stoisku można było spróbować
sławskich pasztecików nadziewanych
mięsem oraz kapustą z pieczarkami, ciasteczek kruchych i rogalików. Rozdawane
były też niemieckojęzyczne foldery oraz
drobne gadżety, zachęcające gości do odwiedzenia sławskich okolic. Panie z Ligi
Kobiet przygotowały także tort, który nie
dość, że wyglądał przepięknie z fantastycznie ręcznie wykonaną dekoracją, to
rozpływał się w ustach odwiedzających
lubuskie stoisko…
Poza degustacją żywności, zwiedzający mogli także obejrzeć i wysłuchać
występów rozśpiewanych i roztańczonych członków Zespołu Pieśni i Tańca
z Krzepielowa.
Targi w Berlinie corocznie odwiedza
blisko pół miliona osób. Dla lubuskich
wystawców to doskonała okazja do zaprezentowania swoich unikatowych produktów i pozyskania klientów z Zachodu.
MMN
74. rocznica
„10-ty lut będziemy pamiętali, przyszli sowieci gdyśmy jeszcze spali…”
Jest to dla byłych mieszkańców kresów
wschodnich motto życiowe będące w pamięci do końca życia…
Sowieci przeprowadzili cztery deportacje
10 lutego 2014 r. obchodziliśmy już
74. rocznicę masowej deportacji przeprowadzonej przez najeźdźcę sowieckiego,
w ośmiu wschodnich województwach
Polski przedwojennej.
Wywożeni mieszkańcy nie byli brani
z łapanki jak to robił najeźdźca niemiecki. Sowieci po zajęciu w/w województw
w 1939 r. przeprowadzili wnikliwą analizę
ludności pod względem ustosunkowania
się do nowych władz zaborczych.
10 lutego 1940 roku masowa wywózka
objęła Polaków, którzy byli zatrudnieni
w urzędach państwowych, w leśnictwie,
4
Po spotkaniu był czas na wspomnienia o tych,
jakże bolesnych, wydarzeniach
kolejnictwie, oświacie, a także wojskowych i właścicieli ziemskich. W tej deportacji wywożono całe rodziny. W sumie
wywózka objęła około 220 tys. ludzi od
niemowlaków po niedołężnych starców.
Wszyscy byli wrogami Związku Radzieckiego gdyż mieszkali w karju kapitalistycznym. Warunki transportu były
bardzo nieludzkie. O tym niech świadczy
to, że 1/3 deportowanych zmarła w czasie
jazdy. Nielicznej grupie żyjących jeszcze
Sybiraków dzień ten jest dramatycznym
wspomnieniem. Nie zapominamy o tych,
którzy zostali tam na nieludzkiej ziemi…
Dla uczczenia ich pamięci przy tablicach upamiętniających ich losy zostały
zapalone znicze oraz złożono kwiaty.
W uroczystości, oprócz skromnej już
grupy sybiraków sławskich, udział wzięli
przedstawiciele: władz samorządowych,
Rady Miejskiej oraz szkół. Z powodu ferii
w spotkaniu wyjątkowo nie uczestniczyła
młodzież.
Na zakończenie tej uroczystości Franciszek Klich – Prezes Koła Sybiraków
w Sławie podziękował serdecznie wszystkim przybyłym za obecność, złożone
kwiaty jak i zapalone znicze podkreślając,
że płonący znicz symbolizuje miłość
– pamięć – trwanie.
F. Klich
Komunikat Urzędu Skarbowego we Wschowie
W związku ze zbliżającą się akcją składania zeznań rocznych za rok 2013,
Naczelnik Urzędu Skarbowego we Wschowie pragnie zachęcić do składania
zeznań drogą elektroniczną.
Wysyłanie deklaracji w formie elektronicznej jest coraz bardziej popularnym
sposobem na dostarczanie zeznań do urzędu skarbowego. Jest to najszybszy
i najprostszy sposób złożenia zeznania podatkowego. Do złożenia deklaracji
drogą elektroniczną uprawniony jest każdy podatnik, płatnik, przedsiębiorca,
który posiada identyfikator podatkowy. Identyfikatorem podatkowym dla
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędącymi
zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług jest numer PESEL,
natomiast w stosunku do innych podmiotów, podlegających obowiązkowi
ewidencyjnemu, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług lub są płatnikami składek
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne za ubezpieczonego pracownika,
identyfikatorem podatkowym jest nr NIP. W formie elektronicznej bez użycia
podpisu elektronicznego można składać takie deklaracje jak: PIT-28, PIT-36,
PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A za rok 2013. Można
składać też informacje składane przez płatników (PIT-11, PIT-8c) oraz wiele
innych w tym np PCC-3.
Aby móc przesłać zeznanie w formie elektronicznej należy:
• wejść na stroną www.e-deklaracje.gov.pl, pobrać i zainstalować z zakładki
„Do pobrania” aplikację e-Deklaracje Desktop lub wtyczkę (plug-in),
• wypełnić odpowiedni formularz w aplikacji e-Deklaracje Desktop lub
pobrać go ze strony www.e-deklaracje.gov.pl, zakładka „Formularze”,
a następnie wypełnić,
• podpisać formularz, wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu
rocznym za rok 2012,
• wysłać formularz,
• pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenie odbioru. Jest ono dowodem
podatnika na złożenie zeznania w formie elektronicznej, traktowane na
równi z dowodem nadania listu poleconego, bądź potwierdzenia złożenia
deklaracji w urzędzie skarbowym.
Marzec 2014 Biuletyn Sławski
Granty rozdane
Rozstrzygnięto otwarte konkursy
ofert na realizację zadania publicznego.
Gmina Sława przyznała dotacje na realizację zadań publicznych na łączną kwotę
177.000 zł. Na działania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu
przyznano kolejno: KS „Dąb” Przybyszów
otrzymał 90.000 zł dotacji, KS „Orzeł”
Stare Strącze 8.000 zł, KS „Tornado” Ciosaniec 8.000 zł, Wschowsko – Sławskie
Towarzystwo Koszykówki 5.000 zł, MKS
„Sparta” Sława 8.000 zł, Sławskie Stowarzyszenie Badmintonowo - Tenisowe
2.500 zł, WOPR 4.500 zł, Stowarzyszenie
Aktywnych Kobiet 4.000 zł, Stowarzyszenie „Las, Woda & Blues” 4.000 zł,
UKS „Yacht Club Sława” 8.000 zł i LKŻ
5.000 zł, UKS „Tarcza Sława” 5.000 zł.
Na realizację zadań związanych z upowszechnianiem kultury dotację otrzymały: Stowarzyszenie „Witosława” 8.000 zł
oraz Stowarzyszenie „Las, Woda & Blues”
8.000 zł, Stowarzyszenie „Stokrotka”
2.000 zł oraz Stowarzyszenie „Twórcze
Horyzonty” 2.000 zł. Została również
przyznana dotacja PCK w wysokości
82.000 zł w ramach działania w zakresie
opieki społecznej. Na działania z zakresu
ochrony ludności przynano WOPRowi
5.000 zł.
M. John
Strażacy z Ciosańca najlepsi
1 lutego 2014 roku w Sławie odbył się
Powiatowy Turniej Piłki Halowej OSP.
W rywalizacji wzięło udział 7 drużyn:
OSP Sława, OSP Siedlnica, OSP Szlichtyngowa, OSP Przybyszów, OSP Łupice,
OSP Ciosaniec, OSP Śmieszkowo. Zwycięską drużyną została OSP Ciosaniec
i to ona reprezentować będzie powiat
wschowski na turnieju wojewódzkim,
który odbędzie się 15 marca 2014 roku
w Krośnie Odrzańskim. W kadrze OSP
Ciosaniec zagrali: Paweł Głuszcz, Michał
Kowalski, Zbigniew Malcher, Tomasz
Malcher, Michał Błaszczak, Dominik
Czernicki, Kamil Piórkowski, Waldemar
Śliwiński. Opiekun i kierownik drużyny
Dominik Wachocz. Ponadto najlepszym
zawodnikiem turnieju został zawodnik
OSP Ciosaniec Zbigniew Malcher.
