Dzień Informacyjny Erasmus+

Transkrypt

Dzień Informacyjny Erasmus+
Dzień Informacyjny Erasmus+
Termin: spotkanie odbędzie się 4 listopada 2016 r.
Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
pełniąca w rolę Narodowej Agencji programu Erasmus+ zapraszają na Dzień Informacyjny
„Międzynarodowy wymiar programu Erasmus+ w szkolnictwie wyższym".
Podczas wydarzenia zostaną przedstawione informacje o następujących działaniach / akcjach
programu Erasmus+:




Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym w krajach partnerskich (Capacity
Building in the field of Higher Education – CBHE);
Jean Monnet;
Sojusze na rzecz wiedzy (Knowledge Alliances);
Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Master
Degrees – EMJMDs).
Program spotkania oraz możliwość zarejestrowania się na nie odbywa się poprzez stronę
internetową i trwa do wyczerpania limitu miejsc lub do 27 października 2016 r.

Podobne dokumenty