Biuletyn Sławski - Droga do Sławy – Strona główna

Komentarze

Transkrypt

Biuletyn Sławski - Droga do Sławy – Strona główna
Nr 2
2009
ISSN: 1642-9435
8 czerwiec
Biuletyn Sławski
Wyjątkowy Dzień..
dla wyjątkowych
Kobiet…
W dniu 7 marca br. w Pensjonacie „Haleszka” w Lubiatowie, odbyły się uroczystości związane z Dniem Kobiet. Kobiety,
aby świętować swój dzień przyszły pięknie
ubrane… Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Aleksander Polański
– Przewodniczący
Rady
Miejskiej, Halina Dąbrowska
–
Kierownik
Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska
z Urzędu Miejskiego w Sławie oraz Jerzy
Rudnicki – Komendant Straży Miejskiej.
A całość imprezy zorganizowała niżej podpisana…
Wszystko zaczęło się o godz. 16-ej.
Na stołach znalazły się dwa torty, słodkości, napoje oraz owoce. Atmosfera była wyśmienita. Pan A. Polański wręczył wszystkim obecnym kobietom pięknego czerwonego goździka. Wszyscy bawili się wyśmienicie przy Zespole Ludowym NaryDoro
z Siedliska. Zespół ten, bawił zebranych
i gości świetną muzyką, dobrym kawałem
i ogólnie wyborną atmosferą. Warto dodać,
że członkowie zespołu ubrani byli w stroje
ludowe…. co uatrakcyjniło ich występ.
Po godzinie 20-ej wszyscy rozeszli się
….Uczestnicy byli bardzo rozbawieni i zadowoleni. Obiecali też, że za rok na pewno
się spotkają !!! Bardzo serdecznie dziękuję
Państwu Halinie i Lesławowi Kopciowskim, właścicielom Pensjonatu „Haleszka”
za udostępnienie sali.
Krystyna Pieczeńczyk
Sołtys Lubiatowa
Otwarcie sezonu
2 maja br. Lubuski Klub Żeglarski oraz
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Sławie, dokonały uroczystego
i oficjalnego otwarcia sezonu.
LKŻ otrzymał życzenia pomyślnych wiatrów i udanej organizacji zaplanowanych
imprez, a WOPR - owcom życzono sprawdzania swojej wiedzy tylko podczas ćwiczeń.
MS
Las, Woda & Blues
Sława na MTK Glob
2009 w Katowicach
W dniach 1-2 maja 2009 roku na Ośrodku Wypoczynkowym „Wratislavia”w Radzyniu, miało miejsce niesamowicie bluesowe wydarzenie! Ogólnopolski Festiwal
Bluesowy „Las, Woda & Blues”, odbył się
tu już po raz trzeci. Magnetyczna siła bluesa przyciągnęła w tym roku wielkie grono
miłośników tego rodzaju muzyki.
W dniach 27—29 marca 2009 r. odbywały się Międzynarodowe Targi Katowickie GLOB 2009. To już XV Jubileuszowe Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego.
Sława po raz kolejny promowała swoje walory turystyczne. Podczas uroczystej Gali,
Gmina Sława została wyróżniona BRĄZOWYM GLOBEM 2009 za wieloletnią
współpracę i konsekwencję we wspieraniu
wspólnej inicjatywy. Wyróżnienie odebrała Sekretarz Gminy - p. Danuta Pitrowska
z rąk Prezesa MTK Piotra Kubicy.
Oferta skierowana była do mieszkańców regionu, klienta indywidualnego jak
i zbiorowego. Podczas Targów swoje oferty zaprezentowało ponad 170 wystawców
m.in. z Czech, Francji, Ukrainy, Syrii,
Włoch, Węgier i Polski zgromadzonych
c.d. str. 2
c.d. str. 2
www.slawa.pl
e-mail: [email protected]
2
Biuletyn Sławski
Nr 2/2009
Las, Woda & Blues
Piękne otoczenie, lasy, Jezioro Sławskie
i blues… spowodowało, iż
dwa dni upłynęły w przyjemnej
atmosferze.
Wystąpiły
takie zespoły jak: S.O.U.L., JJ Band, Devil Blues, Hoodoo Band, Boogie Chilli,
Breakmaszyna, Outsider Blues, Mandry
(Ukraina), Śląska Grupa Bluesowa, Karolina Cygonek i Tomi Blues Kapela, Todd
Wolfe Band (USA).
Spośród wielu festiwalowych atrakcji
można wymienić: II Odsłonę Alei Gwiazd
Bluesa, III Zlot VW Garbusów „Las, Woda
Blues & Garbus”, turniej Piłki Siatkowej,
konkurs wiedzy o bluesie. Warto dodać,
że festiwal jest uznawany za jedno z ważniejszych wydarzeń bluesowych w naszym
kraju.
Było miło, przyjemnie, nastrojowo i… niebiańsko bluesowo!!! Jeden z ojców bluesa
Willie Dixon powiedział kiedyś: „Blues
to korzenie - reszta muzyki to owoce…”
i chyba trudno się z tym sformułowaniem
nie zgodzić…
MMN
Sława na MTK Glob 2009 w Katowicach
na łącznej powierzchni 5 tys. km2.
Podczas Targów można było wziąć
udział w spotkaniu z Elżbietą Dzikowską
(podróżniczką, wybitną globtroterką) która opowiadała o swych podróżach oraz
prezentowała swoje książki. Targom towarzyszyły konferencje i sympozja dotyczące przede wszystkim bezpieczeństwa
w turystyce a także występy lokalnych zespołów. Nie zabrakło też atrakcji z nagro-
BURMISTRZ SŁAWY
przyjmuje:
w poniedziałki
w godz. 12.00 -14.00
dami dla dzieci i dorosłych. Część wystawców prócz swojej oferty zachęcało do degustacji swoich regionalnych produktów.
Stoisko Sławy cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno ze względów
na walory turystyczne jak i na I Środkowoeuropejski Zlot Caravaningowy, który odbędzie się w Sławie w 2010 roku. Wystrój
naszego stoiska przyciągał swoją oryginalnością, świeżością oraz zachęcał do wypoczynku wśród lasów i jezior jakże pięknego sławskiego regionu. Gościem, który
odwiedził stoisko Sławy, była p. Elżbieta
Wyrwicz – Zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu
i Turystyki. Warto dodać, iż p. Elżbieta,
w imieniu Ministra Sportu i Turystyki Mirosława Drzewieckiego, wręczała odznaki
honorowe „Za zasługi dla Turystyki” pracownikom MTK.
Można postawić też tezę (i ją obronić),
że tania złotówka odrodzi polską turystykę przyjazdową. Warto więc zadbać o do-
Sława i lato 2009
W dniach 25 – 26 kwietnia 2009
Gmina Sława obecna była na XIV Targach
Turystyki i Wypoczynku - LATO 2009
w Warszawie. Honorowy Patronat nad
Targami objęła Hanna Gronkiewicz –Waltz
– Prezydent miasta stołecznego Warszawy,
Rafał Szmytke – prezes Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Jan Korsak- Prezes
Polskiej Izby Turystyki.
Wśród 380 wystawców, Sława
promowała swe, jakże atrakcyjne walory
turystyczne. Targi odwiedziło około 26 tysięcy zwiedzających.
Przedszkolaki
w Urzędzie
brze przemyślaną promocję, która pozwoli
wykorzystać turystyczny potencjał Sławy
i okolic.
Na koniec można dodać, iż "kryzys"
to słowo, które występuje obecnie niemal
w każdym tekście i informacji w mediach
i… nie sposób od tej tematyki uciec. Miejmy jednak nadzieję, że ów kryzys ominie Sławę szerokim łukiem, a w sezonie
powitamy turystów zarówno z kraju jak
i za zagranicy oraz wczasowiczów z odległych regionów Polski.
MMN
PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ przyjmuje:
w poniedziałki
w godz. 8.00- 14.00
W dniu 17 i 19 marca br. Urząd Miejski
w Sławie gościł najmłodszych sławskich
obywateli. Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Sławie odwiedziły miejsce pracy urzędników.
Przewodnikiem po urzędowych referatach był Z-ca Burmistrza - Krzysztof Gruszewski.
Dzieci zwiedziły biura poszczególnych urzędników, a w Sali Narad mogły
zadawać pytania i … odpowiadać na pytania Burmistrza... Na koniec każdy przedszkolak dostał niespodziankę i słodki
upominek.
MMN
Godziny pracy
Urzędu Miejskiego w Sławie
od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30 -15.30
Biuletyn Sławski
Nr 2/2009
BUDOWNICTWO
I INFRASTRUKTURA
1. W dniu 30.03.2009 r. została podpisana
umowa na budowę mola w ramach zadania
„Budowa i modernizacja obiektów turystycznych w Gminie Sława”. Wykonawca
II. Budowa pomostu, mola, ciągów pieszych z tarasami widokowymi na terenie
OSIR:
a) molo – ok. 682 m2
b) ciągi piesze – ok. 1.476 m2
c) zagospodarowanie terenu przy tawernie
– ok. 1.476 m2
d) oświetlenie terenu – 11 lamp.
III. Jezioro Sławskie – odcinkowa regulacja brzegu – ok. 200 m.
IV. Budowa nowej bramy wjazdowej na
terenie OSIR.
V. Przebudowa dróg i chodników przy
domkach letniskowych – ok. 4.558 m2.
VI. Plac zabaw dla dzieci.
VII. Budowa boiska wielofunkcyjnego
– ok. 1.000 m2.
VIII. Budowa skateparku – ok. 1.000 m2.
IX. Utwardzenie placu Nowy Rynek II
etap – ok. 5.000 m2.
został wyłoniony z przetargu nieograniczonego. Jest to Gospodarstwo Rybackie
Sława Sp. z o.o. ze Sławy. Koszt zadania to
297.472,45 zł brutto. Termin wykonania do
15.06.2009 r. W dniu 16.04.2009 r. prace
rozpoczęto od wbijania pali o średnicy 30
cm i długości 4,5 m.
2. W dniu 25.03.2009 r. została podpisana
umowa na przeprowadzenie procedur przetargowych, wybór wykonawców, zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania „Budowa
i modernizacja obiektów turystycznych
w Gminie Sława”. W przetargu uczestniczyły 2 firmy. Umowę podpisano z firmą KOMPLET INWEST S.J. z Gorzowa
Wlkp.
Zadania jakie będę realizowane to:
I. Infrastruktura drogowo-chodnikowa
na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sławie:
a) droga nr 2 – remont ok. 2.333 m2
b) droga nr 3 – remont ok. 1.155 m2
c) droga nr 4 – remont ok. 1.880 m2
d) pola karawaningowe, ciągi piesze – ok.
