Załącznik 6 – PROGRAM MODUŁ III ZARZĄDZANIE

Transkrypt

Załącznik 6 – PROGRAM MODUŁ III ZARZĄDZANIE
„Warsztaty menadżerskie – nowoczesna platforma edukacyjna kadry kierowniczej MSP”
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 6 do umowy szkoleniowej
PROGRAM
MODUŁ III - ZARZĄDZANIE
I. Czas trwania: 12 dni szkoleniowych x 6 godzin
II. Liczba uczestników: 20 osób
III. Grupa docelowa: właściciele i kadra zarządzająca MSP z woj. kujawsko-pomorskiego
IV. Program:
Doskonalenie umiejętności menadżerskich - (18 godzin + 6 godzin w podgrupach)
1. Manager i jego rola w organizacji
2. Ludzie, praca i jej efekty
3. Motywowanie pracowników
4. Rozmowa z podwładnym – ćwiczenia komunikacyjne w podgrupach
5. Sytuacje trudne w pracy managera
Organizacja pracy własnej oraz zarządzanie sobą w czasie – (12 godzin)
1. Czas i my, relatywne postrzeganie upływu czasu
2. Planowanie działań
3. Cele i priorytety – kategoryzacja zadań wg kryteriów ważności i pilności
4. Planowanie a indywidualny cykl dobowej wydajności organizmu
5. Złodzieje czasu
6. Krzywa zakłóceń oraz tzw. Efekt piły
7. Plan udanego dnia
8. Prokrastynacja – jak przezwyciężyć bezwład
9. Metody walki z prokrastynacją – modelowanie zachowań
Efektywne spotkania, zebrania i prezentacje - (12 godzin)
1. Autoprezentacyjne ABC managera
2. Sytuacje ekspozycyjne w pracy managera
3. Wystąpienia publiczne -spotkania, narady, prezentacje, konferencje
4. Przygotowanie, przebieg, analiza; układ materiału, wsparcie techniczne,
5. Metody zwiększania poziomu zapamiętywania przekazu,
6. Krzywa percepcji, efekt pierwszeństwa i efekt świeżości
Efektywne negocjacje biznesowe - (12godzin + 6godzin w podgrupach)
1. Pojęcia wstępne, alternatywy wobec negocjacji
2. Subiektywne postrzeganie efektów negocjacji
3. Negocjowanie jako proces
4. 4 etapy negocjacji
5. Informacja w negocjacjach;
6. Podstawowe modele negocjacyjne
7. Style negocjacyjne
8. Targowanie ceny
9. Błędy negocjacyjne;
10. Układ sił pomiędzy negocjującymi stronami
11. Plan „B”, czyli moja BATNA
12. Negocjowanie grupowe
13. Negocjowanie z silniejszym partnerem
14. Przegląd technik manipulacyjnych stosowanych podczas negocjacji oraz metody ich neutralizacji
Pro-rynkowe strategie zarządzania firmą - (12 godzin),
1. Firma i jej klienci
2. Kształtowanie relacji z zewnętrznymi klientami firmy
3. Potencjalny cykl relacji firma-klient; system profesjonalnej obsługi klienta; poziom satysfakcji klienta
4. Organizacja, zarządzanie oraz ocena efektywności działań działu handlowego firmy
5. Zarządzanie kluczowymi klientami firmy
6. Marketingowe ABC: Co to jest marketing i do czego jest potrzebny?
7. Oferta firmy jako odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby konsumentów; profil aktywności firmy a jej nazwa;
logo, selling line
8. USP – czyli unikalna propozycja sprzedaży
9. Marketing mix; rynek, grupa docelowa, segmentacja rynku; strategia marketingowa, pozycjonowanie produktu
(cenowe, mentalne); marketing a strategia przedsiębiorstwa (od wizji / misji firmy do konkretnych działań na
rynku)
