Zestaw podręczników do klasy 1

Transkrypt

Zestaw podręczników do klasy 1
ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017 – KLASA PIERWSZA
PRZEDMIOT
Język polski
TUTUŁ
AUTOR
1.Witold Bobiński
2.Zofia CzarnieckaRodzik
1.”Świat w słowach i obrazach”.
2.„Gramatyka i stylistyka” dla kl. I
WSiP
WSiP
WYDAWNICTWO/NR
DOPUSZCZENIA
26/1/2015/z1
164/1/2015/z1
Język angielski
J. Freebairn, Rod
Fricker i inni
Język niemiecki
Historia
Wos
Matematyka
Jolanta Kaminska
Pod redakcją
Stanisława Roszaka
A.Pacewicz, T. Merta
Małgorzata
Live Beat 2
Pearson
731/2/2015
Das ist Deutsch! Kompakt część 1+ ćwiczenia
Nowa Era 341/1/2011/2015
„Śladami Przeszłości” - podręcznik do historii dla Nowa Era 60/1/2011/z1
klasy I
gimnazjum; Ćwiczenia: Śladami przeszłości.
Zeszyt przedmiotowy do historii dla kl. I
gimnazjum.
Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. Koss
277/1/2010/2015
podstawowy cz.1
Matematyka 1 - podręcznik dla gimnazjum
GWO 169/1/2015/z1
Nowe wydanie
Dobrowolska
Fizyka
Barbara Sagnowska
Świat fizyki cz.1 podręcznik do gimnazjum
WSiP 11/1/2009/2015
Dla wszystkich klas na wszystkich poziomach obowiązkowy zbiór
zadań z przedmiotów przyrodniczych „Zadania egzaminacyjne: wydawnictwo SENEKA AUTORZY: Elżbieta Spychała, Dorota
Giełdzik, Izabela Figura
Chemia
Jan Kulawik, Maria
Litwin,
Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla gimnazjum
cz.1
Zbiór zadań z chemii dla gimnazjum- Jan
Kulawik,
Maria Litwin, Teresa Kulawik
Nowa Era 49/1/2009/2014
Dla wszystkich klas na wszystkich poziomach obowiązkowy zbiór
zadań z przedmiotów przyrodniczych „Zadania egzaminacyjne: -
Nowa Era 58/2/2009/2015
Dla każdego poziomu obowiązuje dodatkowo zeszyt ćwiczeń,
Nowa Era 7/1/2009/2015
Dla każdego poziomu obowiązuje dodatkowo zeszyt ćwiczeń;
Teresa Kulawik
Biologia
M. Jefimow, M. Sęktas
Geografia
Roman Malarz
Podręcznik do biologii w gimnazjum cz.2 „Puls
życia”
Planeta Nowa cz.1
plastyka
Jolanta Gumula
W tym cała sztuka – podręcznik
gimnazjum
wydawnictwo SENEKA AUTORZY: Elżbieta Spychała, Dorota
Giełdzik, Izabela Figura
MAC EDUKACJA 167/2009
Informatyka
muzyka
Religia
Wychowanie do
życia w rodzinie
Marek Kołodziej
Teresa Wójcik
ks. Dr K .Mielnicki,
E.Kondrak;
E.Parszewska
Teresa Król
Informatyka cz. 1
Muzyczny Świat”
„Błogosławieni, którzy szukają Jezusa”
Operon 91/1/2009
MAC EDUKACJA 138/2009
AZ-3-01/13
„Wędrując ku dorosłości” –wychowanie w
rodzinie dla uczniów klas I-III gimnazjum
RUBIKON 205/2009
Katechizm Siedlccki
Jeden podręcznik na cały cykl edukacyjny
Zakup podręczników we wrześniu

Podobne dokumenty