2.450 m2
e)utwardzenie parkingu – ok. 1.900 m2.
X. Budowa zajezdni autobusowej:
a) utwardzenie zajezdni PKS
– ok. 2.300 m2
b) kontener sanitarny – 1 szt.
c) wiata przystankowa – 2 szt.
Nadzór nad w/w. zadaniami oraz
koszt przeprowadzenia przetargów
to 151.280,00 zł brutto.
3. W dniu 15.04.2009 r. zostały otwarte oferty w przetargu nieograniczonym
na „Przebudowę nawierzchni ulic, miasto
Sława ulice: Jedności Robotniczej, Kopernika, Kościuszki, Leśna, Zacisze i Słoneczna” w ramach zadania „Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 – Przebudowa nawierzchni ulicy
w Przybyszowie i drogi do Przybyszowa,
miasto Sława ulice: Jedności Robotniczej,
Kopernika, Kościuszki, Leśna, Zacisze
i Słoneczna, w miejscowości Lubogoszcz
ulica Lipowa i Brzozowa – 2009”. W przetargu uczestniczyło 13 Wykonawców.
Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "JARO", Łężyca ul. Budowlanych 2E/5,66-016 Czerwieńsk, cena oferty
1.279.722,39 zł brutto.
Oferta nr 2 - PPHU "LUBEX"
Sp. z o.o. ul. Przyszłości 7, 67-100 Nowa
Sól, cena oferty 1.398.644,24 zł brutto.
Oferta nr 3 - "ANAWA" Sp. z o.o., Krężoły ul. Wolsztyńska 13, 66-100 Sulechów, cena oferty 1.433.587,96 zł brutto.
Oferta nr 4 - BRUK-ART Wocjech Wojciechowski, Jaczów ul. Ogrodowa 26,
67-200 Głogów, cena oferty 1.296.174,83
zł brutto.
Oferta nr 5 - Konsorcjum firm:
PrzedsiębiorstwoDrogowo-Transportowe
„DROGTRANZ” ul. Witosa 8, 56-200
Góra; Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. ul. Bema 33, 64-100 Leszno,
cena oferty 1.277.627,11 zł brutto.
Oferta nr 6 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Exp.-Imp.
„PA-BEX” ul. Kamienna 35, 67-100 Nowa
Sól, cena oferty 1.517.441,07 zł brutto.
Oferta nr 7 - „ABM POL-DRÓG Legnica”
Sp. z o.o., ul. Słubicka 4, 59-220 Legnica,
cena oferty 1.304.756,58 zł brutto.
Oferta nr 8 - P.P.U.H. „ALFA-WIL”
Sp. z o.o. Al. Wojska Polskiego 126A,
68-205 Żary, cena oferty 1.215.114,36 zł
brutto.
Oferta nr 9 - „TOLIMA” s.c. L.T.Kurzawa, ul. Wiosenna 6, 67-200 Głogów, cena
oferty 1.600.051,36 zł brutto.
Oferta nr 10 - Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe
„KAMBUD”
ul.
Długa 6, 67-100 Nowa Sól, cena oferty
1.468.473,46 zł brutto.
Oferta nr 11 - ZPHU „KRUBET” Jan
Kruk Nowa Wieś, ul. Przemęcka 10, 64-234 Przemęt, cena oferty 1.130.817,43 zł
brutto.
Oferta nr 12 - L&P Sp. J. L.Kroczak,
P.Młynek, A.Sowa, ul. Balwierska 1,
67-200 Głogów, cena oferty 1.324.595,04
zł brutto.
Oferta nr 13 - Całek Usługi Budowlane
i Instalacyjne ul. Wiejska 18c, 67-410 Sława, cena oferty 1.425.351,90 zł brutto.
Umowę podpisano z ZPHU „KRUBET”
Nowa Wieś, ul. Przemęcka 10.
4. W dniu 15.04.2009 r. zostały otwarte oferty w przetargu nieograniczonym
na „Przebudowę nawierzchni ulicy w Przybyszowie i drogi do Przybyszowa w ramach
zadania „Narodowy Program Przebudowy
Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 – Przebudowa nawierzchni ulicy w Przybyszowie i drogi do Przybyszowa, miasto Sława
ulice: Jedności Robotniczej, Kopernika,
Kościuszki, Leśna, Zacisze i Słoneczna,
w miejscowości Lubogoszcz ulica Lipowa
i Brzozowa – 2009”. W przetargu uczestniczyło 8 Wykonawców.
Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Drogowe
„GROGBUD-GOSTYŃ” Sp. z o.o. Grabonóg 69b, 63-800 Gostyń, cena oferty
1.958.595,67 zł brutto.
Oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Dróg
i Ulic Leszno Sp. z o.o. ul. Bema 33, 64-100 Leszno, cena oferty 1.791.494,57 zł
brutto.
Oferta nr 3 - DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 14, 66-200 Świebodzin, cena
oferty 2.225.446,56 zł brutto.
3
4
Biuletyn Sławski
Oferta nr 4 - „ABM POL-DRÓG Legnica”
Sp. z o.o., ul. Słubicka 4, 59-220 Legnica,
cena oferty 1.655.666,97 zł brutto.
Oferta nr 5 - Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., ul. Akacjowa 1, 64-224 Świętno, cena oferty
1.756.890,79 zł brutto.
Oferta nr 6 - Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych
Sp. z o.o. ul. Energetyków 4, 64-100 Leszno, cena oferty 1.966.648,77 zł brutto.
Oferta nr 7 - Przedsiębiorstwo Drogowe
BUD-DRÓG Ryszard Kwapiszewski, ul.
Leśna 9, 67-120 Kożuchów, cena oferty
2.150.660,65 zł brutto.
Oferta nr 8 - Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 63, 67-200 Głogów, cena oferty
1.840.598,08 zł brutto.
Umowę podpisano z „ABM POL-DRÓG
Legnica” Sp. z o.o., ul. Słubicka 4, 59-220
Legnica.
5. W dniu 07.04.2009 r. został ogłoszony
przetarg na „Przebudowę chodnika przy
ul. Obrońców Pokoju w Sławie i przebudowę chodnika przy kościele w miejscowości Łupice”. Przetarg odbył się
29.04.2009 r. o godz. 1000.
6. W dniu 21.04.2009 r. został ogłoszony przetarg na budowę oświetlenia mola
przy plaży miejskiej oraz ciągów komunikacyjnych na terenie OSiR w Sławie.
Termin składania ofert upłynął 12.05.2009
r. o godz. 1000.
Referat Techniczno-Inwestycyjny i Architektury Urzędu Miejskiego w Sławie
Właściciel
nieruchomości
powinien
zgodnie z ustawą z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości porządku
w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236,
poz. 2008 z poz. zm.) oraz Regulaminem
o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Sława
zapewnić utrzymanie czystości,
porządku oraz należytego stanu
sanitarno-higienicznego
i estetycznego poprzez:
1.umieszczenie w widocznym miejscu tabliczki informacyjnej z numerem porządkowym nieruchomości;
2.wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników służących
do gromadzenia odpadów komunalnych
oraz utrzymanie w należytym stanie sani-
Nr 2/2009
tarnym miejsc, pomieszczeń, w których
te pojemniki się znajdują;
3.właściciel nieruchomości obowiązany
jest wyposażyć nieruchomość w bezodpływowy zbiornik do gromadzenia nieczystości płynnych, natomiast w przypadku
istnienia sieci kanalizacyjnej sanitarnej
przyłączenia się do niej;
4.zapewnienie firmie wywozowej dostęp
do pojemników na odpady w sposób umożliwiający ich opróżnianie bez narażenia
na szkody ludzi, obiekty bądź pojazdy;
5.zawarcie umowy indywidualnej na odbiór odpadów komunalnych i ciekłych
z firmą wywozową, posiadającą aktualne
zezwolenie Burmistrza Sławy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, a także jej udokumentowania
Straży Miejskiej lub osobom uprawnionym
przez Burmistrza;
6.prowadzenie selektywnej zbiórki poprzez
umieszczanie odpadów do specjalnych pojemników rozstawionych w poszczególnych miejscowościach, nieodpłatnie udostępnionych przez gminę;
7.uprzątanie zanieczyszczeń z części nieruchomości oraz z chodników położonych
wzdłuż nieruchomości, powinno odbywać
się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz
w tygodniu, natomiast błota, śniegu, lodu
oraz nawisów (sopli) z okapów, dachów
i rynien niezwłocznie.
Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (ZSEE)
stare i zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne to odpady niebezpieczne,
których nie wolno wyrzucać do zwykłego śmietnika razem z innymi odpadami.
W związku z powyższym przy ul. Powstańców Śląskich 34 B w Sławie został
otwarty punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
w którym można nieodpłatnie pozostawić sprzęt. Punkt czynny jest w godzinach
od 7.00 do 15.00.
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Sławie
Mieszkańcu dbaj
o czystość i estetykę
swojej miejscowości!
Mimo wzrostu świadomości ekologicznej naszego lokalnego społeczeństwa, ciągle zdarzają się przypadki pozbywania się
odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych. Bardzo często śmieci pozostawiane są obok koszy do selektywnej zbiórki
odpadów.
Wa l k a
z pozostawianiem
ś m i e c i
wokół pojemników
a właściwie z osobami, które przywożą
tam śmieci nie jest łatwa… Dopóki nie
zrozumiemy, że działaniem takim osoby
wyrzucające śmieci szkodzą nam wszystkim, dopóty zjawiska takie będą miały miejsce. Zaśmiecający „oszczędza”
na kosztach legalnego wywozu, a okradani
jesteśmy wszyscy. Pieniądze wydatkowane na usuwanie odpadów pozostawionych
w obrębie koszy do selektywnej zbiórki
odpadów można by przeznaczyć na sadzenie drzew, czy place zabaw! Jednak mieszkańcy nie chcą zrozumieć, że wyrzucając
śmieci w miejscach niedozwolonych, sami
sobie szkodzą.
Gmina usuwa śmieci, które przedstawiliśmy na fotografiach, ale jak długo teren ten pozostanie czysty? Zwracamy się
z prośbą do wszystkich mieszkańców o reagowanie na przypadki zaśmiecania, nielegalnego wywozu śmieci.
Nie bójmy się pouczać, zgłaszać, ganić! To nie my powinniśmy się wstydzić,
lecz osoby, które to robią!
Ponadto informujemy, że za wyrzucanie śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych, grozi odpowiedzialność karna
z art. 145 Kodeksu Wykroczeń.
Powyższe zdjęcie zostało wykonane
na terenie miasta Sławy. Przedstawia kosze
do selektywnej zbiórki odpadów oraz…
pozostawione obok nich śmieci….
