Formularz rekrutacyjny na szkolenia ramach projektu „Together

Transkrypt

Formularz rekrutacyjny na szkolenia ramach projektu „Together
Projekt współfinansowany w ramach programu
Unii Europejskiej Erasmus+
Formularz rekrutacyjny na szkolenia
ramach projektu „Together Better - Join Us!”
(„Razem lepiej – przyłącz się do nas”)
Nazwisko i imię/imiona nauczyciela: .........................................................................................................
Data i miejsce urodzenia:.........................................................................................................................
PESEL:......................................................................................................................................................
Adres zameldowania:................................................................................................................................
Telefon kontaktowy:..................................................................................................................................
e- mail:......................................................................................................................................................
Numer rachunku bankowego: .................................................................................................................
Typ szkoły/rodzaj prowadzonych zajęć: .................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+
nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną powyżej zawartość merytoryczną Formularza
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka
ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz
tel. 043 8227651, 043 8224563, fax. 043 8220087, e-mail [email protected]

Podobne dokumenty