Organizatorami turnieju byli:
• Zarząd Oddziału Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej we Wschowie,
• Ochotnicza Straż Pożarna w Sławie,
• Powiat Wschowski.
przyjaźń. Dziękujemy za każdy dzień
z Wami, za każdy uśmiech i smutek, za
wspólne wieczory przepełnione bajkami
i sercem oraz za słowa nauki, jak być
wartościowymi ludźmi.
DW
Osoba, która przygarnie psa zostanie
zwolniona z obowiązku poniesienia opłaty
za posiadanie psa przez najbliższy rok.
Osoba zainteresowana przygarnięciem psa
Kochamy Was całym sercem
Dzień Babci i Dziadka to najpiękniejsze dni w roku. W tych dniach babcie
i dziadkowie obdarzani są szczególnymi
dowodami miłości. 1 lutego 2014 r.
uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Łupicach we współpracy
z Radą Rodziców zaprosili wszystkie
babcie i dziadków na uroczystość z okazji ich święta. To spotkanie stało się już
Beata Dziduch
Anna Michalska
Szukamy osób, które zaopiekują się bezpańskimi psami
Ponadto wszelkie zabiegi weterynaryjne
Bez babci i dziadka kiepski byłby los…
tradycją na stałe wpisaną w repertuar
imprez środowiskowych. Zaproszeni
seniorzy licznie przybyli, aby podziwiać
występy swoich wnucząt. Wszyscy widzowie z zainteresowaniem obserwowali
małych aktorów i nagradzali je gromkimi
brawami. Spotkanie zakończono słodkim
poczęstunkiem i miłą rozmową.
Dobrze, że są takie chwile, które tworzą
wspomnienia. Niech takich chwil jak ta
będzie jak najwięcej.
Dziękujemy za wyrozumiałość, cierpliwość, serce i ogromny dar, jakim jest
niezbędne do należytego utrzymania psa
zostaną zrealizowane na koszt gminy.
Turniej odbył się na sali sportowej ZSP
Dzieci zachwyciły wszystkich swoim występem
proszona jest o zgłoszenie się do Urzędu
Miejskiego w Sławie, pokój 013 – Referat
Rolnictwa, Ochrony Środowiska.
W celu uzyskania szerszych informacji
prosimy o kontakt: 68 355 83 49.
5
Biuletyn Sławski Marzec 2014
Piotr
Gracz
Miejsce urodzenia: Jabłonna
Stan cywilny: żonaty
Wiek: 54 lat
Piotr Gracz jest sołtysem Ciosańca od trzech lat. To człowiek spokojny,
grzeczny… „do dogadania”, dostępny
i komunikatywny – jak mówią o nim
mieszkańcy. Ma dobre serce i znajdzie
czas dla innych – dopowiadają drudzy.
W tym roku Ciosaniec ze Szreniawą jest
organizatorem Dożynek powiatowo-gminnych. Trwają już przygotowania
do nich?
Na początku mojej kadencji w porozumieniu z mieszkańcami mojej wsi i Szreniawy
złożyliśmy podanie o organizację Dożynek
powiatowo-gminnych. Współorganizatorami dożynek są Bagno i Droniki. Cały
ten okres to były przygotowania do w/w
przedsięwzięcia. Jednym z zadań, którego
wraz z radą się podjęliśmy, było przygotowanie miejsca spotkań, na którym
odbyłaby się uroczystość.
Zaczęliście od początku…
Właściwie od zera… ale dzisiaj możemy się poszczycić pięknym ogrodzonym
placem, który jest wykorzystywany przez
organizacje na różne uroczystości takie
jak „Dzień dziecka”, „Festyny Rodzinne”,
itp. W miesiącu styczniu bieżącego roku
odbyło się spotkanie z Cezarym Sadrakułą - Burmistrzem Sławy oraz z Markiem
Boryczką - Starostą powiatu wschowskiego
w sprawie ustaleń dotyczących dożynek.
W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie Rad Sołeckich ponieważ organizatorem
jest jeszcze Sołectwo Szreniawa, gdzie
przydzielimy odpowiednie zadania.
Czy mieszkańcy włączyli się w te prace?
Chcemy zaangażować społeczność do zadbania swoje posesje. Dlatego ogłosimy
konkurs na najbardziej ustrojoną posesję.
Będziemy zachęcać do udziału w barwnym
korowodzie.
To od nas wszystkich będzie zależało czy
tradycja obchodzenia Święta Plonów przetrwa kolejne dekady. Chcemy się pokazać
z dobrej strony.
Kiedy odbędą się dożynki?
13 września2014 r.
6
Podczas spotkania z absolwentami
Co jest najważniejsze w byciu sołtysem?
Być sołtysem wcale nie jest łatwo…
Do zadań sołtysa należy zabiegać o odpowiednie środki na potrzebne działania
w swojej miejscowości z budżetu gminnego.
Sołtys jest łącznikiem między mieszkańcami a organami gminy (Burmistrzem oraz
Radą Miejską), co oznacza, że z jednej
strony sygnalizuje organom gminy potrzeby i problemy mieszkańców swojej wsi,
a z drugiej przekazuje treści uchwał Rady
Miejskiej, decyzji i zarządzeń Burmistrza
mieszkańcom. Co roku organizowane jest
Zebranie Wiejskie, na którym podejmujemy decyzje, co do celów wydawania
środków z funduszu sołeckiego na kolejny
rok. W 2014 budujemy chodnik na drodze
gminnej od sklepu spożywczego w stronę
„Młyna”. Jednak najważniejszą rzeczą
jest dobra współpraca z mieszkańcami
sołectwa. Dbanie o dobry klimat i zgodę
wszystkich.
Jak spędza Pan wolny czas?
Lubię spacery na łonie natury. W ten
sposób łączę wysiłek z przyjemnością.
Uważam, że jest to jeden z przyjemniejszych sposobów na aktywny wypoczynek.
Dziękuję za rozmowę
Magdalena Martyniuk-Nogalska
Europa musi oddychać
dwoma płucami
Fundacja Kultury Chrześcijańskiej
ZNAK wraz z Konsulatem USA i Ambasadą USA w Warszawie, Amnesty International Polska oraz Wojewódzką Biblioteką
w Krakowie ogłosiły w kwietniu 2013
roku konkurs na projekt edukacyjny, skierowany do młodych ludzi z terenu całej
Polski, w 50 rocznicę najlepszego przemówienia XX wieku, zaczynającego się
od słów „I have a dream” („Takie jest moje
marzenie: zmienię świat wokół siebie”).
Celem projektu miało być zainspirowanie
młodzieży do aktywności obywatelskiej
w lokalnej przestrzeni publicznej.
Po rozmowie z uczniami postanowiłam
zmierzyć się z nim i w ciągu kilku dni
wypełniliśmy formularz konkursowy
a potem rozpoczęło się czekanie na opinię
komisji. 14 czerwca 2013 roku odbyło
się posiedzenie Jury konkursu (10 osób).
Na konkurs wpłynęły 24 prace, w kategorii szkół ponadgimnazjalnych wyłoniono
trzech laureatów, wśród których znalazł się projekt przygotowany przez ZSP
w Sławie. Po kilku dniach otrzymaliśmy
zaproszenie do Krakowa na debatę poświeconą ideom głoszonym przez Martina
Luthera Kinga oraz uroczyste wręczenie
dyplomów laureatom konkursu.