/AA/
Szukamy właścicieli
znalezionych psów
lub osób, które się
nimi zaopiekują
Psy zostały znalezione na terenie gminy
Sława. Osoby zainteresowane przygarnięciem psów proszone są o zgłoszenie
się do Urzędu Miejskiego w Sławie
w pok. 013 – Referat Rolnictwa, Ochrony
Środowiska. Osoba, która przygarnie psy
zostanie zwolniona z obowiązku poniesienia opłaty za posiadanie psa przez najbliższy rok. Przed przekazaniem nowemu
właścicielowi każdy pies zostanie zaszczepiony na koszt gminy.
Informację można również zasięgnąć pod
nr tel. 068 355 83 49.
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Sławie
Biuletyn Sławski
Nr 2/2009
Lubuski Konkurs
Recytatorski
„Halo, halo! Tutaj ptasie radio w brzozowym gaju,
Nadajemy audycję z ptasiego kraju.
Proszę, niech każdy nastawi aparat,
Bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad:
Po pierwsze - w sprawie,
Co świtem piszczy w trawie?
Po drugie - gdzie się
Ukrywa echo w lesie?
Po trzecie - kto się
Ma pierwszy kąpać w rosie?
Po czwarte - jak
Poznać, kto ptak,
A kto nie ptak?
Wizyta paryżan
w ZSP w Sławie
7 kwietnia br. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie gościł 14 osobową
grupę paryżan.
O godz. 11-ej w świetlicy sławskiej
szkoły, odbyło się uroczyste spotkanie
z młodzieżą i nauczycielami z zaprzyjaźnionej z ZSP szkoły z Paryża.
Fragment wiersza: J. Tuwima, Ptasie radio
W dniu 3 kwietnia br. miały miejsce eliminacje powiatowe Lubuskiego Konkursu
Recytatorskiego w trzech kategoriach wiekowych. W jury zasiedli: Izabela Jaworska,
Renata Garbaciak oraz Marcin Sobieszek z Regionalnego Centrum Animacji Kultury.
O godz. 10 – ej w Sali Kameralnej Sławskiego Centrum Kultury zebrało się blisko 40
uczestników oraz ich opiekunów. Jako pierwsi zaprezentowali się uczniowie klas I-III,
następnie kl. IV-VI i reprezentanci gimnazjów powiatu wschowskiego.
Każdy z uczestników mógł przygotować wiersz lub jego fragment, monolog literacki,
montaż tekstów lub fragment prozy. Dzieci prezentowały m.in. twórczość J. Tuwima,
J. Brzechwy, młodzież z kolei wybierała Herberta, Szymborską. Niektórym, podczas występu głos zadrżał, lecz dzielnie kończyli deklamację.
Konkursy tego typu, stwarzają okazję do zaprezentowania swoich umiejętności recytatorskich w celu zrozumienia poezji przez dzieci i młodzież, a także sprzyjają integracji.
W I kategorii (klasy I-III) nominowani zostali:
- Beata Jóźwiak – SP Sława
- Jan Romanowicz – SP nr 2 Wschowa
- Martyna Kuppe – SP nr 1Wschowa
W II kategorii (klasy IV-VI) najlepszymi okazali się:
- Natalia Niewiadomska – SP Sława
- Julia Kochańska – SP nr 1 Wschowa
W kategorii gimnazjalistów zwyciężyły:
- Daria Izydorczyk – Gimnazjum Szlichtyngowa
- Paulina Bobowska – Gimnazjum nr 2 Wschowa
Laureaci dostali dyplomy oraz cenne nagrody książkowe ufundowane przez Urząd
Miejski w Sławie.
W spotkaniu wzięli udział: Dyrektor
Szkoły Władysław Stępczak, Burmistrz
Sławy - Cezary Sadrakuła, nauczyciele: Iwona Karolczak, Urszula Drożdżyńska, opiekunowie z paryskiej szkoły oraz
uczniowie sławskiej placówki.
Po krótkim wprowadzeniu, uczniowie
z Paryża opowiedzieli skąd pochodzą oraz
gdzie obecnie mieszkają. Warto dodać, że
niektórych uczniów, korzenie sięgają tak
odległych miejsc jak Namibia czy Kamerun.
Goście z Francji oprócz zwiedzania
szkoły, wizyty w gospodarstwie Państwa
Rimke w Przybyszowie, zwiedzili miasto i okolicę. Wycieczka do Włoszakowic
i Leszna była również punktem w harmonogramie wizyty.
Uznanie i podziękowanie należy się
p. U. Drożdżyńskiej, która swoim zaangażowaniem i podjętymi działaniami przyczyniła się do przyjazdu i bliższej integracji
z paryską szkołą.
MMN
5
6
Biuletyn Sławski
Młodzież
z gimnazjum
w Luckau
W dniach 2 - 7 kwietnia 2009 uczniowie
Gimnazjum w Sławie spędzili wspólny tydzień z uczniami ze szkoły w Luckau.
20 uczniów sławskiego Gimnazjum wyjechało do Luckau na spotkanie z uczniami
z Oberschule. Kontakty trwają od lat i są
to spotkania śródroczne, których celem
jest realizacja wspólnych projektów oraz
spotkania wakacyjne. Zadaniem tego projektu było:
- wzajemne poznawanie się podczas prac
nad projektem Luckau;
- poznanie szkoły partnerskiej, otoczenia
i niemieckiej stolicy;
- opracowanie wspólnej polsko-niemieckiej książki kucharskiej;
- wspólne zajęcia sportowe w dwóch
dyscyplinach sportowych – idea
olimpijska jest podstawą uczciwych zawodów sportowych;
- szerzenie umiejętności języka niemieckiego i polskiego.
Spotkanie jest realizacją wspólnego projektu: sport i zajęcia techniczne, a dokładnie przyrządzanie potraw polskich
Nr 2/2009
wyjeżdżała do Drezna. Każdy uczeń był
w innym miejscu. Ostatni dzień to podsumowanie w obecności kolegów ich
rodziców i władz miasta Luckau. Była
prezentacja video dotycząca minionych
dni, prezentacja pracy poszczególnych
grup projektowych przed zaproszonymi gośćmi (między innymi sponsorami
i przedstawicielami miasta) oraz fragmenty
ubiegłorocznego spotkania „Teatru bajek”
w dwóch językach, które odbywało się
w naszej szkole. Uczniowie wręczyli sobie wzajemnie upominki i pożegnali się
do wakacyjnej wymiany. W przyszłym
roku projekt realizowany będzie w Sławie
jeszcze nie ustaliliśmy jaki ale… będzie
miło. Uczniami polskimi opiekowały się:
panie: Katarzyna Kowalczyk, Grażyna
Moder-Jednac oraz Sylwia Jabłońska.
W dniach 25 i 26 kwietnia br. w niemieckim Luckau miały miejsce targi „Messe im Gruenen”.
Regionalni przedsiębiorcy, producenci
i rzemieślnicy prezentowali swoje produkty oraz usługi. Swoje stanowiska wystawiły
również biura podróży oraz towarzystwa
turystyczne. W tym roku na wspomnianych targach gmina Sława po raz pierwszy
promowała swoje walory. Przygotowano
niemieckojęzyczne materiały informacyjne oraz reklamowe.
Od 1999 roku w miejscowym Gimnazjum im. Ludwika Stępczaka organizowany jest Konkurs Wiedzy o Sławie. Autorami pytań, jak i prowadzącymi quiz,
są Monika Matuszkiewicz oraz Artur Pacyga. W treści testu konkursowego zawarto
elementy miejscowej historii, współczesności, geografii i przyrody. 52 uczestników zmagań musiało wykazać się znajomością m.in. najważniejszych wydarzeń
z historii Sławy, struktury Rady Miejskiej,
czy informacjami o Jeziorze Sławskim.
W jubileuszowej, dziesiątej edycji konkursu
pierwsze miejsce zajęła drużyna klasy IIIe
w składzie: Anna Chajnowska, Adrian Przybysławski, drugie miejsce przypadło IIIc –
Mateuszowi Pilnemu i Mateuszowi Andrukiewiczowi. Trzecie miejsce zdobyła IIIa
– Malwina Boryczka i Natalia Ciesielska.
Nagrody ufundowane przez Urząd Miejski w Sławie zostaną niebawem wręczone
laureatom konkursu przez Dyrektor Gimnazjum p. Anielę Matyjas – na uroczystym
apelu w auli szkolnej.
Podczas oficjalnego otwarcia targów
nasze stanowisko odwiedzili oczywiście
włodarze Luckau z burmistrzem Harry
Müllerem na czele, a także minister rolnictwa Brandemburgii - dr Dietmar Woidke,
burmistrz miasta Luebben – Lothar Bretterbauer oraz starosta powiatu Dahme-Spreewald – Stefan Loge. Starosta powiatu Dahme-Spreewald, w granicach którego
znajduje się gmina Luckau, w rozmowie
wyraził gotowość wsparcia projektów pochodzących ze Sławy. Zainteresowanie
naszym regionem wykazał dyrektor Stowarzyszenia Turystycznego „Spreewald”
- pan Peter Stephan. Pan Stephan chciałby
z młodzieżą sławską zrealizować kilka
projektów, m.in. znaczenia pieszych szlaków turystycznych w celu wykorzystania
do map w urządzeniach GPS.
Podczas wizyty w Luckau pan Aleksander Polański jako przedstawiciel samorządu Sławy spotkał się z włodarzami miasta.
W trakcie rozmów powstał nowy pomysł
nawiązania współpracy. Otóż niedaleko
Luckau na terenie byłej kopalni odkrywkowej powstało sztuczne jezioro wielkości ponad 700 ha. Akwen przeznaczony
jest obecnie tylko dla sportu żeglarskiego,
dlatego od dwóch lat w Luckau istnieje
klub żeglarski. Strona niemiecka wyraziła więc gotowość nawiązania współpracy
z klubami żeglarskimi działającymi na terenie gminy Sława.
Pan Polański i przedstawiciel OSP Sława byli również gośćmi w remizie straży
pożarnej w Luckau, gdzie poznali infrastrukturę oraz sprzęt przeciwpożarowy, jakim dysponuje to miasto.
Artur Pacyga
Przemysław Zielnica
Aniela Matyjas
Dyrektor Gimnazjum w Sławie
O mojej małej
Ojczyźnie
i niemieckich, którymi uczniowie częstowali rodziców i samych siebie. Wcześniej
młodzież wspólnie z nauczycielami języka
niemieckiego tłumaczyła przysłane przepisy na język polski, które wysłane zostały
do kolegów i koleżanek w Luckau. Uczniowie pracowali w 10 osobowych mieszanych grupach. Mieli możliwość dokładnego poznania się oraz samodzielnej rozmowy, ponieważ zakwaterowani byli u rodzin.