10. Dlaczego warto tworzyć marki?
BIURA PROJEKTU:
TORUŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
ul. Włocławska 167, p. 244; 87-100 Toruń
tel. 056/ 657-77-63; fax: 056/ 651-33-79
e-mail: [email protected]; www.tarr.org.pl
1
IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W TORUNIU
ul. Kopernika 4 (II piętro); 87-100 Toruń
tel. 056/658 62 90, fax: 056/658 62 99
e-mail: [email protected]; www.iph.torun.pl
„Warsztaty menadżerskie – nowoczesna platforma edukacyjna kadry kierowniczej MSP”
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
11. Reklama – komunikaty reklamowe, kanały komunikacji z klientem oraz wybrane nośniki przekazów
reklamowych
12. Organizacja i funkcjonowanie marketingu w firmie i współpraca z agencjami reklamowymi
13. Test egzaminacyjny
Moduł szkoleniowy „ZARZĄDZANIE” obejmuje 12 dni szkoleniowych, w tym 2 dni zajęć w 10 osobowych
podgrupach. W ramach każdego dnia szkoleniowego przeprowadzone zostaną zajęcia trwające 6 godzin lekcyjnych.
Dwunastego dnia odbędzie się egzamin – uczestnicy rozwiążą przygotowany przez wykładowcę szkolenia test.
V. Prowadzący:
Dariusz Wiśniewski – trener i konsultant z ponad 14-letnim doświadczeniem w szkoleniach i rozwoju kadr; założyciel
firmy szkoleniowo-doradczej "Milton & Dale" specjalizującej się w tematyce profesjonalnej sprzedaży, zarządzania,
marketingu oraz rozwoju kompetencji osobistych; członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami oraz
American Society for Training & Development, praktyk z dziedziny sprzedaży, marketingu oraz zarządzania zespołami
pracowniczymi; przebył ścieżkę kariery od przedstawiciela handlowego aż po stanowiska managerskie w warszawskich
centralach firm "Reckitt-Benckiser" oraz "Grupa Żywiec"; był również firmowym trenerem wewnętrznym i konsultantem
ds. szkoleń; w latach 1998/99 współpracował jako wykładowca-trener z "Instytutem Businessmana" w Warszawie
realizując autorskie programy z tematyki sprzedaży oraz zarządzania zespołami pracowniczymi; był również dyrektorem
zarządzającym toruńskiej Agencji Reklamowej "Graf" Sp. z o.o.; obecnie prowadzi aktywną działalność szkoleniową i
konsultingową współpracując m.in. z Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu, Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego
S.A. oraz z firmą "Marschall Polska" Sp. z o.o. w Warszawie; zrealizował projekty szkoleniowo-doradcze m.in. dla takich
firm jak: Apator, Auchan Polska, Carlsberg Polska, Coty Polska, Ergis Eurofilms, Finlandia Ballantine's Group Polska,
Grupa Żywiec, Nivea Polska / Grupa Beiersdorf, Nova Trading, Polpak, Soraya, Stovit, ThyssenKrupp Energostal
oraz Torfarm.
VI. Cena szkolenia dla jednego uczestnika:
Wielkość
przedsiębiorstwa
Mikro
Małe
Średnie
Wkład %
20%
20%
30%
Moduł III –
Zarządzanie
459,40 zł
459,40 zł
689,10 zł
Cena obejmuje: 2 przerwy kawowe, lunch i materiały szkoleniowe.
………………………………………………………………
Miejscowość, data
BIURA PROJEKTU:
TORUŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
ul. Włocławska 167, p. 244; 87-100 Toruń
tel. 056/ 657-77-63; fax: 056/ 651-33-79
e-mail: [email protected]; www.tarr.org.pl
………..…………………………………………………
Czytelny podpis
2
IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W TORUNIU
ul. Kopernika 4 (II piętro); 87-100 Toruń
tel. 056/658 62 90, fax: 056/658 62 99
e-mail: [email protected]; www.iph.torun.pl