21 czerwca 2013 udałam się z uczennicą Kingą Drożdżyńską, z klasy II TAK
do Krakowa, do Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej, gdzie każda nagrodzona szkoła miała 10 minut by zaprezentować swoje
miasto, szkołę i projekt. Nasza prezentacja
bardzo się podobała, pochwalił ją sam
Brian George - Konsul Generalny USA.
Projekt nasz nosi tytuł: „Europa musi
oddychać dwoma płucami: Wschodu
i Zachodu” – słowa Jana Pawła II mają być
mottem naszych działań. Celem naszego
projektu jest zwrócenie uwagi na problem
uprzedzenia w stosunku do nieznanej
nam grupy cudzoziemców pracujących
w Zakładach Mięsnych w Sławie. Chcemy
przypomnieć, ze nasi bliscy również nadal
pracują za granicą, a w latach 80-tych
i czasach przekształceń ustrojowych,
szukaliśmy także pracy i chleba na Zachodzie. Mamy potrzebę by Ukraińców
pracujących u nas poznać bliżej, pokazać
im piękno Sławy i okolic. Planujemy także
organizować im czas wolny, zachęcić
do uczestnictwa w kulturze. Chociaż
budżet każdego nagrodzonego projektu
został bardzo okrojony, przystąpiliśmy
do jego realizacji. Najpierw spotkałam się
z panią prezes Danutą Wilk zatrudniającą
w swojej firmie Ukraińców ustaliłyśmy
termin pierwszego spotkania.
I tak 27 października 2013, w niedzielę, o godzinie 15 wyruszyliśmy z dużą
grupą Ukraińców z ulicy Przemysłowej
zwiedzać miasto. Przewodnikiem był
p. Alfred Rösler, który zna Sławę i jej
historię jak mało kto. Młodzież, która
Dokończenie na str. 8
Marzec 2014 Biuletyn Sławski
Radosna szkoła
to radosne dzieci
Mądre dokarmianie
Pierwszoklasiści z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Starym Strączu cieszą się
z nowych pomocy dydaktycznych, które
Projekt ma na celu propagowanie aktywności fizycznej
poprzez zabawę
fot. Anna Kościesza
zakupione zostały dzięki realizacji rządowego programu „Radosna Szkoła” przy
finansowym udziale organu prowadzą-
Dokarmianie ptaków w trakcie zimy
może uratować im życie! Bez wsparcia ludzi, mniej doświadczone, stare
bądź osłabione ptaki mają nikłe szanse
na przeżycie w okresie mrozów i opadów
śniegu. Dni są wówczas krótkie, a dostęp
do pokarmu utrudniony.
Dokarmianie to nie tylko sposób na zrobienie czegoś pożytecznego i wartościowego, ale również okazja na pogłębienie
wiedzy o ptakach, ich różnorodności oraz
pięknie. W Przedszkolu Samorządowym
w Sławie dzieci interesują się przyrodą
i dbają o nią.
W okresie zimy, w naszym przedszkolu,
bardzo ważnym tematem jest dokarmianie ptaków. Każdego roku, dzieci
Dzieci podczas dokarmiania ptaków
Dzieci wykazują się niezwykłą kreatywnością
cego. Tor przeszkód, składane materace,
klocki, kamienie sensoryczne, gry i klocki
edukacyjne ułatwiają naszym wychowankom naukę przez zabawę, usprawniają
małą i dużą motorykę. W czasie zajęć
Niezwykła stylistyka i kształty gwarantują dzieciom
wykonywanie rozmaitych ćwiczeń sprawnościowych,
co zdecydowanie poprawia ich ogólną motorykę
i koordynację ruchową
dzieci wykazują się nie tylko sprawnością
fizyczną, ale niezwykłą kreatywnością.
IB
dzięki licznym sytuacjom edukacyjnym
i zabawom poznają nazwy ptaków pozostających w Polsce na zimę, a także
dowiadują się jakie rodzaje pokarmu
preferują poszczególne z nich.
Dzieci z grup starszych wyruszają również na pomoc zwierzętom leśnym. Podczas wycieczek autokarowych dzieci
dokarmiają zwierzęta w pobliskich lasach:
w Bagnie, Zwierzyńcu przy współpracy
z Nadleśnictwem w Sławie.
Choć tegoroczna zima nie należała
do „srogich”, przedszkolaki przynosiły
karmę i dbały, aby wszystkie karmniki
znajdujące się na naszym placu, były
zawsze pełne „ptasich smakołyków”.
Dzieci w ciszy i skupieniu obserwowały
przylatujące ptaszki i stwierdziły, że najwięcej wokół nas jest małych wróbelków
i sikorek bogatek.
Z opowiadań dzieci wynika, że każde
z nich dokarmia również ptaszki w domu.
Obowiązkiem nas – dorosłych, jest wspieranie naszych małych przyjaciół przyrody i dbanie o ciągłość i konsekwencję
dokarmiania.
Małgorzata Bilska
Dokończenie ze str. 2
Weronika jest 13 letnią mieszkanką
gminy Sława zmagającą się z chorobą
nowotworową. Od 18 kwietnia 2013 r.
przebywa w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej Oddz. I we Wrocławiu.
Obecnie jest po bardzo ciężkiej operacji,
radioterapii i hemoterapii. Czeka ją bardzo długa rehabilitacja i dalsze leczenie.
Celina Margowniczy
Chroń swoje dane osobowe
- nikt postronny nie może zatrzymywać
Twojego dowodu osobistego,
- przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw”,
- utratę dowodu osobistego zgłoś niezwłocznie w dowolnym organie gminy,
a w przypadku utraty dowodu poza
granicami kraju – w urzędzie konsularnym dokument zostanie natychmiast
unieważniony,
- zgłoś utratę dowodu do dowolnego
banku zostanie to odnotowane w systemie informatycznym, do którego
mają dostęp wszystkie banki.
Więcej informacji na:
http://www.lubuskie.uw.gov.pl/aktualnosci/
wydarzenia/Dowod_tozsamosci_osobisty_dokument/idn:10859.html
Unieważnienie dowodu osobistego następuje z dniem:
- zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez
osobę trzecią znalezionego dowodu
osobistego,
- utraty obywatelstwa polskiego przez
jego posiadacza,
- zgonu jego posiadacza,
- upływu ważności dowodu.
Redakcja
Trwają zapisy dzieci do Przedszkola
Samorządowego im. Czesława Janczarskiego w Sławie, ul. Sportowa 7
na rok szkolny 2014-2015.
„Karty Zgłoszeń”, które są do pobrania w przedszkolu lub na stronie
internetowej, prosimy składać do
końca marca 2014 w sekretariacie
przedszkola.
Wszelkie informacje można
uzyskać pod nr tel. 68 356 62 38
7
Biuletyn Sławski Marzec 2014
Dokończenie ze str. 6
nam towarzyszyła bardzo szybko nawiązała kontakt z paniami, bo wiele z nich
przyjeżdża do Sławy kilka lat i zna już
nieźle język polski. Zwiedzanie zakątków
Sławy zakończyliśmy w cukierni „Szarlotka” przy kawie, cieście, rozmowach,
a nawet wspólnym śpiewie.
24 listopada 2013 dla swoich rodaków zaśpiewała pani Lena Michalska,
artystka z Ukrainy, która wyszła za Polaka
i obecnie mieszka w Sławie. Na koncert
dotarło także wielu mieszkańców Sławy.
Wszyscy byli zachwyceni występem,
a młodzi Ukraińcy niektóre piosenki
śpiewali razem z Panią Leną.
28 listopada zaprosiliśmy do szkoły
burmistrza, przedstawicieli Rady Miasta
oraz osoby wspierające realizację projektu:
ks. proboszcza Jerzego Ślusarczyka i prezesa stowarzyszenia „Wschowa w Europie”
Andrzeja Szczudłę. Tego dnia młodzież
szkolna miała okazję poznać dokładnie
przybyłych do Sławy Ukraińców. Zaskoczeniem dla wielu były informacje, że są
to ludzie wykształceni, że u siebie pracowali dopóki funkcjonowały ich zakłady
pracy, że wielu zna obsługę komputera.