Do szkoły na zajęcia dojeżdżali wspólnie
z uczniami niemieckimi, po zajęciach odbierali ich rodzice uczniów u których byli
zakwaterowani. W czasie swego pobytu zwiedzili Muzeum Przyrodnicze, byli
w Berlinie, spędzali czas na kręgielni
w Luckau, zwiedzali Lübbenau gdzie również byli na pływalni. Niedziela była dniem
rodzinnym, a czas organizowali rodzice
niemieckich kolegów. Było różnie. Jedni
jeździli konno, odwiedzili muzeum, cześć
Targi w Luckau
Biuletyn Sławski
Nr 2/2009
Rolnicyprzesiębiorcy,
wicemistrzowie
z Przybyszowa…
Przybyszów to mała miejscowość znajdująca się 3 km Sławy. Mieszka w niej
około 425 osób*. Niektórzy twierdzą, że
to najspokojniejsza i najpiękniejsza miejscowość na kuli ziemskiej... Warto dodać,
iż pierwsza wzmianka o wsi pochodzi
z XV w. W roku 1600 wybudowano pałac
a następnie kościół. Pałac (Dwór), posiada
ciekawy portal zwieńczony kartuszami.
Miejscowość po II wojnie światowej została omyłkowo nazwana Potrzebowem,
po kilku tygodniach nazwę zmieniono
na Zbiersko, a te z kolei po kilku latach
na Pietruszkowo.
Właśnie w tej malowniczej miejscowości mieszkają Państwo Bartłomiej i Dominika Rimke. To oni 13 marca br. zostali
uhonorowani wyróżnieniem, za zajęcie
drugiego miejsca w ogólnopolskim konkursie AgroLigi w kategorii „Rolnicy”.
Wyróżnienia wręczał laureatom osobiście
Prezydent Lech Kaczyński w Pałacu Prezydenckim Warszawie. Tam też, odbyła się
finałowa Gala ogólnopolskiego konkursu AgroLiga. Konkurs jest organizowany
co roku przez Ministerstwo Rolnictwa,
Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencję Rozwoju Regionalnego.
Jury doceniło ich za doskonałe metody
hodowli oraz nowatorskie metody w uprawach polowych.
Bartłomiej i Dominika Rimke prowadzą duże, bo aż ponad 500 hektarowe
gospodarstwo, specjalizujące się chowie
i w hodowli bydła mlecznego.
Na pytanie: Jak wygląda Pana dzień?
Pada odpowiedź: Jak chyba większości
z ludzi… Rano wstaję, idę do pracy i tak
do wieczora… . Coraz więcej czasu trzeba
też poświecić na załatwianie spraw w Urzędach, Agencjach i innych instytucjach.
Od kiedy się wszystko zaczęło? 2000
to rok, w którym p. Bartłomiej wydzierżawiał ziemię od agencji rolnej a później…
zaryzykował i kupił część na własność.
Jest to gospodarstwo pokoleniowe. Ojciec
p. Bartłomieja jest również rolnikiem.
7
Jestem rolnikiem – przedsiębiorcą
- mówi p. Bartłomiej. Zatrudnia 7 osób
bo sam nie dałby rady wszystkiego ogarnąć. W gospodarstwie znajduje się około
500 szt. bydła. W swoim posiadaniu ma
6 ciągników i kilka maszyn potrzebnych
do pracy w gospodarstwie. Na części gruntów uprawia zboże, kukurydzę
a na pozostałych znajdują się tereny zielone. Najmniejszy kawałek ziemi wynosi – 5 ha, a najdłuższa odległość na pole – 3 km.
Czego można Panu życzyć?
Koniunktury!
–
odpowiada p. Rimke. Może jeszcze
długofalowych
prognoz
dotyczących
spraw rolnych i pewnego zbytu jeśli
chodzi o sprawy zawodowe natomiast
w życiu prywatnym zdrowia oczywiście,
bo ono jest najważniejsze.
Warto przypomnieć, iż w roku ubiegłym gospodarstwo p. Rimke było laureatem XVI edycji konkursu Agrolia 2008.
Podczas posiedzenia Rady Miejskiej w Sławie 26 marca br. Dominika
i Bartłomiej Rimke zostali również uhonorowani przez władze samorządu sławskiego. Burmistrz Sławy - Cezary Sadrakuła
oraz Aleksander Polański – Przewodniczący Rady Miejskiej wręczyli kwiaty oraz list
gratulacyjny.
MMN
* dane na dzień 31.12.2008 r.
Zadymiacz…
mandat karny.
Na koniec dodajmy, że tzw. zadymiacz
jest całkowicie bezpieczny dla zdrowia,
nietoksyczny, co jest potwierdzone odpowiednim atestem Państwowego Instytutu
Higieny.
Straż Miejska w Sławie
W grudniu 2008 roku, Straż Miejska
w Sławie zakupiła Lokalizator Nielegalnych Przyłączy Fog Smoker. Przyrząd ten
przeznaczony jest do lokalizacji legalnych
i nielegalnych przyłączy
do sieci kanalizacyjnej bez
konieczności wchodzenia
na teren prywatny. Urządzenie pozwala na szybkie,
tanie a przede wszystkim
skuteczne zinwentaryzowanie istniejącej sieci. Fog
Smoker może też służyć do
przewietrzania studzienek
kanalizacyjnych.
Lokalizator
używany był wielokrotnie przez
Straż Miejską, z czego 3
kontrole okazały się sukcesem. Wykryto między
innymi nielegalne przyłącza do sieci kanalizacyjnej, deszczowej. Osobie, która nielegalnie podłącza się do tego typu siecisieci
kanalizacyjnej, w trybie natychmiastowym
musi zlikwidować przyłącze i grozi jej
W dniu 23 maja 2009 r. z okazji Dnia Pracownika Gospodarki
Komunalnej, w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Sławie odbył się
dzień otwarty. Odwiedzający mogli się zapoznać z pracą oczyszczani
miejskiej i zwiedzić cały obiekt.
Dyrektor ZWiK
Kazimierz Kęs
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławie,
wykonuje między innymi: usługi równiarką oraz zajmuje się wywozem
nieczystości stałych i płynnych.
Od miesiąca maja br. nowe niższe ceny na wywóz nieczystości płynnych
z miejscowości położonych w odległości do 5 km od oczyszczalni!!!
Telefon: 068 356-63-90, 068 356-62-93
ZWiK: ul. Długa 1, 67-410 Sława
8
Biuletyn Sławski
Nr 2/2009
Polak Roku
ze Sławy !!!
pomagać ludziom w trudnych
sytuacjach życiowych. Rok
temu zostałam wybrana do Zarządu Rady Polonii Belgijskiej.
Jolanta
Ratajczak-Ruts
została „Polakiem Roku w Belgii”
w kategorii działalności społecznej.
4. Jak wygląda zwykły dzień
Polaka Roku?
W niedzielę, 27 marca br. odbyła
się uroczysta Gala, kończąca II edycję konkursu „Polak Roku w Belgii”,
podczas której wyłoniono zwycięzców spośród pięciu kategorii: Kultura, Przedsiębiorczość w biznesie,
Działalność Społeczna i Młody Polak.
Jolanta Ratajczak-Ruts urodziła
się w Głogowie. Szkołę Podstawową
ukończyła w Nowym Strączu, we Wschowie Liceum Ogólnokształcące im. T. Zana,
a następnie Studium Medyczne w Zielonej
Górze. Potem praca położnej w Poradni
Kobiet w Sławie.
Wyjechała z Polski w 1994 roku ponieważ poznała miłość swojego życia….
I tym sposobem dołączyła do tak zwanej
„emigracji sercowej”. Jednak: moje związki ze Sławą są bardzo silne, nie tylko dlatego, że mieszkają tam osoby najbliższe
mojemu sercu, moja rodzina, duże grono
przyjaciół i znajomych, ale to cudowny
zakątek Polski. Piękne jezioro, lasy…
mówi sławianka.
Laureatka jest członkiem Rady Polonii Belgijskiej, współzałożycielką chóru
„Antwerpia” oraz autorką tekstów. Pracuje w Szkole Polskiej im. Gen S. Maczka
i w szkole belgijskiej Sint Jan Berchmanscolleg w Antwerpii. Sławianka jest także
dekoratorem i twórcą kostiumów, pomysłodawczynią i organizatorem corocznych
koncertów pod hasłem: „Dzieci Wspólnej Europy”. Pani Jola aktywnie działa
na rzecz „starej” i „nowej” emigracji ludzi
starszych, samotnych i chorych. Razem
z mężem śpiewa też w dwóch chórach i jest
założycielem i osoba prowadzącą Teatrzyk
Dzieci Polskich w Antwerpii.
Warto dodać, że w grudniu 2007 roku
została odznaczona przez sławskich włodarzy - „Sławskim Laurem”, który przyznawany jest wybitnym jednostkom z terenu sławskiego.
Społeczność sławska jest dumna z pani
Jolanty. Mimo ogólnego kryzysu, trudnego czasu, udało się zorganizować konkurs
na Polaka Roku 2009. Laureaci mogą być
wzorem dla innych, udowadniając, że poza
granicami ojczystego kraju, swą pracą
i działalnością, można odnieść sukces.
MMN
Poniżej kilka pytań do p. Jolanty:
1. Co czuje osoba, która została Polakiem Roku?
To dla mnie wielkie wyróżnienie i zaszczyt
zostać zwycięzcą tego prestiżowego konkursu. Już sama nominacja była bardzo
zaszczytna. Tę radość trudno jest opisać.
Jestem bardzo szczęśliwa
Opiszę ten dzisiejszy no właściwie wczorajszy... Środa jest
normalnie moim dniem pracy
w szkole polskiej, gdyż nasze dzieci korzystają z lokali
klasowych po zakończonych
zajęciach w szkole belgijskiej
(wszystkie szkoły w Belgii
w środę kończą zajęcia o godz.
12-ej). Wstaję o godz. 7.30.
śniadanie, od 9-ej telefoniczne
załatwianie spraw dla osób w potrzebie. Np.
dziś: - kontakt ze związkami zawodowymi
w sprawie powypadkowej; - pomoc matce
z dzieckiem porzuconej przez męża
i ojca (kontakt z psychologiem); -telefoniczna rozmowa w sprawie stażu studentki z Polski. Od 12- ej próba do muzykalu
2. Kiedy zdecydowała się Pani wyjechać
z Polski? Co spowodowało wyjazd?
Wyjechałam z Polski w 1994 roku, ponieważ
spotkałam miłość mojego życia. Moj mąż
jest Belgiem i tym sposobem dołączyłam
do tak zwanej „emigracji sercowej".
