Generuj PDF - Komenda Powiatowa Policji w Iławie

Transkrypt

Generuj PDF - Komenda Powiatowa Policji w Iławie
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W IŁAWIE
Źródło: http://www.ilawa.policja.gov.pl/o08/aktualnosci/26023,Masz-prawo-do-mediacji.html
Wygenerowano: Piątek, 3 marca 2017, 12:48
Strona znajduje się w archiwum.
MASZ PRAWO DO MEDIACJI
Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu
przy udziale neutralnego i bezstronnego mediatora, który wspiera przebieg negocjacji i pomaga w
dojściu do porozumienia. Dlatego w tym roku aby promować ten sposób porozumienia między
pokrzywdzonym a podejrzanym iławscy policjanci udali się do radia.
Jak co roku jeden z październikowych tygodni przeznaczony jest promowaniu mediacji
czyli dobrowolnego rozwiązywania problemów, które powstały w wyniku przestępstwa
czy wykroczenia. Dlatego tym razem oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w
Iławie mł. asp. Joanna Kwiatkowska wspólnie z mediatorem Panem Piotrem Heyda
postanowili udać się do radia aby promować tę formę porozumienia pomiędzy
pokrzywdzonym a podejrzanym. Radio to szybka i łatwa forma przekazu informacji
docierająca do dużej rzeszy osób w różnym wieku i różnych środowisk. Policjantka
wspólnie z mediatorem wytłumaczyli słuchaczom co to jest mediacja i na czym polega.
Opowiedzieli jak wygląda mediacją dlaczego w przypadku takiej formy porozumienia
nie trzeba angażować sądu. Dodali, że jest to po prostu dobrowolne porozumienie się
pokrzywdzonego i podejrzanego lub oskarżonego z pomocą neutralnego mediatora.
Informując jednocześnie, że mediacja wprowadza obok sprawiedliwej kary –
sprawiedliwość naprawczą jako właściwą formę odpowiedzialności za uczynioną
krzywdę czy wyrządzoną szkodę zmieniając stereotypowe myślenie z „oko za oko, ząb
za ząb” na „wartość oka za oko, wartość zęba za ząb”. Oświadczyli jakie są korzyści z
postępowania mediacyjnego dla pokrzywdzonego jak i podejrzanego informując
jednocześnie, że w przypadku nie wyrażenia zgody na rozpoczęcie lub kontynuowanie
mediacji przez którąś ze stron postępowania, mediacja zostaje przerwana na każdym
jej etapie. Dodając, że postępowanie mediacyjne jest bezpłatne – jego koszty ponosi
Skarb Państwa.
Zainstaluj wtyczkę Flash, aby zobaczyć odtwarzacz.
pobierz film - 2.21 MB
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij

Podobne dokumenty