Przyjemnie było słyszeć, że w Sławie
czują się dobrze. Opowiadali też o tym,
że tęsknią za bliskimi, że Ukraina jest
piękna i zwyczajnie marzą o tym, żeby
w niej się zmieniło.
Głównym celem projektu jest walka z uprzedzeniami
8 grudnia 2013 roku wyjechaliśmy
z grupą młodzieży i naszych sąsiadów
do Głogowa. O 8.30 uczestniczyliśmy
w nabożeństwie w Cerkwi, to było niezwykłe doświadczenie. Po zwiedzaniu
Głogowa pojechaliśmy na zakupy do Centrum Handlowego, bo niektórzy jechali
na święta do kraju i szukali prezentów.
Bardzo mile zaskoczyła mnie młodzież
zaangażowana w realizację projektu gdy
przygotowali drobne podarunki świąteczne dla Ukraińców, którzy zostają na
święta w Sławie. Każdy prezent był ślicznie zapakowany i w czwartek 19 grudnia
8
Wiele uczniów oraz rodziców zaangażowało się
w realizację projektu
pojechaliśmy do nich. Wszyscy byli zaskoczeni, a my nie wiedzieliśmy nawet
że zjawiliśmy się w dniu gdy na Ukrainie
przychodzi Mikołaj.
5 stycznia 2014 roku zaprosiliśmy
pracujących w Sławie Ukraińców na świąteczno – noworoczne spotkanie w pałacyku myśliwskim w Tarnowie Jeziernym.
Przy wspólnym stole zasiadło 37 osób.
Na stole znalazły się zarówno polskie
świąteczne dania, ale także ukraińskie
smakołyki: gryczanki w sosie pieczarkowym, kutia, a także ukraińskie ciasta.
Zebrani goście opowiadali o obchodach
świątecznych w swoich krajach. Później
były śpiewy kolęd polskich i ukraińskich.
26 stycznia, korzystając z zaproszenia
prezesa stowarzyszenia „Wschowa w Europie” p. A. Szczudło udaliśmy się grupą
na zwiedzanie Wschowy. Odwiedziliśmy
Muzeum Ziemi Wschowskiej, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć ciekawe rekwizyty,
makietę starej Wschowy, a także poznać
z opowieści i prezentacji multimedialnych
historię ziemi wschowskiej. Byliśmy również w Klasztorze Franciszkanów, gdzie
mogliśmy podziwiać okazały żłóbek.
Zakończeniem wizyty był obiad i ciasto
w restauracji Finezja we Wschowie, przy
którym rozmawialiśmy także o sytuacji
na Ukrainie.
Ogromnie cieszy mnie to, że wielu
uczniów włączyło się w realizację projektu i wyzwoliło to w nich chęć zrobienia
czegoś dobrego dla ludzi, którzy mają
trudniejsze życie. Mogłam też, jak zwykle
liczyć na pomoc rodziców naszych uczniów. Choć oficjalnie projekt się zakończył
to działamy dalej. W najbliższym czasie
rozpoczną się lekcje języka polskiego dla
Ukraińców. Planujemy wspólne rozgrywki
sportowe na sali (głównie w niedzielę bo
to dla większości dzień wolny od pracy).
Chcemy również kontynuować wyjazdy
integracyjne i umożliwić naszym sąsiadom poznanie polskiej kultury a pomoc
w tej inicjatywie już zaoferowały nam
teatry Wrocławia i Opera Wrocławska.
Śledzimy na bieżąco wydarzenia
na Ukrainie. Dzwonimy do naszych
przyjaciół i rozmawiamy z nimi o tym,
gdy spotykamy się na ulicy. Niektórzy
płaczą, bo ranni są ich bliscy, sąsiedzi
lub zaginęli znajomi. W naszej szkole
inaczej teraz patrzymy w stronę Ukrainy
i wszyscy ubolewają nad tym, że tyle
ofiar już pochłonęła walka o wolność
i niezależność na Ukrainie.
Urszula Drożdżyńska
Targi Gardenia
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie w ostatnich
dniach lutego wzięli udział w wycieczce
do Poznania na Międzynarodowe Targi
Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
GARDENIA. Celem podróży było zapoznanie się z najnowszymi trendami
na rynku ogrodniczym i architektury
krajobrazu, a także możliwość poznania
i nawiązania kontaktów z firmami z branży ogrodniczej. Targi te w ciągu ostatnich
lat stały się wiodącym wydarzeniem
sektora rolno - ogrodniczego w Polsce.
Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą
Na zwiedzających czekały ciekawe ulotki i czasopisma,
poprzez które można powiększać wiedzę o sposobach
pielęgnacji np. roślin
w tego rodzaju wyjazdach. Na targach
Gardenia można znaleźć wszystko, co
potrzeba do zaprojektowania, dbania
i pielęgnowania swojego ogrodu oraz
terenów przydomowych: od nasion, sadzonek, ozdobnego kruszywa, fontann,
elementów dekoracyjnych, narzędzi, aż do
ogromnych maszyn, ciągników, kosiarek.
Na zwiedzających czekały także różne
ciekawe ulotki i czasopisma, poprzez
które można powiększać wiedzę o sposobach pielęgnacji roślin, nawadnianiu,
itp. Mam nadzieję że nasi uczniowie już
po skończeniu szkoły, gdy rozpoczną
Dokończenie na str. 13
Marzec 2014 Biuletyn Sławski
Z DZIAŁALNOŚCI SŁAWSKIEGO CENTRUM KULTURY I WYPOCZYNKU
Dzięki gorącym sercom mieszkańców naszej Gminy znów padł
rekord. W tym roku uzbieraliśmy na rzecz WOŚP 20 031,33 zł
oraz walutę obcą: 31,62 EUR w bilonie, 7,52 GBP w bilonie,
1 USD. Orkiestra zagrała tym razem, aby zakupić specjali-
Piotr Kokorniak - Dyrektor SCKiW
styczny sprzęt dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej
opieki medycznej seniorów. W akcję sztabu SCKiW włączyło
się 31 wolontariuszy, którzy zbierali datki w miejscowościach
Sława, Ciosaniec, Spokojna, Śmieszkowo, Stare Strącze, Krzepielów i Lipinki. Jak co roku atrakcji nie brakowało. Imprezę
poprowadzili: Piotr Kokorniak – Dyrektor Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku oraz Henryk Cyran – szef Sztabu
SCKiW Sława. Wszystko rozpoczęło się od godz. 17.00, na
scenie wystąpili Oliwia Taras, Izabela Jankowiak, Kacper Mikołajczuk z sekcji wokalnej Domu Kultury w Sławie oraz zespół
„Rad” z Zielonej Góry i Nowej Soli. Na imprezie pojawił się
wielki dziesięciokilogramowy tort urodzinowy – ufundowany
przez Piekarnię Dobrosława BIS A. A. Maciukiewicz Spółka
Cywilna. Przez cały czas trwania Finału, odbywała się licytacja gadżetów przekazanych przez WOŚP w Warszawie oraz
sponsorów. Podczas koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w Sławie.
Wolontariusze sławskiego sztabu
Dziękujemy za współpracę przy przygotowaniach:
• Cezaremu Sadrakule - Burmistrzowi Sławy,
• Anieli Matyjas - Dyrektorce Gimnazjum im. L. Stępczaka
za udostępnienie boiska szkolnego,
• Edwardowi Boks - Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych za udostępnienie stadionu w celu zorganizowania pokazu sztucznych ogni oraz za udostępnienie
hali sportowej na organizację Turnieju Piłki Halowej pn.