3. Jak ułożyły się Pani losy poza ojczyzną? Rodzina, praca..
Myślę, że mam dużo szczęścia w życiu. Zawsze na mojej drodze spotykałam
cudownych ludzi. Takich też poznałam
w Belgii i to oni pomogli mi przetrwać
trudne chwile nostalgii za rodziną (mam
cudowna rodzinę w Polsce), pracą, przyjaciółmi, krajem. Mam wspaniałego męża
i dorosłego syna (mój mąż był wdowcem,
wtedy z dzieckiem). Pracuję w dwóch
szkołach: w belgijskim Sint Jan Berchmanscollege i Szkole Polskiej im. Generała Stanisława Maczka w Antwerpii.
10 lat temu założyłam wraz z mężem
polsko-belgijski chór, którego jestem
prezesem. Już niedługo bo w lipcu, wystąpimy w Polsce w Koszalinie na XIII
Światowym Festiwalu Chórów Polonijnych (może ktoś z czytelników będzie nad
morzem i zechce posłuchać polonusów
z całego świata - zapraszamy!). Założyłam
i prowadzę Teatrzyk Dzieci Polskich. Od 6
lat organizuję koncerty „Dzieci Wspólnej
Europy”. Ale przede wszystkim staram się
przygotowywanego przez uczniów i nauczycieli SJB (śpiewam razem z kolegami). Premiera w sobotę; o 13.30 zajęcia
w szkole polskiej do 19-ej dziś prowadzę
lekcję geografii w zastępstwie chorej koleżanki; od 19-ej pracuję nad scenariuszem
uroczystości z okazji Rocznicy Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja; od 20 do 22-ej próba
naszego chóru "Antwerpia" (normalnie
w czwartki); około 23-ej powrót do domu.
Każdy dzień oczywiście inny, ale na brak
zajęć nie narzekam.
Dziękuję za rozmowę, życząc jednocześnie kolejnych sukcesów zawodowych
jak i osobistych, wszelkiej pomyślności
oraz dużo zdrowia i siły!
rozmawiała:
Magdalena Martyniuk-Nogalska
Biuletyn Sławski
Nr 2/2009
Z DZIAŁALNOŚCI
SŁAWSKIEGO CENTRUM KULTURY
ul. Głogowska 5, tel. 068 356 62 87, e-mail:[email protected]
Po raz kolejny koncerty muzyki
poważnej
Sławskie Centrum Kultury pozyskało
20 000 zł dotacji z Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej w Warszawie, dzięki
czemu w tym roku odbędą się II. Polsko-niemieckie spotkania muzyczne „U Świętego Michała Archanioła w Sławie”, które
są kontynuacją imprezy organizowanej rok
wcześniej. Koncertów wysłuchają mieszkańcy Sławy oraz turyści z całej Polski
i z zagranicy przebywający w okresie letnim nad Jeziorem Sławskim. Podczas 5
koncertów zaprezentują się niepowtarzalni artyści. Wystąpi między innymi wybitny
polski artysta Konstanty Andrzej Kulka
skrzypek, wirtuoz, który zawsze wzbudza
zachwyt melomanów oraz Amerykanin
Kevin Kennner znakomity pianista, m.in.
laureat II nagrody XII Międzynarodowego
Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka
Chopina w Warszawie (1990). Po sukcesie w 1990 r. rozpoczął światową karierę,
występował na najważniejszych scenach
świata.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
VI Turniej Profilaktyki „Żyj zdrowo
i kolorowo”
Śpiewać może każdy!
3 marca 2009r. odbył się po raz szósty turniej profilaktyki „Żyj zdrowo i kolorowo”
w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie. Imprezę rozpoczęto
od występu Karoliny Kamińskiej z sekcji
wokalnej SCK. W turnieju wzieło udział 5
drużyn, które rywalizowały w konkurencjach sportowych i teoretycznych. Nie obyło się bez dogrywki pomiędzy LO i Gimnazjum. Po zaciętej rywalizacji ostateczne
wyniki ukształtowały się następująco:
I miejsce wywalczyło LO Sława, II miejsce
Gimnazjum Sława, III miejsce Technikum
Sława, IV miejsce Gimnazjum w Ciosańcu
a V miejsce ZSZ Sława.
Trzy najlepsze zespoły otrzymały nagrody.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Kabarety dla kobiety
8 marca z okazji Dnia Kobiet w auli Gimnazjum w Sławie wystąpił „Koń Polski”
- jedna z największych gwiazd polskiej
sceny kabaretowej. Do wspólnej zabawy
wszystkich zgromadzonych zaprosił pan
Piotr Kokorniak – Dyrektor Sławskiego
Centrum Kultury. Aula była wypełniona
publicznością po brzegi. Kabareciarze zaprezentowali cykl najbardziej znanych scenek rozrywkowych np. „Hela i Marian”,
piosenkę „Majkel”. Śmiechu było co niemiara. Organizatorami imprezy byli Urząd
Miejski w Sławie i Sławskie Centrum Kultury.
27 marca 2009r. w sali kameralnej Sławskiego Centrum Kultury w Sławie odbyły
się pierwsze eliminacje do Festiwalu Piosenki „Śpiewać może każdy” Sława 2009
organizowanego już od dziewięciu lat przez
Sławskie Centrum Kultury. W przesłuchaniach konkursowych wzięło udział 22 wokalistów, których oceniało jury w składzie:
Zbigniew Adamczak – przewodniczący
I nagrodę (radioodtwarzacz) zwycięskiej
drużynie wręczył pan Piotr Kokorniak
- Dyrektor Sławskiego Centrum Kultury.
Za drugie miejsce nagrodę (zestaw głośników komputerowych ) wręczyli pani
Violetta Piętka z Zespołu Lekarzy Rodzinnych „Eskulap” w Sławie oraz pan Marek
Biedak- Komendant Komisariatu Policji
w Sławie. Za trzecie miejsce kamerę internetową i słuchawki wręczyli pani Małgorzata Waśkiewicz z Urzędu Miejskiego
w Sławie i pan Mariusz Dekier - mł. asp.
z Komisariatu Policji w Sławie. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Nagrody ufundował
Urząd Miejski w Sławie - Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy.
Organizatorzy: Sławskie Centrum Kultury,
Komenda Powiatowa Policji we Wschowie, Urząd Miejski w Sławie, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Sławie.
jury, Robert Żarczyński i Tomasz Łuczak. Młodzi artyści zaprezentowali swoje wokalne umiejętności. Każdy uczestnik
prezentował jedną piosenkę. Niektórym
solistom towarzyszyły chórki. W I grupie
wiekowej statuetkę małego mikrofonu
przyznano Sonii Zajączkowskiej (MOK
Leszno) a wyróżnienia otrzymali: Szymon
Orzechowski (SP Gaworzyce), Kasia Matysik (NDK Nowa Sól), Bartosz Miziewicz
(SCK Sława) i Daria Matysik (NDK Nowa
Sól). W II grupie komisja konkursowa postanowiła przyznać statuetkę małego mi-
krofonu: Paulinie Pacholskiej (Gimnazjum
nr 3 Żary). A wyróżnienia otrzymały Paulina Krasowska (Gimnazjum nr 3 Żary),
Patrycja Kowalczyk (SCK Sława), Magdalena Niedbalska (Zespół Szkół Siedlisko).
W III grupie komisja postanowiła przyznać
statuetkę małego mikrofonu Magdalenie
Matysik (NDK Nowa Sól). A wyróżnienia
9
10
Biuletyn Sławski
otrzymały: Karolina Kamińska (SCK Sława) i Katarzyna Gaj (LO nr 1 Głogów).
W IV grupie statuetkę małego mikrofonu
otrzymał Bartosz Welner z Zielonej Góry.
Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się
dużym talentem wokalnym. Publiczność
nagradzała młodych piosenkarzy licznymi
brawami. Serdecznie gratulujemy.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Konkurs na wypieki wielkanocne
5 kwietnia 2009 r. w auli Gimnazjum w Sławie odbył się Gminny Konkurs Wypieków
Wielkanocnych. Konkurs jest organizowany już od 2002 r. i na stałe wpisał się do kalendarza imprez Sławskiego Centrum Kultury. Jury w składzie Elżbieta Muszkieta,
Joanna Frąckowiak i Krzysztof Gruszewski
oceniało 49 wypieków a wśród nich baby,
serniki, mazurki i wiele innych. I miejsce
w kategorii bab wielkanocnych zajęła Liga
Kobiet w Starym Strączu, II miejsce Koło
Gospodyń Wiejskich w Krzepielowie,
a III miejsce Koło Gospodyń Wiejskich
w Przybszowie. W II kategorii otwartej dla
innych wypieków związanych z tradycją
świąt wielkanocnych I miejsce zajęła Grażyna Biegańska z Lipinki, II miejsce Koło
Gospodyń Wiejskich w Szreniawie a III
miejsce reprezentacja wsi Krzydłowiczki.
Ponadto przyznano 6 wyróżnień i 9 nagród
za uczestnictwo. Dodatkowo za estetykę
i wystrój stołu świątecznego nagrodę otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich w Przybyszowie. Podczas imprezy można było
również wysłuchać koncertu w wykonaniu
Zespołu Pieśni i Tańca „Krzepielów” a także obejrzeć tradycyjne palmy wielkanocne
wykonane przez członków w/w Zespołu.
Nr 2/2009
Dodatkową dekoracją były stroiki wykonane przez Elżbietę Malcher z Wróblewa.
Fundatorzy nagród: Urząd Miejski
w Sławie, Apteka „Remedium” w Sławie,
Kwiaciarnia HEWAZA w Sławie, Sklep
Wielobranżowy „BENY” w Sławie, TEW
Gospodarowanie Odpadami Sp. z o.o.,
„Słowo Ziemi Wschowskiej”.
Sławskie Centrum Kultury składa serdeczne podziękowania Pani Anieli Matyjas
- Dyrektor Gimnazjum w Sławie za udostępnienie auli.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Udział SCK w eliminacjach powiatowych festiwalu piosenki
06.04.2009 r. w Domu Kultury we Wschowie odbyły się eliminacje na szczeblu powiatowym do Lubuskiego Dziecięcego
i Młodzieżowego Festiwalu Piosenki PRO
ARTE 2009. Sławskie Centrum Kultury
reprezentowali: Bartosz Miziewicz, Beata Jóźwiak, Karolina Kamińska, Patrycja
Kowalczyk, Maja Klisz, Adriana Nowak.
