wynik

Transkrypt

wynik
Szczecin, dnia 08.grudnia 2009r.
ZZ-2380-110/2009
dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
zwanej dalej “ustawą” - KPP Gryfice – remont kompleksowy bieżący przy ul. Mickiewicza 19 - wymiana
stolarki drewnianej na wykonaną z profili PCV
Na podstawie art. 92 ust. 1 uPzp Zamawiający zawiadamia, że:
1. Postępowanie zostało rozstrzygnięte. W wyniku badania i oceny ofert wybrano najkorzystniejszą
ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy
FRAMEX Juliusz Frąckowiak
ul. Jugosłowiańska 7
73-110 Stargard
tel 091 573 33 47, faks 091 579 31 77
za cenę 99.266,52 zł brutto w tym 22%VAT
2. Następujący Wykonawcy złożyli oferty oraz następująco przedstawia się streszczenie oceny
i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i
łączną ich punktację:
Numer
oferty
1
2
3
4
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
PARTNER Systemy okien i drzwi
Piotr Paszkowski i Jakub Paszkowski Sp.j.
Danowo 33, 72-100 Goleniów
tel. 091 418 10 80, , faks 091 418 10 96
PARTNER S
Okna i Drzwi z Drewna, PCV i Aluminium
Szyby Zespolone Sp. z o.o.
Danowo 33,
72-100 Goleniów
tel. 091 418 10 88, faks 091 418 11 98
Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy
FRAMEX Juliusz Frąckowiak
ul. Jugosłowiańska 7
73-110 Stargard
tel 091 573 33 47, faks 091 579 31 77
LECHBUD
Zakład Budowlano-Instalacyjny
Leszek Orłowski
Plac Gdański 2
78-500 Drawsko Pomorskie
tel. 094 363 42 08, faks 094 342 26 91
Liczba pkt w
kryterium
cena – 100%
Razem
63,38
63,38
-
-
100
100
97,32
97,32
5
6
7
8
9
WINTECH Spółka Jawna
Ireneusz Dróżdż, Jerzy Kaim
ul. Kamienna 15
72-010 Police
tel. 091 31 74 132-3, faks 091 31 72 970
HURT-DETAL
OKNA, DRZWI, PCV, ALUMINIUM
Justyna Kaźmierska
ul. Zwycięstwa 233
75-569 Koszalin
tel/faks. 094 340 67 14
PROFIL Wojciech Przęczek
Produkcja, Montaż, Sprzedaż Okien Drzwi PCV i
Aluminium
ul. Broniszewska 19
72-300 Gryfice
tel/faks 091 384 33 94, 387 71 20
WESA Sp. j. Sawiccy
ul. Wiatraczna 22
72-004 Tanowo
tel. 091 3126 888, faks 091 3126 900
Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa
PATRON Gralak Krzysztof
ul. Zofii Nałkowskiej 2
73-110 Stargard Szczeciński
tel./faks 091 834 32 84
-
-
-
-
73,57
73,57
-
-
73,57
73,57