„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy

Transkrypt

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy
„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy
w powiecie warszawskim zachodnim (I)”
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje,
że w terminie: 22-29.02.2016 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie jednorazowo środków
na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat
i powyżej
pozostających
bez
pracy
w
powiecie
warszawskim
zachodnim
(I)”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Mazowieckiego
na lata 2014-2020.
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym PUP
spełniających poniższe kryteria.
KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI OBLIGATORYJNE DLA UCZESTNIKÓW
PROJEKTU
osoba w wieku powyżej 30 roku życia długotrwale bezrobotna
lub/i
osoba w wieku powyżej 30 roku życia posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności
lub/i
osoba w wieku powyżej 30 roku życia posiadająca maksymalnie średnie wykształcenie
1.
lub/i
kobieta w wieku powyżej 30 roku życia posiadająca wyższe lub policealne
wykształcenie
lub/i
osoba w wieku powyżej 50 roku życia
2. Osoba bezrobotna z ustalonym II profilem pomocy.
W pierwszej kolejności będą kwalifikowane do udziału w projekcie osoby bezrobotne:
̶
z orzeczeniem o niepełnosprawności;
̶
długotrwale bezrobotne (pozostające bez zatrudnienia nieprzerwalnie przez okres ponad
̶
12 miesięcy);
powyżej 50 roku życia.

Podobne dokumenty