Festiwal-KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW 2017

Transkrypt

Festiwal-KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW 2017
Pieczęć placówki
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW
XXI KOŁOBRZESKIEGO FESTIWALU PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ
Informacje dotyczące uczestników festiwalu( proszę wypełnić wielkimi drukowanymi literami):
LP.
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA
IMIĘ I NAZWISKO
RODZICA/OPIEKUNA
WIEK DZIECKA
( ROCZNIK)
TYTUŁ PIOSENKI
CZAS
TRWANIA
W MIN.
2013
1
2012
2
2011
3
2010
4
Nauczyciel do kontaktu:
……………………………………………… tel. ……………………………… email. ……………………………………
imię i nazwisko
……………………………………..
Data, pieczęć i podpis dyrektora

Podobne dokumenty