www.internet.itkonferencje.pl

Transkrypt

www.internet.itkonferencje.pl
HARMONOGRAM KONFERENCJI
[9:00 - 9:30] Rejestracja uczestników, poranna kawa
[9:30 - 9:45] Uroczyste powitanie
[9:45 - 10:45] Idea Działania 8.3 POIG - w kontekście obecnego naboru - jak przygotować dobry
projekt?
[10:45 - 11:45] Jak efektywnie sfinansować projekt 8.3 i przeprowadzić fazę realizacji? Studium
przypadku
[11:45 - 12:30] Przerwa kawowa
[12:30-13:45] Komputer czy terminal? Rozwiązania sprzętowe w Działaniu 8.3
[13:45-14:30] Światłowód, WiMAX, GSM czy może Internet satelitarny? Technologie dostępu do
Internetu i pragmatyczne możliwości ich zastosowania
[14:30-15:00] Internet i radio - efektywnie i szybko do sukcesu projektu
[15:00 - 15:10] Konkurs z nagrodami dla uczestników
[14.00 - 15.00] Obiad
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
15 września 2011 roku (czwartek), Łomża, Urząd Miejski, Stary Rynek 14
Wypełniony formularz zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 września 2011 r. na numer faksu: (+71) 798 48 48,
e-mailem: [email protected] lub online: www.internet.itkonferencje.pl
1.
Imię i nazwisko
Stanowisko
Telefon
2.
Faks
E-mail
Imię i nazwisko
Stanowisko
Telefon
Faks
E-mail
Udział w konferencji jest BEZPŁATNY i obejmuje materiały konferencyjne, poczęstunek kawowy oraz obiad. Liczba miejsc
ograniczona.
Warunkiem udziału w konferencji jest otrzymanie od organizatora wiadomości e-mail potwierdzającej zgłoszenie, która
zostanie wysłana najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem konferencji.
DANE INSTYTUCJI ZGŁASZAJĄCEJ:
Instytucja
Ulica
Kod
NIP
Miejscowość
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach
marketingowych przez Presscom Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze
zm.), a w szczególności zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej od
Presscom Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną na podany wyżej adres e-mail.
Faks
__________________________________________
Data, pieczątka, podpis
www.internet.itkonferencje.pl

Podobne dokumenty