W jury zasiadały panie Krystyna Turowska
i Małgorzata Samelczyk. Po wysłuchaniu
wszystkich uczestników w grupie dziecięcej nominowano trzy osoby do prezentacji
finałowych, które odbędą się w Nowej Soli
28.04.2009 . Na finał udadzą się: Oliwia Jakubowska i Marta Piotrowska z Klubu Piosenki „Solo” przy Gimnazjum Nr 2, oraz
Jagoda Olejarz ze Szkoły Podstawowej Nr
2; wyróżniono: Aleksandrę Kałużną (Dom
Kultury we Wschowie), Bartosza Miziewicza (Sławskie Centrum Kultury) i Karolinę Kieruzal (Szkoła Podstawowa w Łysinach). W grupie młodzieżowej ze względu
na wysoki poziom prezentacji zwiększono
dopuszczalną liczbę uczestników, która
wyjedzie na finał. W młodzieżowych prezentacjach, które odbędą się w Sulechowie 09.05.2009 r. wezmą udział Agnieszka Sobota reprezentująca Dom Kultury
we Wschowie oraz Katarzyna Jakubowska, Anna Poszelużna i Joanna Nowaczyk
z Klubu Piosenki „Solo” przy Gimnazjum
Nr 2. Ponadto, wyróżniono: Zuzannę Kamińską (Dom Kultury we Wschowie),
Paulinę Kaletkę ( Dom Kultury we Wschowie), Grzegorza Kalicińskiego (Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
we Wschowie) i Monikę Bruchal (Gimnazjum Nr1 we Wschowie). Na zakończenie
pani M. Samelczyk podziękowała wszystkim uczestnikom za udział oraz wręczyła
pamiątkowe dyplomy i statuetki.
Sporządziła: M. Pełka
Sławskie Centrum Kultury
zaprasza na imprezy:
1 czerwca Obchody Dnia Dziecka –
Dom Kultury w Ciosańcu,
godz. 15.00
5-6-7 czerwca finał IX Festiwalu Piosenki „Śpiewać może każdy” na
terenie Ośrodka Wypoczynkowego Wratislavia w Radzyniu
6 czerwca wycieczka rowerowa z okazji
Dnia Dziecka – zbiórka Dom
Kultury w Śmieszkowie,
godz. 10.00
20 czerwca Festyn Letni – boisko sportowe
w Krzepielowie, godz. 15.00
23 czerwca Przedstawienie z okazji Dnia
Ojca – Dom Kultury w Ciosańcu, godz. 17.00
23 czerwca Plener plastyczny dla dzieci
połączony z biwakiem – teren Domu Kultury w Śmieszkowie, godz. 13.00
27 czerwca POWITANIE LATA
W SŁAWIE
Pod hasłem „Piracka Sława”
4 lipca
Summer Rock Festiwal:
gwiazda wieczoru TSA OSiR Sława, godz. 22.00
11, 18, 25 lipca Letnie Koncerty - OSiR
Sława, godz. 20.00
12 lipca
Wybory Miss Sławskiej Plaży
- OSiR Sława, godz. 16.00
25 lipca
III Turniej Wsi- Łupice,
godz. 15.00
31 lipca - 2 sierpnia
LATO BEZ GRANIC
SŁAWA 2009
piątek:
wystawa prac plastycznch dzieci
z SCK-aula Gimnazjum w Sławie,
godz. 18.00
II Polsko-niemieckie spotkania muzyczne
„U Św. Michała Archanioła w Sławie”;
Koncert inauguracyjny
„Muzyka Fryderyka Chopina”
(Kevin Kenner - fortepian),
godz. 20.00
sobota:
koncerty - teren OSiR Sława:
LORD,
godz. 18.00
VERBA,
godz. 20.00
MARYLA RODOWICZ
Z ZESPOŁEM,
godz. 22.00
Biuletyn Sławski
Nr 2/2009
Rozmowa
z księdzem Jerzym
Ślusarczykiem
- Proboszczem
parafii w Sławie:
Jest już ksiądz w Sławie 1,5 roku.
Co może powiedzieć o tutejszych parafianach, Sławie..?
Nie zauważyłem żadnych problemów,
ogólnie mówiąc spotkałem się z dużą
życzliwością ze strony wielu osób, które szczególnie na początku wsparły…
Wejście w nowe środowisko, a szczególnie w zamierzone remonty, wymagało to pewnego otwarcia ze strony wielu osób. Tego doświadczyłem i nadal
dostrzegam, co też motywuje do pracy
i do pewnych zamierzeń. Z perspektywy mojej pracy kapłańskiej, ludzie jak
wszędzie, są podobni. Sława należy
do większych środowisk
jeśli chodzi o pewne grupy, środowiska społeczne.
Czuję się tu generalnie
dobrze... choć oczywiście
cały czas poznaję…..
Jakie organizacje aktualnie działają przy kościele?
Z organizacjami to różnie… Wiele było,
natomiast straciły w między czasie
gdzieś swoją aktywność, bądź też przestały istnieć. Aktualnie takim żywym
przejawem aktywności parafialnej jest
Żywy Różaniec. Apostolat Maryjny, który jest można powiedzieć częścią Żywego Różańca. Jest też Caritas, który funkcjonuje - choć myślę, że trzeba byłoby
dokonać nowego naborów członków.
Jest to funkcja bardzo trudna… ponieważ, trzeba mimo wszystko, wychodzić
do ludzi, którzy są różni. Nie każdy się
do tego nadaje.
Szkolne Koło Caritas uczestniczy
w poszczególnych akcjach, np. zbieraniu ofiar czy też pomaga w organizacji
pomocy... Jest widoczne na terenie szkoły ale i w parafii, i dość prężne działa.
Jest to ważne, gdyż młodzi pomagają
starszym. Jest też wspólnota Przyjaciół
Paradyża. To grupa modlitewna wspierająca powołania kapłańskie. W ostatnim czasie, po rekolekcjach powstała
Wspólnota Duchowej Adopcji. Grupa
ta poprzez modlitwę wspiera kobiety,
które stają na rozdrożu… Mają pewne
wątpliwości. Aby dokonały właściwego
wyboru, miały szacunek do życia, odwagę
w podejmowaniu decyzji. W ostatnim czasie, co mnie niezmiernie cieszy, powstały
dwie wspólnoty. Chór parafialny, który
działa od pół roku. Tworzy grupę zwartą
i otwartą na współpracę, co jest bardzo
ważne, oraz Schola parafialna.
miejsce naszego zamieszkania. Zaangażowanie ludzi jest pewnego rodzaju zaproszeniem Chrystusa do siebie. Zdaję sobie
sprawę, że może to być trudne… ale mam
nadzieję, że społeczność nie odbierze tego
jako narzucenie czegoś, lecz wyniknie
to z potrzeby bycia we wspólnocie.
Która z grup jest najliczniejsza?
Złożył ksiądz wniosek o udzielenie dotacji z Funduszu Kościelnego na remont
dachu i elewacji kościoła w Przybyszewie. Jak ksiądz ocenia ten wniosek?
Czy są planowane inne przedsięwzięcia,
inwestycje ?
Najprężniejszą jest oczywiście Żywy Różaniec, działają nie tylko tu na miejscu ale
też w innych miejscowościach. Chór jest
na drugim miejscu z 35 członkami. Jest to
wspólnota widoczna, występująca na mszy świętej
w niedzielę o godz. 10-ej.
Warto powiedzieć o scholi,
prowadzonej przez Dyrektora SCK – P. Kokorniaka.
Działa prężnie i jest widoczna podczas niedzielnej
mszy świętej o godz. 12-ej.
Przymierzamy się także do oazy dziecięcej. Jaki będzie oddźwięk.. to zobaczymy.
Dużo zależy od katechetów, rodziców.
W jaki sposób można zachęcić, zaangażować ludzi aby tworzyli grupy społeczne przy kościele?
Jest to bardzo trudne. Obecne czasy mają
to do siebie, że generalnie „nie lubimy
się zrzeszać”. Wielu ludzi jest otwartych
na pomoc czy współpracę, lecz nie chcą
przynależeć do grupy. Jeszcze raz powiem tu o wyżej wspomnianym chórze,
ponieważ to od nich wychodzą pewne
inicjatywy. Angażując siebie, pokazują,
że można zrobić coś dla ogólnego dobra.
Generalnie brakuje takiej aktywności oddolnej, która by angażowała ludzi w życie tak zwanej parafii. Inicjatywą, którą
chciałbym podjąć w najbliższym w czasie
jest zaangażowanie środowiska w uroczystości Bożego Ciała. Ołtarze miałyby być
budowane przez ludzi lecz na nieco innych zasadach. Sławę należałoby podzielić
na 4 rejony i każdy rejon będzie miał swój
własny ołtarz. Ołtarz oczywiście trzeba
będzie udekorować. Ołtarze symbolizują
Przyjąłem zasadę, że spróbujemy zakończyć prace, które są kościołami filialnymi,
a takim właśnie został kościół w Przybyszowie. Są też wnioski złożone do Urzędu,
Funduszu Kościelnego. Składaliśmy też
wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ale został on odrzucony, z braku finansów. Zamierzamy też złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, ale póki co, nie ma jeszcze ogłoszonego naboru. Szukamy każdych źródeł, gdyż
parafia sama w sobie nie poniesie kosztów,
które, według kosztorysów są ogromne….
dochodzą do 0,5 mln. złotych. Myślę, też,
ze do końca roku uda się zrobić całość,
a na pewno dach.
Po zakończeniu remontu w Przybyszowie,
zamierzam przygotować dokumentację
na remont kościoła p.w. Św. Michała. Dach,
elewacja i wnętrze – wymaga remontu.
Nauczony doświadczeniem pracy z Konserwatorem Zabytków w Zielonej Górze,
wiem, że ta procedura jest długa… należy
wpierw przygotować całą dokumentację
i wszystkie sprawy proceduralne, a następnie szukać środków finansowych. Gdy
skończy się remont kościoła św. Michała,
kolejnym będzie kościół na Rynku. Chcielibyśmy przygotować taras widokowy
na wieży kościelnej. Będzie to zarazem
jedna z ciekawych rzeczy jeśli chodzi o walory turystyczne. Jest też w planach (długoterminowych…) próba usystematyzowania
krypty grobowej w kościele św. Michała.
Przede wszystkim skatalogowania, zabezpieczenia… i być może udostępnienia jej
zwiedzającym.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała:
Magdalena Martyniuk-Nogalska
Jerzy Ślusarczyk
Urodził się w 1957 r. w Gubinie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1983 r. Był
wikariuszem w Głogowie, Sulechowie,
Żarach, Zielonej Górze, Pszczewie.
Od 1 sierpnia 2007 roku jest Proboszczem w Sławie. Wcześniej (12 lat) kierował parafią w Rzeczycy.
11
12
Biuletyn Sławski
Wspomnienie:
„Dopóki żyjemy, nie ma śmierci: gdy jest
śmierć, nas już nie ma”.
