Dofinansowane szkolenia graficzne CorelDRAW na Mazowszu

Transkrypt

Dofinansowane szkolenia graficzne CorelDRAW na Mazowszu
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Dofinansowane
szkolenia graficzne
CorelDRAW na Mazowszu
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szanowni Państwo!
„Wzmacniamy potencjał kadr turystyki” to projekt skierowany do przedsiębiorstw i ich pracowników z terenu województwa mazowieckiego działających w branżach związanych z turystyką , hotelarstwem i gastronomią, a także w firmach transportowych, handlowych oraz
przemyśle rolno-spożywczym.
W ramach projektu realizujemy certyfikowane szkolenia z obsługi programu graficznego
CorelDRAW.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Dzięki dofinansowaniu szkolenia są tańsze od szkoleń komercyjnych - nawet do
80%!
Udział w projekcie będzie cenną inwestycją w kadry, umożliwiającą wyposażenie pracowników w specjalistyczne kompetencje, a wszystko to przy niewielkim własnym wkładzie finansowym.
Szkolenia prowadzone są przez profesjonalną kadrę trenerską posiadającą wiedzę merytoryczną i praktyczną na najwyższym poziomie. Zajęcia będą prowadzone są w formie warsztatów praktycznych.
Każde szkolenie trwa 24 godziny szkoleniowe. Uczestnicy podwyższą swoje kwalifikacje
zawodowe na stanowisku pracy, tak przydatne w kontaktach z klientami zagranicznymi.
W ramach szkoleń zapewniamy bogaty pakiet materiałów szkoleniowych, pełne wyżywienie
oraz catering kawowy.
Zespół Edoradca
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Oferta szkolenia CorelDRAW
Czas trwania:
24 godziny szkoleniowe (3 dni)
Forma:
Warsztaty praktyczne
Program szkolenia:
1. Program CorelDRAW jako narzędzie do tworzenia materiałów reklamowych BTL
2. Projektowanie wizytówki w programie CorelDRAW
3. Rysowanie
4. Układ dokumentu w programie CorelDRAW
5. Tworzenie obiektów typu prostokąt, elipsa, wielokąt
6. Rysowanie obiektów za pomocą narzędzi, rysunku odręcznego
- Pisak
- Wir
- Smużenie
- Odpychanie i przyciąganie obiektów
7. Krzywe Béziera
8. Kształtowanie obiektów
- Spawanie
- Część wspólna
- Przycinanie
- Granice
9. Praca z kolorami
- Zasobniki kolorów
10. Narzędzie harmonii kolorów
11. Rysowanie precyzyjne. Rysowanie logo.
12.Przygotowanie merytoryczne poszczególnych elementów folderu
- Język przekazu
- Grafika folderu
- Źródła inspiracji
13. Analiza najczęściej popełnianych błędów przy konstruowaniu folderu
wizerunkowego
14. Inne materiały promocyjne uzupełniające folder wizerunkowy
15. Projektowanie folderu w programie CorelDRAW
16. Prowadnice wyrównania
17.Praca z tekstem
18.Edycja układu i tekstu
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
- Style akapitowe
- Style znakowe
- Obsługa czcionek Open Type
- Tekst zastępczy
- Interakcyjne ramki tekstowe
- Linie bazowe tekstu
- Tabulatory ze znakiem wiodącym
- Tabele
19.Praca z warstwami dokumentu
20.Numerowanie stron
21.Trasowanie map bitowych (wektoryzacja)
22.Kadrowanie obiektów
23.Omówienie dostępnych możliwości publikacji utworzonego dokumentu
24.Eksport dokumentu do formatów graficznych różnego typu
25.Publikacja dokumentu jako PDF do druku w wysokiej rozdzielczości
26.Wykonanie impozycji w przygotowaniu do druku
27.Wykonanie separacji barwnych jako pliku postscriptowego
28.Realizacja i czas produkcji materiałów reklamowych BTL
29.Niezbędne pojęcia w procesie przygotowania materiałów do druku
30.Branżowy język angielski
Cel szkolenia:
Podczas szkolenia uczestnik poznaje bogate możliwości obsługi programu CorelDRAW, doskonale nadającego się
do tworzenia materiałów reklamowych tj. plakaty, banery, ulotki czy wizytówki, jak i skomplikowanych
wielostronicowych folderów. Podczas szkolenia uczestnik nauczy się obsługi programu CorelDRAW, doskonale
nadającego się zarówno do tworzenia materiałów reklamowych tj. plakaty, banery czy wizytówki, jak i
wielostronicowych broszur.
Szkolenie prowadzone jest w formie praktycznych warsztatów, co czyni zajęcia ciekawymi i sprawia, że wiedza jest
łatwiejsza do przyswojenia. Każdy uczestnik pracuje przy stanowisku komputerowym wykonując wspólnie z
trenerem projekty graficzne.
Opis szkolenia:
Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów firmy LABELPOLAND.COM Sp. z o.o. Spółka
komandytowa posiadającej statut Corel Training Partner 2013.
Metodologia:
Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych i aktywnych zawodowo grafików, co sprawia, że możemy
dostarczyć naszym Kursantom bazujące na rzeczywistości, a zarazem kreatywne szkolenia na najwyższym
poziomie. Zapewniamy sale szkoleniowe wyposażone w sprzęt komputerowy z licencjonowany
oprogramowaniem. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia najaktualniejszej wiedzy z
zakresu grafiki komputerowej.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Certyfikat:
Po ukończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzyma
- Certyfikat ukończenia szkolenia
- Certificate of Completion CorelDRAW
Dla kogo?
Projekt jest skierowany do pracodawców i pracowników zatrudnionych w:

MIKRO,

MAŁYCH

ŚREDNICH
przedsiębiorstwach z terenu województwa mazowieckiego; działających w branży:
 turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej,
 transportowej
 handlowej
przemyśle rolno-spożywczym
Uczestnikami są osoby fizyczne pracujące na obszarze województwa mazowieckiego zatrudnione
na podstawie umowy o pracę.
Wielkość przedsiębiorstwa
Pamiętajmy, iż aby określić wielkość przedsiębiorstwa należy wziąć pod uwage trzy kryteria:


wielkość zatrudnienia
roczny obrót
lub
całkowity bilans roczny
Kategoria
przedsiębiorstwa
Liczba osób
zatrudnionych:
roczne jednostki
robocze (RJR)
Roczny obrót
Całkowity bilans roczny
MIKRO
<10 osób
≤2 mln euro
≤2 mln euro
MAŁE
<50 osób
≤ 10 mln euro
≤ 10 mln euro
ŚREDNIE
<250 osób
≤ 50 mln euro
≤43 mln euro
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Koszt udziału w szkoleniu 1 osoby:
Mikro przedsiębiorstwa
Wkład własny
przedsiębiorstwa
Małe przedsiębiorstwa
Całkowity
Całkowity
Wkład własny
koszt
koszt
przedsiębiorstwa
szkolenia
szkolenia
21,30% wartości
21,76% wartości
szkolenia
1288,25 zł
szkolenia
274,42 zł
netto/ do
280,30 zł
netto/
osoby
netto/
od osoby
od osoby
Sala szkoleniowa
Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1
Ul. Noakowskiego 6
00-666 Warszawa
1288,25 zł
netto/ do
osoby
Średnie przedsiębiorstwa
Wkład własny
przedsiębiorstwa
Całkowity
koszt
szkolenia
30,22% wartości
szkolenia
389,30zł
netto/
od osoby
1288,25 zł
netto/
od osoby