obrazy podprzestrzeni i ich transformacje w metodzie monge`a

Transkrypt

obrazy podprzestrzeni i ich transformacje w metodzie monge`a
WŁAŚCIWOŚCI OBRAZU PROSTEJ PIERWSZORZUTUJĄCEJ
WŁAŚCIWOŚCI OBRAZU PROSTEJ PROFILOWEJ
WŁAŚCIWOŚCI OBRAZU PROSTEJ PIERWSZOWARSTWOWEJ
WŁAŚCIWOŚCI OBRAZU PROSTEJ DWUWARSTWOWEJ
WŁAŚCIWOŚCI OBRAZU PROSTEJ DOWOLNEJ
PRZYKŁAD TRANSFORMACJI PROSTEJ WARSTWOWEJ NA PROSTĄ
RZUTUJĄCĄ
PRZYKŁAD TRANSFORMACJI PROSTEJ NIEWARSTWOWEJ NA PROSTĄ
WARSTWOWĄ
PRZYKŁAD DWUETAPOWEJ TRANSFORMACJI PROSTEJ
PROFILOWEJ NA PROSTĄ RZUTUJĄCĄ
W
Ł
A
Ś
C
WŁAŚCIWOŚCI OBRAZU PŁASZCZYZNY PIERWSZORZUTUJĄCEJ
WŁAŚCIWOŚCI OBRAZU PŁASZCZYZNY DWURZUTUJĄCEJ
WŁAŚCIWOŚCI OBRAZU PŁASZCZYZNY PIERWSZOWARSTWOWEJ
PRZYKŁAD OBRAZU PŁASZCZYZNY NIERZUTUJĄCEJ
KONSTRUKCJA OBRAZU PUNKTU X NALEŻĄCEGO DO
PŁASZCZYZNY NIERZUTUJĄCEJ ϕ
KONSTRUKCJA OBRAZU PUNKTU X NALEŻĄCEGO DO
PŁASZCZYZNY NIERZUTUJĄCEJ ϕ
WŁAŚCIWOŚCI PŁASZCZYZNY DOWOLNEJ I PROFILOWEJ
PRZYKŁAD TRANSFORMACJI PŁASZCZYZNY PIERWSZORZUTUJĄCEJ NA
PŁASZCZYZNĘ WARSTWOWĄ
PRZYKŁAD TRANSFORMACJI PŁASZCZYZNY NIERZUTUJĄCEJ NA
PŁASZCZYZNĘ RZUTUJĄCĄ
PRZYKŁAD DWUETAPOWEJ TRANSFORMACJI PŁASZCZYZNY
NIERZUTUJĄCEJ NA PŁASZCZYZNĘ WARSTWOWĄ

Podobne dokumenty