Międzynarodowy Dzień Mediacji - Ministerstwo Sprawiedliwości

Transkrypt

Międzynarodowy Dzień Mediacji - Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości i Wolters Kluwer Polska
zapraszają na
Międzynarodowy Dzień Mediacji
15 października 2009 na Starym Mieście
Co to jest mediacja?
Mediacja to:
 ugodowe i nieformalne,
 dobrowolne rozwiązanie
konfliktu,
 przy udziale i pomocy
neutralnego mediatora.
www.wolterskluwer.pl/mediacje
www.ms.gov.pl
Ugoda jest zawsze lepsza
od najlepszego wyroku!
Strony sporu mają całkowity wpływ
na to, czy i na jakich warunkach
dojdzie do porozumienia.
Wolters Kluwer Polska aktywnie
wspiera ideę mediacji.
Jakie są korzyści z mediacji?
 Mediacja kosztuje wielokrotnie mniej
niż wynoszą koszty prowadzenia sprawy.
 Mediacja trwa kilka dni, często parę
godzin. W porównaniu z ciągnącymi się
latami procesami sądowymi
– różnica jest drastyczna.
 Mediacja skraca okres stresu
związanego z przebiegiem
i rozwojem konfliktu.
www.wolterskluwer.pl/mediacje
www.ms.gov.pl