Wskazówki jak pisać o funduszach 22.11.2012 NS

Transkrypt

Wskazówki jak pisać o funduszach 22.11.2012 NS
Jak promować i informować
o Funduszach Europejskich
- wskazówki
Nowy Sącz, 22 Listopada 2012
Szkolenie finansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013
JĘZYK FUNDUSZY
EUROPEJSKICHCZEMU BYWA
NIEZROZUMIAŁY?
SPECJALISTYCZNY
SKOMPLIKOWANY
TRUDNY DO BUDOWANIA
PRZEKAZU
INFORMACYJNEGO
I PROMOCYJNEGO
NIEWIELKIE
ZAINTERESOWANIE
SPRAWAMI UNI
EUROPEJSKIEJ
WEWNĘTRZNY JĘZYK
URZĘDNIKOW UNII
EUROPEJSKIEJ
NIEWIELKA WIEDZA O
FUNDUSZACH
EUROPEJSKICH
FUNDUSZE
EUROPEJSKIEMAJĄ
FE –
CO TO
TAKIEGO?
ORAZ WIELE INNYCH
CZYNNKIKOW…
Typowe błędy w komunikacji o Funduszach Europejskich
Brak planowania tekstu (cel, temat, odbiorca i styl)
Używanie „gotowców”
Częste skróty myślowe
Niezrozumiałe pojęcia i terminy obcojęzyczne
Błędy w pisowni (nazwy i skróty)
4
Planowanie przekazu
Cztery kroki do zbudowania czytelnego komunikatu
1.
2.
3.
4.
Cel komunikatu
Temat komunikatu
Odbiorca komunikatu
Styl komunikatu
5
Planowanie przekazu
1. Cel komunikatu
powinien być jasno sprecyzowany
powinien być łatwy do odczytania dla
odbiorcy komunikatu
Po co komunikujemy sie?
Chcemy poinformować? Chcemy zachęcić?
Chcemy poprosić? Chcemy przestrzec?
6
Planowanie przekazu
2. Temat komunikatu
powinien być zgodny z celem komunikatu
powinien być jasno sprecyzowany
nie powinien zawierać niepotrzebnych informacji
powinien zawierać informacje wyłącznie czytelne
dla odbiorcy
O czym komunikujemy?
7
Planowanie przekazu
3. Odbiorca komunikatu
powinien być uwzględniony przez
piszącego
powinien być precyzyjnie określony
Do kogo komunikujemy?
Kim jest? Jaki ma stan wiedzy? Jakie ma nastawienie?
8
Planowanie przekazu
4. Styl komunikatu
powinien być stosowny
powinien być przejrzysty
powinien być jasny
powinien być zwięzły
W jaki sposób komunikujemy?
Jakie narzędzie użyjemy? Jaki język zastosujemy?
9
Aby przekaz był jasny i zrozumiały pamiętaj
o podstawowych zasadach:
przekaz nakierowany na odbiorcę
kierujemy się empatią, czyli przejmujemy punkt widzenia
odbiorcy. Nie bójmy się naśladować języka i sposobu myślenia
przedstawiciela grupy, której dedykujemy przekaz
dostosowujemy język, sposób i styl przekazu do myślenia
typowego przedstawiciela grupy odbiorców
10
Zasady tworzenia komunikatu
zasada antropocentryzmu – dla odbiorcy najważniejszy jest on sam
i jego otoczenie
zasada korzyści odbiorcy – podkreślamy konkretne korzyści dla
danego odbiorcy
zasada wielozmysłowości – w przekazie angażuj wszystkie zmysły
(wzrok, słuch, ruch…)
zasada lokalizacji – pokazujemy informacje w oparciu o realia
życiowe odbiorcy
zasada aktualności – przekaz ma być aktualny na dany moment
zasada 2 P – personalizuj (zwracanie się „per Ty” do odbiorcy),
personifikuj swój komunikat (nadaj mu cechy ludzkie)
11
Rodzaj materiału/narzędzia komunikacji
ulotka
gadżet
folder
strona
www
broszura
plakat
biuletyn
12
Ulotka
- jakie elementy powinna zawierać?
Cechy przyciągające uwagę odbiorcy:
m.in. grafika, zdjęcia, logotyp, nietypowy format
oraz wygląd ulotki, kolorystyka, jakość papieru
Wskazówki do redagowania:
• ulotka to zaproszenie do udziału
• dostarcza informacji
• zawiera rzeczowy, prosty przekaz
• wspiera działania wizerunkowe
13
Folder
- jakie elementy powinien zawierać?
Cechy przyciągające uwagę odbiorcy:
m.in. system identyfikacji wizualnej, grafika lub
zdjęcia, praktyczne informacje wzmocnione np.
wypowiedziami ekspertów lub uczestników projektu
Wskazówki do redagowania:
• folder przede wszystkim dostarcza informacji
(dostracza dokładniejszych informacji niż ulotka)
• jak dobry przewodnik - zawiera bogaty w ilustrację
i wypowiedzi opis
• służy budowaniu wizerunku
14
Broszura
- jakie elementy powinna zawierać?
Cechy przyciągające uwagę odbiorcy:
profilowana treść za względu na grupy odbiorców lub
zagadnienia
Wskazówki do redagowania:
• broszura przede wszystkim dostarcza informacji
• podobnie jak folder- bogatsza w treść w stosunku
do ulotki
• zawiera informacje dedykowane
• służy budowaniu wizerunku
15
Biuletyn
- jakie elementy powinien zawierać?
Cechy przyciągające uwagę odbiorcy:
Zawiera często unikatową treść
Wskazówki do redagowania:
• biuletyn buduje relacje poprzez dostarczanie
informacji
• zawiera informacje ogólne i dedykowane
• służy budowaniu wizerunku
16
Plakat
- jakie elementy powinien zawierać?
Cechy przyciągające uwagę odbiorcy:
m.in. slogan, wizualizacja, motyw graficzny,
kolorystyka
Wskazówki do redagowania:
• plakat przede wszystkim dostarcza informacji
• zawiera wybiórcze informacje – czym wzbudza
zainteresowanie
• wspiera działania wizerunkowe
17
Gadżety- jakie elementy powinny zawierać?
Cechy przyciągające uwagę odbiorcy:
przede wszystkim użyteczność i oryginalność
Wskazówki do redagowania:
• gadżety dostarczają informacji i utrwalają cechy
wizerunkowe (sposób postrzegania)
• zawiera informacje wyselekcjonowane
• budują wizerunek
18
Strona www
- jakie elementy powinna zawierać?
Cechy przyciągające uwagę odbiorcy:
• system identyfikacji wizualnej, grafika lub zdjęcia,
praktyczne informacje wzmocnione np.
wypowiedziami ekspertów lub uczestników projektu
• użyteczność oraz aktualność informacji
Wskazówki do redagowania:
• strona www dostarcza informacji i utrwala cechy
wizerunkowe (sposób postrzegania)
• zawiera informacje wyselekcjonowane
• buduje wizerunek
19
Kilka zasad tworzenia tekstu – o czym warto
pamiętać?
Kursywę stosuj tylko dla cytatów, jest zwyczajnie niewygodna do czytania
Używaj interlinii - tzw. światła międzywierszowego
Norma tekstu na stronie: do 1800 znaków, do 30 wersów, do 60 znaków w wersie
Unikaj trudnych słów (powyżej 3 sylab w słowie)
Stosuj zasadę „kropki/pauzy”, krótkie zdania są łatwiejsze do zapamiętania
Nie używaj więcej niż 3 rodzajów czcionki, dbaj o przejrzystość tekstu
Używaj profesjonalnej grafiki a nie piktogramów lub grafiki ogólnodostępnej
20
Cechy komunikatu informacyjnego
rzeczowy
aktualny
przyciąga uwagę (news)
wymaga szczegółowości
pełny (wszystko co jest potrzebne)
wyjaśnia rzeczywistość
21
Cechy komunikatu promocyjnego
budzi emocje
zawiera niezbędne informacje (selekcja)
działa zachęcająco
wpływa na ocenę/ pogląd
ma skupić uwagę (kotwica uwagi – grafika, słowa)
stosuje się słowa klucze – oddają sens komunikatu
uruchomia pracę obu półkul mózgu (kompozycja neuropsychologiczna)
22
Formy współpracy z mediami
konferencje prasowe
spotkania indywidualne (redakcja, instytucja, „zewnątrz”)
kontakt mailowy, telefoniczny (stały lub sporadyczny)
informacje prasowe (notki, komunikaty, zaproszenia)
rozmowy nieformalne
wywiady
imprezy dla dziennikarzy
wycieczki i wyjazdy prasowe
23
Ćwiczenie
EUROŻARGON
POLSZCZYZNA
multiplikować
akredytacja
alokacja środków
aplikacja
certyfikacja
ewaluacja
linia demarkacyjna
monitoring projektu
wdrażać coś
rekomendacja
projektodawca
24
Dziękuję za uwagę
Katarzyna Kasprzyk
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Funduszy Europejskich
Zespół Centrum Informacyjne FEM
Lokalny Punkt Informacyjny w Nowym Sączu
ul. Zygmuntowska 15 - 17, 33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 442 25 79
e-mail: [email protected]; fem_nowy [email protected]
www.fundusze.malopolska.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl
25