„KODEKS ETYCZNY KIBICA” „HYMN WZOROWEGO KIBICA

Transkrypt

„KODEKS ETYCZNY KIBICA” „HYMN WZOROWEGO KIBICA
Legnica 23.10.2015
Protokół
Z posiedze ia ko isji o e iają ej w dniu 23 X 2015 r.
MIEJSKIE KONKURSY:
„KODEKS ETYCZNY KIBICA” „HYMN WZOROWEGO KIBICA” „MIEJSKI
KONKURS NA KRÓTKĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNA LUB FILMOWĄ”
Jury w składzie:
1.Sylwia Jagiełło – vice dyrektor MCK Legnica
2.Robert Tracz – nauczyciel plastyk MCK Legnica
3.Agata Fedczyszyn – nauczyciel MCK Legnica
4.Dorota Jabłońska – przedstawiciel TPD Legnica
5.Jarek Zasobniak – koordynator projektu
po obejrzeniu prac plastycznych (kodeksy kibica) posta owiło agrodzić oraz wyróż ić:
I MIEJSCE – POGOTOWIE OPIEKUŃCZE W LEGNICY
II MIEJSCE – GIMNAZJUM NR 4 W LEGNICY
III MIEJSCE – POGOTOWIE OPIEKUŃCZE W LEGNICY
po wysłu ha iu hy
ów ki i a posta owiło agrodzić oraz wyróż ić:
NAGRODA GIMNAZJUM NR 4 W LEGNICY
WYRÓŻNIENIE ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 W LEGNICY
po obejrzeniu prezentacji multimedialnych posta owiło agrodzić oraz wyróż ić:
WYRÓŻNIENIE MIKOŁAJ FIBINGER – GIMNAZJUM NR 4 W LEGNICY
WYRÓŻNIENIE KRYSTIAN ZABŁOTNY – ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH – SZKOŁA
PODSTAWOWA NR 20 W LEGNICY
Na ty
protokół zakoń zo o.