komunikat

Transkrypt

komunikat
KOMUNIKAT
z dnia 3 września 2009 r. w sprawie Otwartego Konkursu Ofert na
upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w roku 2009.
Komisja powołana Postanowieniem Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie rozstrzygnięć
otwartego konkursu ofert w roku 2009 dokonała otwarcia złoŜonych ofert do konkursu
głoszonego przez Prezydenta Miasta Legnicy.
Konkurs prowadzony jest w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96,poz.873) i uchwały nr XXII / 287 / 08
Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia programu
współpracy Gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na
rok 2009.
Zadanie Nr 3 ciąg dalszy – kwota dofinansowania do 28.000 PLN
Organizacja w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu regionalnym, krajowym
i międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) oraz udział w zawodach w okresie od września do
grudnia 2009 r. W roku 2008 kwota dofinansowania wyniosła 127.000 PLN.
Do dnia 27.08.2009 roku wpłynęło 11 ofert na poszczególne zadania :
L.p./
Nr podzadania
1/3.16.
2/3.17.
Nazwa podzadania
Czwartki Lekkoatletyczne
Memoriał Piłki Siatkowej Juniorów im. A. Kuchciaka
Grand Prix Dolnego Śląska-Mini Siatkówka – Finał
3/3.18.
Rozgrywek Chłopców
4/3.19. Mistrzostwa Legnicy w Kolarstwie MTB - Cross Country
Udział w Rozgrywkach Piłki Ręcznej Chłopców – Interliga
5/3.20.
Europejska
Legnickie Zawody na Orientację „KAROLINKA”- Puchar
6/3.21.
Dolnego Śląska w Marszach na Orientację
7/3.22. Europejski Puchar Miedzi w Karate – Legnica Open 2009
Eliminacje do MłodzieŜowych Mistrzostw Polski w
8/3.23.
Halowej Piłce NoŜnej
9/3.24. Liga Szkół Podstawowych w Piłce NoŜnej dla klas III, IV
Udział legnickich szkół w zawodach Szkolnego Związku
Sportowego poza terenem Gminy Legnica w ramach
10/3.25.
współzawodnictwa szkół: Igrzyska Szkolne, Gimnazjada,
Licealiada
Ogólnopolski Turniej Szachowy Juniorów do lat 16
11/3.26.
o Puchar Prezydenta Legnicy
ZłoŜone oferty spełniają wymogi formalne.
Nazwa organizacji
składającej ofertę
MUKS Legnica
KS Ikar
MUKS Ikar
KS Zywer
MSPR Siódemka
O/PTTK Legnica
KKShotokan Tora
LS Futbol-5
KS Konfeks
LSzZS
UKS Błyskawica

Podobne dokumenty