Amsterdam, 19 października 2012 r. Wycofanie akcji New World

Transkrypt

Amsterdam, 19 października 2012 r. Wycofanie akcji New World
Amsterdam, 19 października 2012 r.
Wycofanie akcji New World Resources N.V. z obrotu na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 20 września 2012 r., New World Resources Plc
(„NWR” lub „Spółka”) ogłosiła w dniu dzisiejszym, że wycofuje akcje zwykłe serii A
(„Akcje”) spółki całkowicie od siebie zależnej, New World Resources N.V. („NWR NV”)
z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Akcje nie są
już przedmiotem obrotu na żadnej giełdzie papierów wartościowych. Wycofanie Akcji
z obrotu na GPW było ostatnim etapem procesu przeniesienia siedziby Spółki do
Wielkiej Brytanii w 2011 r.
New World Resources Plc nadal pozostaje notowana na giełdach papierów
wartościowych w Londynie, Warszawie i Pradze. Dodatkowe informacje dotyczące
powyższej procedury znajdują się na stronie internetowej Spółki.
- Koniec Dodatkowe informacje można uzyskać od:
Investor Relations
Tel: +31 20 570 2244
Email: [email protected]
Corporate Communications
Tel: +31 20 570 2229
Email: [email protected]
Strona internetowa: www.newworldresources.eu
O NWR:
New World Resources Plc jest jednym z wiodących w Europie producentów węgla
kamiennego i koksu. NWR wytwarza wysokiej jakości koks i węgiel energetyczny dla
sektora hutnictwa żelaza oraz dla przemysłu energetycznego w Europie Środkowej
poprzez swój podmiot zależny OKD, największego producenta wydobywającego
węgiel kamienny w Republice Czeskiej. Podmiot zależny NWR wytwarzający koks,
OKK, jest największym w Europie producentem koksu odlewniczego. NWR aktualnie
realizuje wiele projektów w Polsce i w Republice Czeskiej, które stanowią część
strategii rozwoju regionalnego NWR. NWR jest spółką objętą indeksem FTSE 250, a jej
akcje są notowane na giełdach w Londynie, Pradze i Warszawie.
New World Resources Plc | c/o Hackwood Secretaries Limited, One Silk Street | London EC2Y 8HQ |
United Kingdom | Headquarters: Jachthavenweg 109h | 1081 KM Amsterdam | The Netherlands |
Tel: +31 20 570 2200 I Fax: +31 20 570 2222 I E-mail: [email protected] I www.newworldresources.eu I
A public company incorporated in England and Wales with Company Number 7584218 I New World
Resources Plc is also registered with the trade register in the Netherlands under number 55931758.
1/1
EUE_ACTIVE:\35137950\2\65311.0003

Podobne dokumenty