„Gramy z Owsiakiem”,
• Wiesławowi Klecha - Prezesowi Klubu Sportowego Dąb
Przybyszów za pomoc w organizacji turnieju,
• Wiesławowi Daszkiewiczowi - Nadleśniczemu Nadleśnictwa
Sława Śląska za przekazanie choinek do dekoracji,
• Markowi Woźniakowi - Kierownikowi Oddziału Sława
Banku Spółdzielczego za nieodpłatną pomoc pracowników
Oddziału Banku w liczeniu zebranych pieniędzy,
• Robertowi Wangerowi oraz Ratownictwu Wodnemu Sława
za zabezpieczenie imprezy od strony medycznej,
• Tomaszowi Kłosowskiemu - Komendantowi Komendy
Powiatowej Policji we Wschowie, Markowi Biedakowi
- Komendantowi Komisariatu Policji w Sławie oraz funkcjonariuszom Policji za pilnowanie porządku i bezpieczeństwa
wolontariuszy na terenie całej gminy Sława,
• Jerzemu Rudnickiemu - Komendantowi Straży Miejskiej
i pracownikom Straży Miejskiej za pilnowanie porządku
i zapewnienie bezpieczeństwa,
• Tadeuszowi Żarczyńskiemu - Komendantowi Ochotniczej
Straż Pożarnej oraz strażakom OSP za zabezpieczenie
imprezy i pokazu sztucznych ogni,
• Państwu Maciukiewicz Piekarni Dobrosława BIS S.C.
za przekazanie ogromnego tortu,
• Hannie Schornik - właścicielce piekarni za przekazanie
placka drożdżowego, pączków oraz bochenków chleba dla
wolontariuszy Sztabu WOŚP,
• Dariuszowi Bojarskiemu - za nieodpłatne udostępnienie
naczepy pod scenę.
Lista naszych wolontariuszy, którzy kwestowali od samego
rana na terenie miasta i gminy Sława:
Patrycja Bojarska, Beata Błaszczak, Martyna Brażewicz, Karolina Czernicka, Gabriela Derkacz, Klaudia Dobrasz, Kinga
Dziaszyk, Anna Frąk, Michał Głowala, Aleksandra Golińska,
Alicja Hajduk, Krzysztof Jaroszewicz, Zuzanna Jastrzębska,
Oliwia Jaworska, Marta Kijowska, Oliwia Klecha, Daria Koza,
Alicja Kunz, Ola Kurpisz, Klaudia Markowska, Paulina Muszyńska, Aleksandra Nalepka, Klaudia Olszewska, Martyna
Rambolińska, Dżesika Reich, Natalia Roszkowska, Hubert
Stachowski, Patrycja Tymińska, Dominika Wolska, Julia
Wycichowska, Laura Wycichowska.
Turniej Piłki Halowej pn. „Gramy z Owsiakiem”. Inicjatorem
tego wydarzenia był Prezes Klubu Sportowego Dąb Przybyszów - Wiesław Klecha oraz - Marek Szafer. W otwartym
turnieju piłki halowej mogli zagrać wszyscy chętni, juniorzy,
młodzicy i oldboy-e. Nieprzeciętny turniej piłki halowej
pn. „Gramy z Owsiakiem” zwyciężyła drużyna „Nieprzeciętni”
i udało się uzbierać nieprzeciętną kwotę ok. 1400 zł. Ogromne
podziękowania dla pani Urszuli Drożdżyńskiej i młodzieży
9
Biuletyn Sławski Marzec 2014
z ZSP Sława za prowadzenie kawiarenki.
Podziękowania kierujemy do Piotra Lewartowskiego za obsługę medyczną, a za
wyposażenie medyczne podziękowania
dla Apteki Remedium: Zyty Derewlanko,
Urszuli Maciejewskiej oraz Edyty Pyziak.
Mieliśmy szczęście i ogromny zaszczyt
współpracować z wieloma wspaniałymi
ludźmi, firmami i instytucjami. Dziękujemy za włączenie się w akcję!
XXII Finał WOŚP w Sławie zakończył
się tradycyjnie o godzinie 20:00 widowiskowym „Światełkiem do nieba”.
Wielkie dzięki! Do zobaczenia za rok!
Ogromne słowa podziękowania muszą
trafić do darczyńców i sponsorów przedmiotów przekazanych na licytację.
zainspirować młodych ludzi starszym
pokoleniem żyjącym w ich najbliższym
otoczeniu. Uczestnicy plebiscytu mieli
zaprezentować jak postrzegają osoby
starsze w swoim środowisku, ich aktywność, pasje, ciekawe osobowości. Konkurs
cieszył się dużym zainteresowaniem,
oceniono ponad 150 prac. Wśród nich
zwrócono również uwagę na pracę Natalii Roszkowskiej, wychowanki naszego
Domu Kultury, która otrzymała wyróżnienie za swoją pracę zatytułowaną „Moja
Prababcia”. Rysunek ten, wraz z innymi
nagrodzonymi i wyróżnionymi został
opublikowany w albumie pt. „Seniorzy
oczami młodych”. Warto dodać, że nie
jest to pierwszy sukces Natalii, zatem
gratulujemy talentu i zaangażowania.
W ramach działań pracowni plastycznej sławskiego Domu Kultury dzieci
i młodzież biorą udział w różnorodnych konkursach artystycznych. Ostatnio
W Kościele pw. Św. Michała Archanioła
w Sławie 19.01.2014 r. odbył się koncert
kolęd w wykonaniu Akademii Dorosłego Człowieka “Sławianie”. W kościele
Piotr Czajkowski z kwartetem
Cezary Sadrakuła - Burmistrz Sławy
i Piotr Czajkowski - Tenor
Koncert Noworoczny - Akademia Dorosłego Człowieka
podczas koncertu zasiadł prawie komplet
publiczności, który wysłuchał tradycyjnych polskich kolęd w języku literackim
oraz w gwarze góralskiej.
Obraz Natalii Roszkowskiej
młodzi próbowali swoich sił w Ogólnopolskim Konkursie fotograficznym
i plastycznym z elementami literackimi
pt. „Seniorzy Oczami Młodych”. Konkurs
realizowano w ramach projektu wsparcia
środowisk senioralnych zatytułowanego
„Pasje przez pokolenia”, współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej
Osób Starszych na lata 2012-2013. Organizatorem przedsięwzięcia była fundacja
„WIEM I UMIEM” z Gdańska.
Konkurs przeznaczony był dla młodzieży
gimnazjalnej i licealnej, rozwijającej swoje
talenty w ramach szkół plastycznych
i ośrodków kultury. Organizatorzy chcieli
10
19 stycznia 2014 r., o godz. 19.00 w Kościele pw. św. Michała Archanioła w Sławie
odbył sie Koncert Noworoczny. Wystąpił
Piotr Czajkowski z towarzyszeniem
kwartetu z programem pn. „Karnawał
w rytmach neapolitańskich”. Piotr Czaj-
karierę w Teatrze Wielkim w Warszawie,
a po wyjeździe z Polski był solistą wielu
Teatrów Operowych m.in. w Kiel (Niemcy), Vichy (Francja), Karlsruhe (Niemcy),
Luxemburgu, Dreznie, Istanbule (Turcja),
Operze Kameralnej w Tel Avivie (Izrael),
w Operze w Haifie (Izrael), w Sofii - Bułgaria, w Moskwie- Rosja, Wilnie - Litwa.
Występował u boku Placido Domingo,
Lucii Aliberti, Brendy Roberts, Regine
Crespin i Juan Ponsa. Od 2000 regularnie
występuje gościnnie dla Towarzystwa
Wagnerowskiego w Dallas w Stanach
Zjednoczonych.
XIV Festiwal Piosenki
„Śpiewać Może Każdy”
Piotr Czajkowski podczas koncertu
kowski tenor liryczny zdobywca Złotego
Medalu na Międzynarodowym Konkursie
Verdiego w Bussego, rozpoczął swoją
Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału
w XIII Festiwalu Piosenki „Śpiewać Może
Każdy” Sława 2014. Festiwal ma charakter
konkursowy, dwu etapowy i jest imprezą
o zasięgu ponadregionalnym.
Marzec 2014 Biuletyn Sławski
FERIE ZIMOWE W GMINIE SŁAWA – FOTORELACJA
SŁAWA
CIOSANIEC
ŚMIESZKOWO
Celem naszego festiwalu jest:
• Popularyzacja piosenki polskiej wśród
dzieci i młodzieży
• Wspólna wymiana doświadczeń
• Weryfikacja pracy z młodym adeptem
sztuki wokalnej
Jest to już XIV Festiwal Piosenki „Śpiewać Może Każdy“, którego inauguracja
rozpoczeła się 28 lutego 2014 r. o godz.
17.00 w sali kameralnej Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku - Domu
Kultury w Sławie przy ul. Głogowskiej 5.
Kolejne eliminacje będą odbywać się
w następujących terminach:
• 28.03.2014 r. godz. 17.00
• 25.04.2014 r. godz. 17.00
• 30.05.2014 r. godz. 17.00
Warunki uczestnictwa:
Wykonawca prezentuje jedną piosenkę
w języku polskim. Temat wykonywanego
utworu jest dowolny.
Wokalista może zaprezentować się z towarzyszeniem zespołu w składzie do 4 osób
lub z nagranym wcześniej podkładem
muzycznym (CD, MD). W XIV Festiwalu „Śpiewać Może Każdy” nie mogą
brać udziału osoby, które podczas XIII
Festiwalu Piosenki „ŚMK” otrzymały
i miejsce w swoich grupach
I nagrodę grand prix.
Jury może zakwalifikować do finału osobę
wyróżnioną w eliminacjach. Wykonawcy,
którzy nie zostaną zakwalifikowani do
finału mogą brać udział w kolejnych
eliminacjach.
Warunkiem kolejnego udziału w eliminacjach jest wybór innego utworu do
konkursu i powtórzenie procedur zgłoszeniowych. Udział może wziąć każdy
kto spełni warunki regulaminu.
Wykonawcy oceniani będą w 4 kategoriach wiekowych:
• Grupa I rocznik 2002-2004
• Grupa II rocznik 1999-2001
• Grupa III rocznik 1996-1998
• Grupa IV rocznik 1995 i starsi
Finał odbędzie się 15 czerwca 2014 r.
Będzie to impreza plenerowa na terenie
SCKiW w Sławie (ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19)
Dokończenie na str. 12
11
Biuletyn Sławski Marzec 2014
Zapraszamy
na najbliższe imprezy:
Burmistrz Sławy oraz Sławskie Centrum
Kultury i Wypoczynku zapraszają na
występ KABARETU JURKI z okazji
Dnia Kobiet, występ odbędzie się 9 marca
2014 r. o godz. 16.00 w auli Gimnazjum
im. L. Stępczaka. Przed występem kabaretu będzie można wysłuchać recitalu
Izabeli Jankowiak.
14 marca 2014 r. o godz. 9.00 w sali
kameralnej sławskiego Domu Kultury
odbędzie się już XI Turniej Profilaktyki
„Żyj zdrowo i kolorowo”. Impreza ma na
celu propagowanie zdrowego stylu życia,
młodzież będzie uczestniczyć w konkursie
wiedzy związanym z zagrożeniem w zakresie uzależnień od alkoholu, nikotyny,
narkotyków i chorób z tym związanych
oraz udzielania pierwszej pomocy.
i uznana za jedną z dziesięciu najlepszych
płyt w Japonii w 2005 roku. Jego ostatnia
płyta “Guitars and Cars” została oceniona
jako jedna z dziesięciu najlepszych płyt
w 2008 roku przez prestiżowy magazyn
muzyczny “Real Blues ”.
Serdecznie zapraszamy osoby zamiłowane
sztuką kulinarną oraz chętne do dobrej
zabawy do wzięcia udziału w gminnym
konkursie na wypiek wielkanocny. Celem
konkursu jest ukazanie tradycyjnych
wypieków wielkanocnych goszczących
na Państwa stołach.
13 kwietnia 2014 r. o godz. 12.00
w Domu Kultury w Śmieszkowie po mszy
św., która w tym dniu w Śmieszkowie
rozpocznie się o godz. 11.00, odbędzie
się XIII Konkurs Wypieków Wielkanocnych połączony z wystawą wypieków.
Tegoroczny program urozmaicony będzie
FK
Sławskie Centrum Kultury
i Wypoczynku
21 marca 2014 r. zapraszamy na Uroczyste Powitanie Wiosny, które rozpocznie
się o godzinie 11.00. W imprezie będą
uczestniczyć przedszkolaki i uczniowie
klas I-III szkół podstawowych. Podczas
zabawy zostanie rozstrzygnięty konkurs
na „Najciekawszą Marzannę”.
Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku
zaprasza na koncert kalifornijskiego gitarzysty Alvona Johnson`a, który odbędzie
się dnia 29 marca 2014 r. o godz. 19.00
w sali kameralnej sławskiego Domu
Kultury. Na trasie koncertowej w Polsce Alvon wystąpi z zespołem Łukasza
Gorczycy w składzie: Łukasz Gorczyca bass, Jacek Prokopowicz - hammond B3,
Paweł Dobrowolski (zespół A.M. Jopek).
Twórczość Alvona Johnsona od początku
inspirowana jest muzyką gitarową sław
takich jak: Montgomery, Andre Segovia,
Charlie Christian i oczywiście Jimi Hendrix. Na wokal Johnsona bez wątpienia
duży wpływ mieli: Joe Williams, Johnny
Hartman, Nat King Cole i Frank Sinatra.
Artysta występował na scenach amerykańskich (Las Vegas, Atlantic City, Lake
Tahoe oraz w innych miastach Stanów
Zjednoczonych) oraz na arenie międzynarodowej: w Malezji, Rosji, Chinach,
Francji, Włoszech, Japonii, Nowej Zelandii, Kanadzie, Australii. Alvon Johnson
jest Gitarzystą Roku 2005, prestiżowego
‘Guitar Player’, byłym wokalistą grupy
„The Coasters” uhonorowanej w muzeum
Rock and Roll Hall of Fame, jego płyta
“The Blues Grew” była nominowana do
nagrody Outstanding Blues Album 2004
12
Lub składając kartę osobiście w sekretariacie Domu Kultury w Sławie, przy
ul. Głogowskiej 5 w dni powszednie
do poniedziałku poprzedzającego eliminacje w godzinach od 8.00 do 13.00 tj.
24.02.2014 r., 24.03.2014 r., 21.04.2014 r.
i 26.05.2014 r.
Zgłoszenia nie będą przyjmowane telefonicznie. Liczba miejsc jest ograniczona,
decyduje kolejność zgłoszeń (liczy się
data wpływu karty uczestnika do domu
kultury w sławie) szczegółowe informacje
na temat. Konkursu można uzyskać pod
numerem telefonu Domu Kultury w Sławie. Organizator zapewnia profesjonalne
nagłośnienie, dwa wzmacniacze gitarowe,
perkusję.
Organizator nie zwraca kosztów przejazdu uczestników. Regulamin oraz karta
zgłoszenia dostępne są na stronie www.
sckiw.slawa.pl
Dokończenie ze str. 1
Smakowite wypieki
występem chóru dziewczęcego Zespołu
Pieśni i Tańca im. Michała Krechowca
z Krzepielowa. Serdecznie zapraszamy.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 4 kwietnia 2014 r. w Domu Kultury w Sławie
pod nr tel. 68 356 62 87 lub e-mailem na
adres: [email protected] Regulamin dostępny
jest na stronie www.slawa.pl oraz www.
sckiw.slawa.pl, a także w siedzibie Domu
Kultury w Sławie przy ul. Głogowskiej 5”.
