Międzynarodowy Dzień Mediacji 2016

Transkrypt

Międzynarodowy Dzień Mediacji 2016
20 października 2016 r.
Międzynarodowy
Dzień Mediacji
Mediacja jest dobrowolna i poufna.
Mediatora szukaj na stronie internetowej sądu okręgowego.
Odwiedź stronę o mediacji:
www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje
www.mediacja.gov.pl
Nie z każdym sporem musisz iść do sądu
– wybierz mediację!
W mediacji strony decydują
o warunkach porozumienia
– bezstronny mediator Wam pomoże.
Mediacja jest szybsza, tańsza
i mniej stresująca niż proces sądowy.
Ugoda zawarta przed mediatorem
ma taki sam skutek
jak wyrok – po zatwierdzeniu jej przez sąd.
www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje
www.mediacja.gov.pl

Podobne dokumenty