LP WYSZCZEGÓLNIENIE ADRES NUMER TELEFONU NUMER

Transkrypt

LP WYSZCZEGÓLNIENIE ADRES NUMER TELEFONU NUMER
Załącznik Nr 4
do Instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia na terenie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
sytuacji nadzwyczajnych
WYSZCZEGÓLNIENIE
ADRES
1
Komisariat Policji Warszawa
Żoliborz
ul. Rydygiera 3a
01-793 Warszawa
2
V Oddział Terenowy Straży
Miejskiej m. st. Warszawy
3
Pogotowie Ratunkowe
4
Jednostka RatowniczoGaśnicza SGSP
Adres: ul.
Szegedyńska 13A
01-957 Warszawa
ul. Wrzeciono 41
Warszawa
ul. Słowackiego
52/54 Warszawa
5
Pogotowie Energetyczne
6
Pogotowie WodnoKanalizacyjne
7
Pogotowie Dźwigowe
8
Zakład Energetyki Cieplnej
Żoliborz
Stały Dyżur Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego
Delegatura Biura
Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego
LP
9
10
NUMER
TELEFONU
NUMER
ALARMOWY
tel.: 22 603 71 16,
22 603 71 04,
22 603 71 80,
fax.: 22 603 77 11
Faks: 22 869 93 41
986
22 525 13 04
999
Tel: 22 561 76 40
ul. Rudzka 18
Warszawa
ul.
Czerniakowska
106/114
Warszawa
ul. Postępu 14
Warszawa
ul. Duracza 23
Warszawa
ul. Wspólna 1/3
Warszawa
Tele: 22 821 51 11,
Faks: 22 821 51 12
Tel: 22 841 04 75,
Faks: 22 826 01 21
ul. Słowackiego
6/8 Warszawa
Tel: 22 560 12 42,
22 560 12 43,
22 560 12 44,
22 560 12 46,
Faks: 22 560 12 45
Tel: 22 843 50 40
Tele: 22 834 07 43,
Faks: 22 834 36 91
Tele: 22 521 78 17,
Faks: 22 529 27 90

Podobne dokumenty