Dokończenie ze str. 11
Ocenie będą podlegać:
Walory głosowe wykonawcy, interpretacja
i aranżacja utworu, dobór repertuaru oraz
ogólny wyraz artystyczny, oryginalność
pomysłu przy doborze repertuaru. Jury
zastrzega sobie prawo interpretacji powyższego regulaminu. Zgłoszenia można
dokonywać listownie przesyłając kartę
zgłoszeniową (wypełnioną drukowanym
pismem) na adres Sławskiego Centrum
Kultury i Wypoczynku – Domu Kultury
w sławie faxem nr 068 356 62 87,
e-mail: [email protected]
Od tego czasu Gwyn na stałe przenosi
się do Europy. Gra ogromną ilość koncertów w wybitnym towarzystwie (Peter
Green, Dr.Feelgood, Sam Brown, Nine
Below Zero, Robin Trower, Wishbone Ash, Snowy White, Vanilla Fudge,
The Yardbirds, Pat Travers, Tony Joe
White, Steve Lukather, Walter Trout).
Jest gościem festiwali bluesowych, które
potwierdzają sławę Ashton`a jako wirtuoza koncertowego. Magazyn „Guitar and
Bass” uznaje „Feel the Heat” albumem
miesiąca, a Gwyn otrzymuje propozycję
występu jako gość specjalny zespołu
STATUS QUO podczas jego brytyjskiego
tournee.
FK
Dokończenie ze str. 8
pracę zawodową, będą wracali na takie
imprezy branżowe. Bowiem na ekspozycji targowej znajduje się szeroka oferta
producentów i dystrybutorów z kraju
i z zagranicy, w tym wiele absolutnych
nowości na polskim rynku. Spotkanie
z nimi to nieoceniona możliwość rozwijania kontaktów zawodowych i ciągłe
samodoskonalenie.
Joanna Adamczewska
Marzec 2014 Biuletyn Sławski
Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku zaprasza wytwórców produktów lokalnych,
rękodzielników, artystów, twórców ludowych do udziału w Sławskim Jarmarku
Produktu Lokalnego pod honorowym patronatem Burmistrza Sławy. Jarmark
odbędzie się w dniach 3-4 maja 2014 r. na Starym Rynku w Sławie w godzinach
od 10.00 do 18.00. Zainteresowane osoby, firmy prosimy o kontakt oraz o nadesłanie karty zgłoszenia do 12 kwietnia 2014 r. Organizator zastrzega sobie prawo
do odmowy przyjęcia zgłoszenia. Karty zgłoszenia oraz regulamin dostępne są
na stronie internetowej www.sckiw.slawa.pl oraz www.slawa.pl, a także w Domu
Kultury w Sławie.
Sponsorem tytularnym Jarmarku Produktu Lokalnego
są Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sława Śląska.
Sponsor: Bank Spółdzielczy we Wschowie
ZAPRASZAMY
Koncert „Pamięć i Tożsamość:
Non omnis 13 moriar”
z okazji Kanonizacji Jana Pawła II
18 maja 2014 r.
W programie:
Uroczysta msza święta w kościele
Miłosierdzia Bożego z udziałem chóru
Cantate Deo ze Sławy
Koncert chórów i orkiestry. Wystąpią:
- Solistka Bogumiła Tarsiewicz
- Chór kameralny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
- Chór Magnifikat Parafii św. Klemensa w Głogowie
- Miedzyrzecki Chór Kameralny
z Międzyrzecza
- Chór Cantate Deo Parafii św. Michała Archanioła w Sławie
Organizatorzy:
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Michała Archanioła w Sławie, Chór Cantate Deo i Stowarzyszenie Witosława,
Burmistrz Sławy.
Uwaga !!!
W tym roku mija 10 rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Z tej okazji Urząd Miejski w Sławie
organizuje konkurs fotograficzny pn.:
„Jak Fundusze Europejskie zmieniły
oblicze gminy Sława”. Konkurs skierowany jest do miłośników fotografowania. Uczestnicy konkursu muszą mieć
ukończone 13 lat i amatorsko zajmować
się fotografią. Szczegółowe informacje
znajdują się w regulaminie zamieszczonym na stronie www.slawa.pl.
Serdecznie zapraszamy
13
Biuletyn Sławski Marzec 2014
AGENCJA W SŁAWIE
POŻYCZKA NA DOWOLNY CEL
Sprawdź promocyjną ofertę spłaty kredytów
z innych banków i możliwość otrzymania
środków na dowolny cel.
Jeśli raty wielu kredytów z różnych banków są dla Ciebie uciążliwe, połącz swoje
zobowiązania w jedną, niższą ratę.
• od 1 000 do 150 000 zł na dowolny cel
• środki z pożyczki wypłacane gotówką
w dniu złożenia wniosku
bez poręczycieli i bez zabezpieczeń! Brak
konieczności przedstawiania zgody.
Doradcy klienta dostępni
od poniedziałku do soboty.
Sława, pl. Rynek 26,
tel. 68 356 6001, tel. kom 601 823 166
Kredyt hipoteczny
WŁASNY KĄT
• atrakcyjne, negocjowane indywidualnie
warunki cenowe
• finansowanie do 95% wartości nieruchomości
• długi okres kredytowania – aż do 35 lat
• raz w roku wakacje kredytowe – możliwość zawieszenia spłaty jednej raty
• karencja w spłacie kapitału w okresie
realizacji inwestycji nawet do 36 miesięcy
Na co możesz przeznaczyć kredyt spełnić
• marzenia o domu, mieszkaniu lub działce
• spłacić kredyty mieszkaniowe w innych
bankach
• aż 25% kwoty kredytu na dowolny cel,
np. spłatę karty kredytowej lub kupno
nowego samochodu
OMNIS GROUP
Haft komputerowy
druk sublimacyjny
kom. 530211921
R E DA KC JA
Adres redakcji: Urząd Miejski w Sławie, ul. H. Pobożnego 10, 67-410 Sława, tel. 67 355 83 24
Redaktorka naczelna: Danuta Pitrowska
Sekretarz redakcji: Magdalena Martyniuk-Nogalska, e-mail: [email protected]ława.pl
Korekta: Redakcja
Skład i druk: Drukarnia Wydawnictwo „Druk-Ar”, tel. 76 834 19 88
Właściciel tytułu i wydawca: Urząd Miejski w Sławie , ul. H. Pobożnego 10, 67-410 Sława
ISSN 1642-9435
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i nie zwraca materiałów nie zamówionych.
Zastrzega sobie również prawo do skracania i adiustacji tekstów. Rozpowszechnianie redakcyjnych
materiałów bez zgody wydawcy zabronione.
14
EUROPEJSKI NUMER
ALARMOWY - 112
POGOTOWIE - 999
POLICJA - 997
STRAŻ POŻARNA - 998
Komenda Powiatowa Policji we Wschowie - 65 540 82 11
Komisariat Policji w Sławie - 68 356 54 00
Straż Miejska w Sławie - 68 355 83 58
OSP Sława - 68 356 66 98
Pogotowie Energetyczne 991 , 68 356 62 30
Pogotowie Gazowe 68 356 70 85
ZWiK - 68 356 63 90
SCKiW - 68 356 62 87 / 356 64 52
OPS - 68 356 67 88 / 35 66 14
Marzec 2014 Biuletyn Sławski
Sławski flesz
19 stycznia 2014 r. Mikołaj przyjechał
do Bagna. Przywitał się z dziećmi, rozdał
im słodkie paczki, a potem prowadził
z maluchami „poważne” rozmowy. Nim
jednak to się stało, Agata Wojciechowska
ze Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku - Dom Kultury w Ciosańcu
wraz ze swoją grupą, zaprezentowała
wszystkim przybyłym ciekawy program
artystyczny.
ogromnych przestrzeni w Jukonie i Kolumbii Brytyjskiej. Stowarzyszenie Twórcze Horyzonty pozyskało na to zadanie dotację z Powiatu Wschowskiego
i z gminy Sława.
