Dr Adrian Lubowiecki – Vikuk

Transkrypt

Dr Adrian Lubowiecki – Vikuk
ZAGADNIENIA PRAC DYPLOMOWYCH
Kierunek Wychowanie Fizyczne
Dr n. kul. fiz. Adrian P. LUBOWIECKI-VIKUK
•
•
•
•
•
•
•
•
aktywne formy zagospodarowania czasu wolnego różnych środowisk
społecznych, na przykładzie: dzieci i młodzieży, osób starszych 'seniorów', osób
samotnych 'singli', osób z niepełnosprawnością, mieszkańców danego regionu,
itp.
determinanty aktywności fizycznej młodzieży szkolnej i akademickiej
uwarunkowania aktywności sportowej dzieci z obszarów wiejskich
sport osób z niepełnosprawnością
współczesne tendencje w sporcie powszechnym (rekreacji)
analiza i ocena infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie/ regionie/mieście
analiza i ocena działań marketingowych w przedsiębiorstwie sportowym i/lub
rekreacyjnym (elementy marketingu partnerskiego, analiza SWOT)
inne tematy interesujące studentów – z zakresu ekonomiki usług sportowych;
innowacji w obszarze sportu, rekreacji; organizacji sportu powszechnego
Kontakt:
[email protected]
ZAGADNIENIA PRAC DYPLOMOWYCH
Kierunek Turystyka i Rekreacja
Dr n. kul. fiz. Adrian P. LUBOWIECKI-VIKUK
•
•
•
•
•
•
•
TURYSTYKA MEDYCZNA – fenomen XXI wieku
Aktywne formy zagospodarowania czasu wolnego różnych środowisk
społecznych, na przykładzie: dzieci i młodzieży, osób starszych 'seniorów', osób
samotnych 'singli', osób z niepełnosprawnością, mieszkańców danego regionu,
itp.
Współczesne tendencje w sporcie powszechnym (rekreacji) i turystyce – cechy
charakterystyczne (po stronie podaży, jak i popytu), szanse i zagrożenia rozwoju
różnych form i rodzajów rekreacji i turystyki (m.in.: turystyki kontrowersyjnej
(eutonazyjnej, aborcyjnej, narkotykowej), zdrowotnej (uzdrowiskowej, spa
i wellness, medycznej), sportowej, zakupowej, seksualnej (turystyka LGBTQ),
luksusowej, itp.)
analiza i ocena infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i turystycznej w gminie/
regionie/mieście
analiza i ocena działań marketingowych w przedsiębiorstwie sportowym,
rekreacyjnym i/lub turystycznym (elementy marketingu partnerskiego, analiza
SWOT)
markowe produkty turystyczne dla gminy/powiatu/miasta
inne tematy interesujące studentów – z zakresu ekonomiki usług sportowych
i turystycznych; innowacji w obszarze sportu, rekreacji i turystyki; obsługi
i organizacji ruchu turystycznego, sportu powszechnego i turystyki
Kontakt:
[email protected]

Podobne dokumenty