Audyt technologiczny rozgłośni radiowej na przykładzie

Transkrypt

Audyt technologiczny rozgłośni radiowej na przykładzie
Digitalizacja ścieżki dźwiękowej
w filmach archiwalnych
www.media-inventions.com
PROJEKT
“Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów
fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie”
Digitalizacja jest metodą zachowania i przygotowania do
udostępnienia zbiorów o szczególnym charakterze,
stanowiących dziedzictwo narodowe
Digitalizacja i rekonstrukcja filmów jest ważnym zadaniem
instytucji państwowych w wielu krajach
Narodowe i międzynarodowe archiwa przechowują ok. 2,2 mld
mb filmów na nośnikach nitro
PRZEBIEG PRAC
PRZYGOTOWANIE TAŚMY
SKANOWANIE
PLIKI DPX
REKONSTRUKCJA
OBRAZU
TRANSLACJA OBRAZU
ŚCIEŻKI DŹWIĘKOWEJ
I REKONSTRUKCJA
DŹWIĘKU
SKANOWANIE
ARRISCAN
- SKANOWANIE 4K (6K)
- WET GATE
- ZAPIS PLIKÓW W FORMACIE DPX
10 BIT/KOLOR
PLIKI DPX
ZAPIS DŹWIĘKU
Zapis gęstościowy
ZAPIS DŹWIĘKU
Zapis powierzchniowy
ZAPIS DŹWIĘKU
Typowe zniszczenia ścieżki dźwiękowej
ZAPIS DŹWIĘKU
Typowe zniszczenia ścieżki dźwiękowej
Oryginał na taśmie nitro
zachowany w dobrym stanie
Kopia na taśmie aceto
Wady produkcyjne
Zniszczenia
Eksploatacyjne
ODCZYT DŹWIĘKU
PODSUMOWANIE
wykorzystanie funkcjonującej technologii digitalizacji obrazu
możliwość bezpiecznego odczytu dźwięku z taśm na podłożu NITRO
odczyt taśm negatywowych i pozytywowych
odczyt zapisu gęstościowego i powierzchniowego
optymalizacja parametrów odczytu
–
szerokości ścieżki, luminancji, balansu kolorów
Prezentacja dźwiękowa
FREDEK USZCZĘŚLIWIA ŚWIAT
reż. Zbigniew Ziembiński, 1936r.
LUDZIE WISŁY
reż. Aleksander Ford, Jerzy Zarzycki, 1938r.

Podobne dokumenty