Na zakończenie warsztatów odbyło się ognisko
z pieczeniem kiełbasek i tzw. kociołek
Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet
organizuje wyjazdy na basen oraz zajęcia
z jogi w ramach projektu „Nasze zdrowie
28 lutego 2014 r. w Domu Kultury w Sławie odbyły się I eliminacje XIV Festiwalu
Piosenki „Śpiewać Może Każdy”. Konkurs ma już wieloletnią tradycję i cieszy
się wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
dużym, wciąż rosnącym zainteresowaniem. Kolejny rok z rzędu mięliśmy okazję
posłuchać młodych artystów interpretujących polską piosenkę, poziom był bardzo
wysoki, ale wygrać musieli najlepsi.
Mikołaj w Bagnie: radość dzieci ze słodkich
upominków - bezcenna
Organizatorami imprezy byli sołtys i Rada
Sołecka oraz Stowarzyszenie Aktywnych
Kobiet.
W ramach warsztatów „Iceboard” odbywających się w Sławskim Klubie Żeglarskim, młodzież z Publicznej Szkoły
Joga to pożytek nie tylko dla ciała ale i ducha
w naszych rękach”. W zajęciach bierze
udział około 50 uczestników.
1 marca 2014 r. Stowarzyszenie Twórcze
Horyzonty wspólnie ze Sławskim Centrum Kultury i Wypoczynku zorganizowało pierwszy pokaz z cyklu „Spotkań
z podróżnikami”.
Piotr Strzeżysz z Warszawy – podróżnk-rowerzysta oraz włóczykij, opowiadał o swoich wyprawach rowerowych
„Z Alaski na południe”.
Pokaz był przeplatany zdjęciami, filmami i opowieścią o dwóch rowerowych
wyjazdach do Ameryki Północnej. Publiczność wysłuchała opowieści o przypadkowych spotkaniach z najdziwniejszymi ludźmi, przygodach z dzikimi
zwierzętami, o samotnym pokonywaniu
Trening „na sucho”
Podstawowej i sławskiego gimnazjum
zbudowała ślizg lodowy. Choć warunki
nie były do końca sprzyjające, uczniowie
chętnie udzielali się społecznie wykonując
prace organizacyjne.
Piotr Strzeżysz - zapalony rowerzysta z Warszawy
Młody artyści podczas przesłuchania
Komisja konkursowa w składzie: Łukasz Kielnar - przewodniczący komisji,
Tomasz Łuczak i Małgorzata Tryczyńska
po wysłuchaniu uczestników postanowiła
nagrodzić następujące osoby:
statuetkę małego mikrofonu otrzymali:
w I grupie (rocznik 2002-2004) - Kacper
Mikołajczuk ze Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie w II grupie
(rocznik 1999-2001) - Martyna Starosta z Gminazjum w Buku w III grupie
(rocznik 1996-1998) Urszula Nowacka
z Zespołu Szkoł w Miejskiej Górce.
Ponadto wyróżnienia otrzymali:
W I grupie: Oliwia Taras z SCKiW oraz
Kornelia Hausa z Miejsko - Gminnego
Ośrodka Kultury w Buku, W II grupie:
Joanna Kryś z Zespołu Szkół w Miejskiej
Górce.
Wszystkie osoby, które zdobyły statuetki i wyróżnienia wystąpią w finale
XIV Festiwalu Piosenki „Śpiewać może
każdy”, który odbędzie się 15 czerwca
2014 r. na scenie przy plaży Sławskiego
Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie.
MMN
15
Biuletyn Sławski Marzec 2014
Emerytka
Zegary
Wiecie kto to emerytka?
To jest bez pracy kobitka
Wiele lat przepracowała.
Stypendium z ZUS-u dostała.
Straciła zdrowie i figurę,
Ale ma emeryturę!
W starym mieszkaniu
zegary stare,
cichutko chodzą
szepczą cichutko.
Coś tam cichutko
opowiadają i wspominają
i wspominają.....
O czasach dawnych
i ludziach znanych,
kolejach losu
dobrych i złych.
O tych co byli
jeszcze niedawno,
a już ich nie ma,
nie ma już ich.
Lecz zegar stary
zamilknie kiedyś,
dla niego także
czas się zatrzyma,
w drewnianej skrzyni
serce mu pęknie,
ludzie powiedzą
że to sprężyna.
Teraz musi kombinować,
Jak taką gospodarować!
Żeby na wszystko starczyło,
I żyło się całkiem miło.
Na nudę raczej nie narzeka,
Wiele zajęć na nią czeka
Od rana wnuki popilnuje,
Potem obiad ugotuje.
Gdy już sprzątnie po obiedzie,
Do domu rowerem jedzie.
Szybki prysznic, kremik w ciało,
by zbyt szybko nie wiotczało,
Jeszcze puder, szminka, róż,
Włosy w koczek, no i już!
Bluzka dżinsy i sweterek,
Rusza dziarsko na spacerek.
Dzisiaj lekcja angielskiego
i nornic walking z kolegą
Jutro basen, może kino?
Oj, zwolnij trochę dziewczyno!
Jak tu zwolnić ? Trudna sprawa!
Ciągle praca lub zabawa,
Chociaż ciało się starzeje,
Umysł młody, wciąż się śmieje!
Poszukuje nowych wrażeń.
Głowę ma wciąż pełną marzeń!
Jadwiga Mendyka
16
Cz. Woźniak
Panie! Wasze
świętowanie
Panie! Wasze świętowanie!!!
Kobiety! Kobiety!
Sprawiacie kłopoty!
Chcecie bukiety
A gdzie Wasze zaloty?!
Jednak panowie
Was zawsze kochają
Każdy to powie
Że dobrze w głowie mają
Mężczyźni stęsknieni
Więc przytulcie swego pana
Na dobro się zmieni
Para zakochana
Kobietom ich panowie
Dziś składają serduszka
Każdy też powie
Że będzie w roli pastuszka
Wszystkiego najlepszego
W życiu całości
Dla rodu kobiecego
Zdrowia, szczęścia i miłości !!!
Aniela Ert-Eberdt
……
Wiersz
jest pospolitym drapieżnikiem słów
siedzącym na końcu pióra
jastrzębiem
który za chwile poszybuje
po białych przestworzach
w pełnym rynsztoku
umownych znaków
i wymyślnych pojęć
jeszcze niedorzecznością
bluźnierstwem wieczoru
płomieniem lampy
i porannym konaniem snu
jeszcze tym
czego nie może powiedzieć
zwykły stół ani ręka
potocznie mnożąca słowa
i wreszcie tym czym jest
Henryk Cyran

Podobne dokumenty

Biuletyn Sławski

Biuletyn Sławski chwilę i odwiedził grzeczne, sławskie dzieci przyjeżdżając motorem 5 grudnia br. Oczekiwanie na przyjazd Mikołaja umilały zgromadzonym na rynku występy artystyczne w wykonaniu sławskich, uzdolniony...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Sławski - Droga do Sławy – Strona główna

Biuletyn Sławski - Droga do Sławy – Strona główna Powyższe zdjęcie zostało wykonane na terenie miasta Sławy. Przedstawia kosze do selektywnej zbiórki odpadów oraz… pozostawione obok nich śmieci…. /AA/

Bardziej szczegółowo

Biuletyn_Sławski nr1_2012_20_luty.indd

Biuletyn_Sławski nr1_2012_20_luty.indd na wypoczynek zarówno wakacyjny, jak i weekendowy. Osoby reprezentujące stoisko promowały, pokazywały piękno Sławy i jej okolic oraz informowały o różnych

Bardziej szczegółowo