Epikur
Lech Mikołajczyk
Urodził się 1 stycznia 1950 roku
we Włocławku.
Studia Inżynierskie,
z zawodem inżyniera budownictwa lądowego, ukończył w Bydgoszczy w 1983
roku.
Pracował między innymi
w Przedsiębiorstwie
Budownictwa Wodnego
w Bydgoszczy, w Zespole Szkół
Budowlanych we Włocławku w roli nauczyciela.
Od połowy roku 1986 związany był ze
Sławą. Pracował tu w Urzędzie Miasta
i Gminy, w Rejonowym Zakładzie Budownictwa Wiejskiego, w Rolniczej Spółdzielni Produkcji w Ciosańcu, w Spółdzielni
Mieszkaniowej, od 1 marca 1993 ponownie
w Urzędzie Miejskim w Sławie na stanowisku Dyrektora Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji. Zmarł 4 marca 2009 r.
Lech Mikołajczyk był człowiekiem
wielce pracowitym o wszechstronnych
zainteresowaniach i silnej osobowości.
Przyjeżdżając „w nieznane” dał się poznać jako konkretny, kreatywny i lojalny
współpracownik. Wniósł „inne spojrzenie” na wiele spraw. Można tu wymienić
np. „ Osiedle Sławianka”, które było niejako Jego pomysłem. Aktywnie uczestniczył
w budowie nowej oczyszczalni ścieków.
W poczynaniach Lecha Mikołajczyka nie
brakowało motywacji, swoistego uporu,
który nawet w najtrudniejszych chwilach
zawsze Mu towarzyszył. Jego słynne powiedzenie „boso ale w ostrogach”, pozostanie z pewnością w pamięci wielu bliskich Mu osób…
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie
informuje w związku z realizacją Ustawy
o Świadczeniach Rodzinnych (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.)
oraz Ustawy o Pomocy Osobom Uprawnionym do Alimentów (Dz. U z 2007r. Nr 192,
poz. 1378 ze zm.), że na realizację zadań
wynikających z w/w ustaw w okresie od 01
stycznia 2009 r. do 30 marca 2009 r. wykorzystano łącznie kwotę 935 097 tys. (w tym
w miesiącu styczniu na wypłatę świadczeń
rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wypłacono kwotę 303 978 zł,
w miesiącu lutym 322 827 zł, w miesiącu
Nr 2/2009
Był też odważny w podejmowaniu, nie
rzadko, trudnych decyzji. Był też zdyscyplinowany i konsekwentny w pracy zawodowej, prywatnie przyjacielski i towarzyski. Potrafił walczyć w słusznej sprawie.
Cieszył się szacunkiem wśród współpracowników i przełożonych. Umiał doradzić
i ocenić daną sytuację.
Odszedł człowiek wartościowy, zasadniczy, niezwykle lojalny…… Człowiek
z charakterem. Pamięć o nim pozostanie
na zawsze w naszych sercach.
Burmistrz Sławy
Cezary Sadrakuła
Koniec
z pechową 13.
w Zespole Szkół
w Ciosańcu
Już od 2 lat w naszej szkole 13-stego
każdego miesiąca jest organizowany dzień
bez jedynki. Polega on na dostosowaniu się
chętnych uczniów do zaproponowanych
przez Samorząd Szkolny sposobów ubioru
lub posiadania wybranych rekwizytów itp.
Uczniowie, którzy w tym dniu odpowiednio się przebiorą, nie otrzymają jedynki.
Wszyscy nauczyciele włączają się do tej
zabawy.
Kilka dni przed 13 ukazuje się ogłoszenie z nowym pomysłem na odgonienie
pecha.
Dzień bez jedynki jest z aprobatą
i dużą pomysłowością praktykowany przez
uczniów. Myślimy, iż będzie tradycją
na kolejne lata.
W naszej pamięci najbardziej utkwiły:
-Dzień w spódnicy- miło było popatrzeć
na nogi naszych chłopców –Dzień z ulubionym pluszakiem- przyjemność sprawiło
wtulenie się w ulubioną maskotkę podczas
rozwiązywania skomplikowanych zadań
np. z matematyki -Dzień w piżamie- kapcie
pieski i kolorowe piżamki wzbudzały zainteresowanie;-Dzień butów na opak- nawet
„gumiaki” spełniały w tym dniu swoją rolę;
-Dzień Superbohatera- najczęściej przebiemarcu 308 292 zł).
Liczba osób pobierających świadczenia
rodzinne na koniec marca 2009r. wyniosła
1195 osób, natomiast liczba osób pobierających świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wyniosła 80.
W związku ze zmianą Ustawy o Świadczeniach Rodzinnych od 01 stycznia 2009 r.
informujemy, że decyzję wydane na okres
od 01 września 2008 r. do 31 sierpnia 2009
r. zostaną przedłużone do końca października 2009 r., wobec czego wnioski na nowy
okres zasiłkowy trwający od 01 listopada
2009 r. do 30 października 2010 r. będą
rano się za: Dodę, Xenę, Michaela Jacksona, za sławnych piłkarzy i Hanne Montane;-Dzień w kapeluszu-Szczególną uwagą
przyciągnął kapelusz meksykański, który
pojawił się na głowie jednego z uczniów;
oraz Dzień w paski, kropki i kratkę.
Mimo, że nie nosimy już mundurków
pewnego trzynastego znów włożyliśmy
je na siebie, aby tylko nie dostać jedynki.
Dzięki takim właśnie pomysłom
uczniowie chętniej uczęszczają na lekcje
i mimo nieprzygotowania nie otrzymują
ocen niedostatecznych, a nasza szkoła staje
się interesująca i oryginalna.
Anna Frąk i Milena Saloch
Uczennice klasy III gimnazjum
Zespołu Szkół w Ciosańcu
Spotkanie uczniów
SP w Sławie
z przedstawicielami
Związku Sybiraków
W kwietniu w Publicznej Szkole
Podstawowej im. Franciszka Niewidziajły uczniowie klas szóstych spotkali się
z przedstawicielami Związku Sybiraków
p. Reginą Bugaj i p. Franciszkiem Klichem.
Zaproszeni goście podczas lekcji historii opowiadali naszej młodzieży o swoich ciężkich przeżyciach podczas zesłania
na Syberii w czasie II wojny. Uczniowie
z chęcią i zainteresowaniem słuchali opowieści pani Bugaj i pana Klicha, dzieci zadawały pytania gościom jednak 45
minutowa lekcja okazała się zbyt krótka
by Sybiracy mogli się podzielić wszystkimi cennymi informacjami z pobytu na dalekiej Syberii.
Mamy nadzieję, że w niedługim czasie
znowu spotkamy się z przedstawicielami
Związku Sybiraków na niecodziennej lekcji historii i jeszcze raz dzięujemy za spotkanie w naszej szkole.
Monika Pilarczyk-Dudziak
SP w Sławie
przyjmowane od dnia 01 września 2009 r.
Termin składania wniosków o ustalenia
prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy pozostaje
bez zmian, tj od 01 sierpnia 2009 r.
Jednocześnie informujemy, że od miesiąca lipca 2009 r. wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego będą następować w ostatnim
tygodniu każdego miesiąca. Zmiana ta jest
konieczna z powodu przesunięcia terminu
przekazywania środków finansowych przez
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie
Wlkp.
OPS w Sławie
Biuletyn Sławski
Nr 2/2009
Kolejne dzikie
wysypisko
W związku z tym, iż w miejscowości
Krzepielów powstało „dzikie wysypisko
śmieci”, Komendant Straży Miejskiej
w Sławie – Jerzy Rudnicki wystosował
pismo do Agencji
Nieruchomości Rolnych
w Zielonej Górze
w celu poinformowania o w/w
fakcie.
Wobec powyższego, właściciel nieruchomości zobowiązany jest usunąć
odpady z miejsc nieprzeznaczonych
do ich składowania i magazynowania.
Aktualnie, zadanie jest realizowane.
Straż Miejska w Sławie działa już od
1 kwietnia 2004 r. i od tego czasu mieszkańcy gminy Sława mają pewność, że
będzie ład i porządek. Zadania Straży
są różnorodne, przez wykrywanie nielegalnych i dzikich wysypisk, poprzez
egzekwowanie
prawa
miejscowego,
po ochronę bezpieczeństwa publicznego.
Redakcja BS
Akcja Policji
„Bezpieczna
Zerówka”
W dniu 13 lutego br. w Przedszkolu Samorządowym Sławie odbyła się II Edycja Turnieju
„Bezpieczna Zerówka”. Do
Turnieju przystąpiło 13 drużyn. 6-latki wzięły udział
w pięciu konkurencjach.
Akcja miała na celu wzbogacić wiedzę najmłodszych
przedszkolaków z zakresu
bezpieczeństwa podczas
zabaw, bezpiecznego poruszania się po drogach oraz
nauczyć i wykształcić pozytywne zachowanie dzieci
w sytuacji zagrożenia. Organizatorem
akcji były: Komenda Powiatowa Policji we Wschowie, Urząd Miasta i Gminy
Wschowa, Urząd Miejski w Sławie oraz
Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
Konkursy dotyczyły między innymi bezpiecznych zachowań w domu, w drodze
do przedszkola czy szkoły, zasad ruchu
drogowego. Jednym z pytań było: Co robię
po wejściu do samochodu? Drużyna zgo-
nie odpowiedziała: „Siadamy do fotelika
i zapinamy pasy”, co oczywiście było odpowiednio punktowane. Z innych konkurencji
można wymienić między innymi: rozwiązywanie krzyżówki dot. bezpieczeństwa,
zawody sprawnościowe o nazwie: Słyszę
- nic nie widzę, quiz dot. bezpiecznych
zachowań. Ważne jest, że dzieci posiadają
świadomość tego co jest ważne. W jury zasiadły: Maria Szulc- psycholog z Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Sławie,
o. ARNOLD Ireneusz Liebig OFM – Kapelan Powiatowej Policji we Wschowie,
st. asp. Sławomir Wojtkowiak – Kierownik
Referatu Prewencji z Komisariatu Policji
w Sławie, natomiast całość akcji wybornie
13
14
Biuletyn Sławski
poprowadził Damian Piętka – Specjalista
Zespołu ds. Nieletnich Prewencji Kryminalnej i Patologii, który pełni też funkcję
Rzecznika Prasowego Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.
Na Turnieju nie zabrakło również Komendanta Powiatowego ze Wschowy – podinsp. mgra Tomasza Kłosowskiego.
Pierwsze miejsce zajęła: drużyna
z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek ze Wschowy, drugie miejsce:
Przedszkole z Ciosańca, trzecie: Przedszkole nr 3 ze Wschowy.
