ZAPRASZA NA SZKOLENIE Postępowanie podatkowe przed

Transkrypt

ZAPRASZA NA SZKOLENIE Postępowanie podatkowe przed
ZAPRASZA NA SZKOLENIE
Postępowanie podatkowe przed organami podatkowymi JST
po nowelizacji Ordynacji podatkowej
Wpływ zmian Ordynacji podatkowej na postępowanie
samorządowych organów podatkowych©
Lublin 12.05.2016 r.
PROGRAM SZKOLENIA:
1. Postępowanie w sprawie interpretacji podatkowej wydawanych
przez samorządowe organy podatkowe.
2. Decyzja określająca / decyzja ustalająca – nowe przesłanki
wydania decyzji podatkowej.
3. Zwrot należności bez wezwania organu podatkowego.
4. Odsetki za zwłokę.
5. Przerwanie biegu przedawnienia w związku z ogłoszenie
upadłości – nowe zasady obliczania terminu biegu
przedawnienia.
6. Zarządzanie nadpłatą podatkową.
7. Korekta deklaracji podatkowej.
8. Postępowanie samorządowych organów podatkowych –
uzyskiwanie informacji od innych podmiotów publicznych.
9. Nowy zakres praw i obowiązków spadkobierców podatnika.
10. Postępowanie podatkowe.
11. Pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji.
12. Pełnomocnictwa.
13. Doręczenia.
14. Wezwania.
15. Wszczęcie postępowania podatkowego.
16. Zasada in dubio pro tributario.
17. Zawieszenie postępowania podatkowego.
18. Nowe elementy decyzji podatkowej.
19. Wygaśnięcie decyzji – niedotrzymanie terminu płatności.
20. Kary porządkowe.
21. Koszty postępowania podatkowego.
22. Czynności sprawdzające.
23. Kontrola podatkowa.
24.Zaświadczenia i informacje podatkowe.
Adresaci:
Szkolenie przeznaczone jest dla
skarbników oraz pracowników
wydziałów finansowych
zajmujących się
postępowaniami podatkowymi
w zakresie podatków, opłat
lokalnych oraz innymi
należności budżetowych.
Szkolenie jest adresowane do
osób którym powierzono
obowiązki w zakresie czynności
sprawdzających, kontroli
podatkowej oraz wydawania
zaświadczeń.
Cele:
Przedstawienie i przybliżenie
uczestnikom szkolenia zmian
w zakresie OP (postępowanie
podatkowe) wchodzących
w życie w 2015 i od 1 stycznia
2016 roku.
Uczestnicy otrzymają jedyny
wzór na rynku szkoleń
dedykowanych dla samorządu
terytorialnego: Zarządzenie
w sprawie postępowania
z korespondencją
i dokumentami oznaczonymi
klauzulą “tajemnica skarbowa”
w Urzędzie Gminy*.
PROWADZĄCY
Freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki; Uniwersytet Jagielloński
Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie „wiedzy o integracji europejskiej”
oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia
w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej.
Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.
Licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na
Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782).
Informacje organizacyjne szkolenia

Termin i godzina: 12 maja 2016 r. godz. 10.00 – 15.00

Miejsce:
Restauracja i Centrum Konferencyjne FIESTA – I piętro;
ul. Prusa 8 w Lublinie

Cena:
290 zł + 23% VAT*/os.
*Cena bez VAT dla osób opłacających szkolenie co najmniej w 70% ze
środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT, prosimy o wybranie
właściwego punktu w oświadczeniu.
Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe,
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, lunch, serwis kawowy i parking.
RABAT: 10% dla drugiej i kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Zgłoszenia:
wypełniony formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej prosimy
przesyłać drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub faksem na
numer 81 470 70 68 do dnia 5 maja 2016 r.
Płatność przelewem w ciągu 14 dni od wystawienia faktury otrzymanej
po szkoleniu.
Brak zgłoszenia pisemnej rezygnacji ze szkolenia w terminie najpóźniej na
3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowało
obciążeniem Państwa opłatą w wysokości 50% ceny szkolenia.
Ważne są tylko te zgłoszenia potwierdzone telefonicznie lub mailowo
przez pracownika SUBCONA na 2 dni przed szkoleniem.
SUBCONA
ul. Szmaragdowa 16/5; 20-570 Lublin
NIP 825 106 35 68 REGON 00432733165
www.subcona.pl; e-mail: [email protected]
Kontakt:
Tel.: 81 307 76 67
Fax: 81 470 70 68
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty