Obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji Mediacja to próba

Transkrypt

Obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji Mediacja to próba
Mediacje
Obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji
Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu
na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich
konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie
narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.
Mediacja jest jednym ze sposobów rozwiązywania
pozwala nawiązać dialog pomiędzy spierającymi się
nawiązania porozumienia. Mediacja prowadzona
wybranego przez samych zainteresowanych lub
konfliktów. Udział w niej jest dobrowolny. Mediacja
stronami. Prowadzi do wyjaśnienia spornych kwestii i
jest przez bezstronnego i neutralnego mediatora
wskazanego przez sąd.
Postępowanie mediacyjne jest poufne. Może toczyć się przed wszczęciem sprawy w sądzie lub w jej trakcie.
Ugoda jest dobrowolna, a jej treść musi być w całości zaakceptowana przez strony sporu. W przypadku
zawarcia ugody można uniknąć postępowania sądowego i w znacznym stopniu zaoszczędzić związane z
tym koszty. Ugoda zawarta w postępowaniu mediacyjnym, po spełnieniu niezbędnych warunków, może
być egzekwowana w drodze egzekucji sądowej.
Przystąpienie do mediacji nie wiąże się z obowiązkiem zawarcia ugody, a brak porozumienia nie
uniemożliwia prowadzenia postępowania sądowego.
Mediacja może stanowić oszczędną i szybką metodę pozasądowego rozwiązywania sporów w sprawach
cywilnych i handlowych, dzięki możliwości dostosowania jej do indywidualnych potrzeb stron. Jest bardziej
prawdopodobne, że ugody zawarte w drodze mediacji będą realizowane dobrowolnie i przyczynią się do
utrzymania przyjaznych i wyważonych stosunków pomiędzy stronami.
Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
Mediacje

Podobne dokumenty