Dla zwycięskich drużyn czekały cie-
Nr 2/2009
ciedleniem rzeczywistych zachowań…
Nie może być takich sytuacji, w których
rodzice, którzy opowiadają dziecku o przepisach ruchu drogowego, sami przebiegają
przez jezdnię poza pasami lub na czerwonym świetle wcześniej sprawdzając czy nie
ma w pobliżu policjanta, który mogłyby
dać mandat. A przecież mandat jest najmniejszym nieszczęściem, jakie może się
przytrafić.
MMN
Sławski badminton
Badminton, kometka, wolant… różnie
jest nazywana gra, która polega na przebijaniu nad siatką lotki za pomocą rakietki.
Jest grą ciekawą, poprawiająca konycję,
a co najważniejsze nie jest zbyt kosztowna.
kawe nagrody, które ufundowane zostały
przez: Urząd Miasta i Gminy Wschowa,
Urząd Miejski w Sławie oraz Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa. Zwycięskie
przedszkole, wzięło udział w Finale II
Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie pn. „Bezpieczna Zerówka”,
który odbył się 26 marca br. w Gorzowie
Wlkp. W Finale uczestniczyło 12 najlepszych trzyosobowych zespołów, które zostały wyłonione w ramach eliminacji powiatowych/miejskich w całym województwie lubuskim. Zerówkowicze sprawdzili
swoją wiedzę z zakresu zasad ruchu drogowego, bezpiecznych zachowań w domu,
w przedszkolu oraz na podwórku. Drużyna
z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek we Wschowie zdobyła wyróżnienie
w konkursie. Najważniejsze jednak jest
to, aby rodzice, opiekunowie byli wzorem
do naśladowania. Dzieci bacznie obserwują starszych i ich naśladują. Dlatego ważne
jest aby to co się mówi było też odzwier-
Redakcja:
Adres redakcji: Urząd Miejski w Sławie, ul. H. Pobożnego 10, 67-410 Sława, +48 68 355 83 24
Redaktor naczelna: Danuta Pitrowska
Sekretarz redakcji: Magdalena Martyniuk-Nogalska, e-mail: [email protected], [email protected]
Korekta: Redakcja
Skład: Piotr Papież
Druk: Graf Reklama, www.graf.glogow.org
Właściciel tytułu: Urząd Miejski w Sławie, ul. H. Pobożnego 10, 67-410 Sława
Wydawca: Urząd Miejski w Sławie, ul. H. Pobożnego 10, 67-410 Sława
ISSN 1642-9435
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i nie zwraca materiałów
nie zamówionych. Zastrzega sobie również prawo do skracania i adjustacji tekstów.
Rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów bez zgody wydawcy jest zabronione.
Sekcja badmintona w Sławie działa
już od listopada ubiegłego roku. W skład
sekcji wchodzi 18 osób. Spotkania odbywają się w każdą środę w sali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie. Instruktorem tej
aktywnej formy wypoczynku jest Ryszard
Barańczuk, który prócz tego, że pełni swą
rolę nieodpłatnie jest też wielkim entuzjastą gry w badmintona.
Z ciekawostek można dodać, że prędkość lotki podczas profesjonalnego smeczowania czyli ścinania, jest zbliżona
do prędkości, z jaką porusza się bolid Formuły1. Na koniec jeszcze jedna istotna
informacja. W badmintona grano około
dwóch tysięcy lat temu w Indiach. Natomiast po raz pierwszy zademonstrowano
ją w Europie, dokładnie w Wielkiej Brytanii,
w mieście Badminton… stąd nazwa tej
dyscypliny.
MMN
POGOTOWIE - 999
POLICJA - 997
STRAŻ POŻARNA - 998
Komenda Powiatowa Policji
we Wschowie - 065 540 82 11
Komisariat Policji
w Sławie - 068 356 54 00
OSP Sława - 068 356 66 98
Biuletyn Sławski
Nr 2/2009
Zbiórka sprzętu wielkogabarytowego!
Urząd Miejski w Sławie, Referat Rolnictwa,
Ochrony Środowiska zachęca do wzięcia
udziału w organizowanej akcji i skorzystania z okazji do bezpłatnego pozbycia
się zbędnych odpadów wielkogabarytowych zalegających w domach, strychach
i piwnicach. Mamy nadzieję, że poprzez taką
akcję wspólnymi siłami przyczynimy się
do likwidacji „dzikich wysypisk” na terenie naszej Gminy.
Harmonogram zbiórki sprzętu wielkogabarytowego
na terenie Gminy Sława
maj – czerwiec 2009
Odpady wielkogabarytowe są to wszelkiego rodzaju odpady o wymiarach uniemożliwiających lub utrudniających ich gromadzenie w pojemnikach do zbiórki odpadów.
Do odpadów wielkogabarytowych zalicza
się meble (wersalki, tapczany, szafy, krzesła, fotele, itp.).
W miejscowościach z terenu gminy (wsie)
odpady należy wystawić przed posesję
do godziny 10.00 w wyznaczonym
w harmonogramie dniu zbiórki. Natomiast
na terenie miasta Sława odpady należy
dostarczyć do punktu zbiórki przy ul. Powstańców Śląskich 34b (teren siedziby
byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej) w wyznaczonych w harmonogramie dniach.
Apelujemy o niewystawianie odpadów
niebezpiecznych dla środowiska np., farb,
lakierów, baterii, akumulatorów) i gruzu
po remontach czy pracach budowlanych.
Prosimy również o niewystawianie tego
dnia typowych komunalnych odpadów
zmieszanych, gałęzi, itp.
Wystawione przedmioty wielkogabarytowe w innym terminie niż wyznaczonym
w harmonogramie nie będą odbierane
a czyn podlegać będzie karze wymienionej
i na zasadach określonych w Kodeksie Wykroczeń.
Zbiórka sprzętu wielkogabarytowego będzie odbywała się zgodnie z obok przedstawionym harmonogramem.
O kolejnej potrzebie zbiórki w/w odpadów należy informować
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim
w Sławie lub Sołtysa wsi. Z góry dziękujemy tym, którzy wezmą
udział w organizowanej akcji!
/AA/
STOŁÓWKA
przy ul. Ogrodowej oferuje:
■ TANIE OBIADY DWUDANIOWE !!!!!!!
■ MOŻLIWOŚĆ ORGANIZACJI IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH
Bliższe informacje pod nr tel. 068 356 52 45, pn-pt w godz. 7.00 - 13.00
Ośrodek Sportu i Rekreacji Zespół Obiektów Turystycznych w Sławie
15
Mamo tyś moją bramą
Mówią...
Wiersz na Dzień Dziecka
Mamo! Mamusiu! Mateńko!
Zawsze tkwi to wołanie
Jam Twym synkiem, Twą córeńką
Ty czujesz moje wzdychanie
czas leczy rany
powtarza to każdy życiu poddany
tylko gdzie w tym sens jest
gdy ciągle powiększa się cierpień kres
tak łatwo pocieszać innych ludzi
gorzej,gdy los sam nas trudzi
wtedy zaczynają się schody
pod nogi nasze rzucane są kłody
Stawiamy sobie różne cele
prosimy Boga o pomoc w kościele
a życie nadal loterią jest
ktoś zsyła na nas nieustanny test
ogień zimny staje się
woda suchą zdaje się
w głowie myśli biją się
chcę wykrzyczeć Boże nie !
Blada cisza onieśmiela
w sercu duszą się wspomnienia
rozum każe mówić,że
me pragnienia spełnią się.
Patrzeć na człowieka sumienie
w głowie rodzi się natchnienie
ręce długopisu szukają
oczy szczęście pochłaniają
Właśnie tak czekam na świt
to nie jest żaden mit
ma dusza miłości spragniona
w wierszach tańczy jak szalona
raz mówi o szczęściu,raz smuci się
wie co w życiu ważne jest
ja oddając się jej pragnieniom
wyciągnę ręce jej marzeniom
A jeżeli masz dziecko,
najszczęśliwszy z ludzi,
Które jest jako motyl i ptaszek
i kwiat...
Spójrz w oczy swego dziecka,
w sercu ci się zbudzi radość,
której nie zaćmi najsmutniejszy świat.
Czy dopiero dziecię
Co ujrzało świat
Czy też żyje na świecie
Już szereg lat
Zawsze jesteś taka sama
Bez różnicy wieku
Prowadzisz gdzie wyjścia brama
Kiedy los błądzi w człowieku
Godziny Twego objęcia
Były i są stale konieczne
Jak pieluszką owinięcia
Wzmacniasz drogi bezpieczne
Horyzont co przed nami
Twoją dłonią stworzony
Jesteś z nami latami
Nawet z niebiańskiej strony
Dzień Matki
Wielki dlatego
Bo istnieją dziatki
Biegnące do serca Twego
Więc żyj stale w zdrowiu, pomyślności
My ku Tobie tu i tam pełni miłości.
Aniela Ert-Eberdt
Paweł Żarski
Julian Ejsmond
Jak żyć, by żyć dobrze?
Kłaść się spać – kiedy śpiący,
wstawaj, gdy się zbudzisz i zaraz,
nie próżnując, zabieraj się do roboty.
Jedz tylko, kiedyś głodny i pij,
gdy masz pragnienie!
Mów tylko wtedy, gdy mówić należy się.
Kładź twój podpis tylko tam, gdzie się
godzi.
Nie podejmuj się tego, czego byś dokonać
nie mógł.
Nie czyń tego, z czym byś się musiał
ukrywać,
Licz we wszystkim tylko na samego siebie!
Dotrzymuj danej obietnicy!
Nikim nie pogardzaj!
Nie noś w żywym sercu nienawiści
i chęci zemsty!
Urazy przebaczaj!
Z nikogo się nie wyśmiewaj!
Staraj się być użytecznym!
Nie przywiązuj się zbytnio do dóbr
ziemskich!
Służ Bogu myślą, słowem i czynem,
i znaj zasady swojej Wiary tak,
byś tym którzy by przeczyli istności Boga,
umiał dowieść, że Bóg był, jest
i będzie po wsze czasy.
autor nieznany

Podobne dokumenty

Biuletyn Sławski

Biuletyn Sławski otrzymał 90.000 zł dotacji, KS „Orzeł” Stare Strącze 8.000 zł, KS „Tornado” Ciosaniec 8.000 zł, Wschowsko – Sławskie Towarzystwo Koszykówki 5.000 zł, MKS „Sparta” Sława 8.000 zł, Sławskie Stowarzys...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Sławski

Biuletyn Sławski Rada Rodziców i Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Strączu serdecznie dziękuje wszystkim lokalnym sponsorom, wspierającym działalność statutową Rady Rodziców naszej placówki. Są to: TG...

Bardziej szczegółowo