Zakład Etyki i Filozofii Społecznej Instytutu Filozofii, Socjologii i

Transkrypt

Zakład Etyki i Filozofii Społecznej Instytutu Filozofii, Socjologii i
Zakład Etyki i Filozofii Społecznej Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu
Gdańskiego ma zaszczyt poinformować, że w dniach 17. do 19. (włącznie) będzie gościć
KOLOKWIUM WŁOSKO-POLSKIE
o tematyce: Filozofia społeczna z elementami filozofii prawa
Czwartek, 17. I 2008 r. (sala 31 (nie: 30!))
10–10:50 Francesca De Vecchi, Uniwersytet w Lozannie (Vaud, Szwajcaria) „Autorstwo i moc
wytwórcza aktów społecznych. ‘Stwarzanie’ bytów społecznych i prawnych”.
11–11:50 Amedeo Conte, Uniwersytet w Pawii, członek rzeczywisty Akademii Rysiookich, Rzym,
„Reguła eidetyczno-konstytutywna”
12–12:50 Paolo Di Lucia, Uniwersytet w Mediolanie, „Powinność eidetyczna”
13–15
PRZERWA OBIADOWA
15–15:50 Natasza Szutta (nasz Instytut), „Czy pojęcie przyjaźni jest normatywne?”
16–16:50 Antonio Incampo, Uniwersytet w Bari (Apulia), „Złodziej Schulze. Od prawdy do nie-prawdy
w procesie”
Piątek, 18. I 2008 r. (sala 31 (nie: 30!))
10–10:50 Artur Szutta (nasz Instytut), „Argumenty za obowiązkiem prawnym”
11–11:50 Romuald Piekarski (nasz Instytut): „Co w koncepcji dzielności Kanta stanowi regres w
stosunku do koncepcji cnoty Arystotelesa?”
12–12:50 Giuseppe Lorini, Uniwersytet w Cagliari (Sardynia), „Pojęcia meta-instytucjonalne. Filozofia
‘czegoś więcej’”
13–15
PRZERWA OBIADOWA
15–15:50 Stefano Colloca, Uniwersytet w Pawii, „Od neustyki do aksjotyki. Dlaczego frastyka, neustyka
i tropika nie wystarczą”
16–16:50 Michał Kaczmarczyk (nasz Instytut), „Praktyczne pojęcia prawnicze a nieposłuszeństwo
obywatelskie”
DEPARTMENT DINNER
Sobota, 19. I 2008 r. (sala zostanie podana do wiadomości)
10–10:50 Lorenzo Passerini Glazel, Uniwersytet w Mediolanie (Bicocca), „Formy wartości, formy
prawdy”
11–11:50 Edoardo Fittipaldi, Uniwersytet w Mediolanie, „Materializacja jakości etycznych. Próba
rozwinięcia domysłów Petrażyckiego w sprawie procesów projekcyjnych”
12–12:50 Guglielmo Siniscalchi, Uniwersytet w Bari (Apulia), „Konstytutywnego charakteru prawnej
kategorii ‘normalności’” (pan Siniscalchi zachorował; jego odczyt zostanie odczytany przez
pana Incampo; panu Siniscalchi życzymy rychłego powrotu do zdrowia!)
Język urzędowy: w zasadzie angielski, ale w razie potrzeby zapewniamy tłumaczenie, i gwarantujemy
możliwość posługiwania się innymi językami.
Zapraszamy JAK NAJSERDECZNIEJ wszystkich zainteresowanych!
W imieniu Organizatorów: Natasza Szutta ([email protected]) i W. Żełaniec ([email protected], http://www.wnswz.strony.univ.gda.pl/
Zakład Etyki i Filozofii Społecznej Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego

Podobne dokumenty