Pomyślne zamknięcie kwestii finansowania POP 2010 przez ECA

Transkrypt

Pomyślne zamknięcie kwestii finansowania POP 2010 przez ECA
Amsterdam, 1 września 2009 r.
Pomyślne zamknięcie kwestii finansowania POP 2010 przez ECA
New World Resources N.V. (“NWR”), czołowy producent węgla kamiennego w Europie
Środkowo-Wschodniej, z radością zawiadamia o finansowym zamknięciu dziewięcioletniej
umowy kredytowej o wartości 141 milionów euro, w której funkcje gwaranta pełni Euler
Hermes, Agencja Kredytu Eksportowego („ECA”) Republiki Federalnej Niemiec. Zawarcie
umowy służy sfinansowaniu zakupu pięciu nowych zestawów wielościanowych,
dostarczanych w ramach drugiej fazy Programu Optymalizacji Produktywności NWR (POP
2010).
Kredyt o wartości 141 milionów euro jest udzielany przez strony umowy pożyczkowej: Ceska
sporitelna (Erste Bank Group), Ceskoslovenska obchodni banka (KBC Group), KBC Bank
Deutschland AG oraz Natixis. KBC Bank Deutschland AG pełni rolę Agenta Eurler Hermes
natomiast Natixis jest Agentem Kredytu oraz Agentem Dokumentacji. Pożyczka pokrywa
85% ceny netto zakupu zestawów wielkościanowych oraz powiązaną premię ECA. Okres
dostępności kredytu wygasa w czerwcu 2010 r. a NWR spłaci całość pożyczki w
siedemnastu półrocznych ratach liniowych.
Pomyślne zamknięcie umowy pożyczkowej potwierdza znaczącą zdolność kredytową NWR
oraz ciągłość wsparcia, jakim Spółkę obdarzają Banki w obecnych warunkach rynkowych.
Informacje dodatkowe:
New World Resources N.V.
NWR jest wyłącznym właścicielem OKD a.s., największej czeskiej spółki wydobywającej
węgiel kamienny i jednego z jego największych producentów w Europie Środkowej pod
względem przychodów i wolumenu wydobycia. Obsługuje klientów w Czechach, Słowacji,
Austrii, Polsce, na Węgrzech i w Niemczech. Spółka wyprodukowała około 12,7 miliona ton
węgla w 2008 roku, z czego ponad 7,4 mln stanowił węgiel koksujący.
W celu uzyskania dalszych informacji, proszę o kontakt z::
New World Resources N.V.
Dział Relacji Inwestorskich
Tel: +31 20 570 2270
Email: [email protected]
Adres strony internetowej: www.newworldresources.eu
New World Resources N.V. | Jachthavenweg 109h | 1081 KM Amsterdam | The Netherlands
Tel: +31 20 570 2200 I Fax: +31 20 570 2222 I E-mail: [email protected] I www.newworldresources.eu
Trade Register Amsterdam 34239108

Podobne dokumenty