Legalizacja drewna pozyskanego w lasach prywatnych

Transkrypt

Legalizacja drewna pozyskanego w lasach prywatnych
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
ul. Bolesława Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ
KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ
Nazwa procedury:
Legalizacja drewna pozyskanego w lasach prywatnych
Kod procesu nadrzędnego:
U.UZN.6
Kod procedury:
U.UZN.6-14.OŚ.1
Komórka merytoryczna:
Wydział Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
ul. Bolesława Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ
tel.: (18) 26 61 311
e-mail: [email protected]
Osoba odpowiedzialna:
Kozielec Wojciech pok. 3.22
Kroki w procedurze/sposób postępowania: Krok 1: Złożenie wniosku
Krok 2: Legalizacja drewna w miejscu pozyskania
Krok 3: Wydanie świadectwa legalności pozyskanego
drewna
Formularze/wnioski do pobrania:
Wniosek o cechowanie
Opłaty:
Brak opłat
Miejsce składania dokumentów/ godziny Dokumenty można:
przyjmowania:
1. Przesyłać na adres - Starostwo Powiatowe
w Nowym Targu ul. Bolesława wstydliwego 14, 34 –
400 Nowy Targ
2. Składać osobiście na Dzienniku Podawczym
w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu
ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34 – 400 Nowy Targw
godzinach pracy Urzędu: pn.-pt. 730-1530
3. Przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą
e-PUAP
Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst
jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 12, poz. 59,
z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie szczegółowych
zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do
cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru
dokumentu stwierdzającego legalność pozyskanego
drewna (Dz. U. Nr 36 poz. 201 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.
Usługi/dodatkowe informacje:
Drewno pozyskane w lasach nie stanowiących
własności Skarbu Państwa cechuje starosta, który
wystawia właścicielowi lasu dokument stwierdzający
legalność pozyskania drewna.
Świadectwo legalności wystawiane jest na drzewa
wcześniej oznaczone do wycięcia na wniosek
właściciela lasu.
Produkty procedury:
Data sporządzenia: 28.08.2014r.
Sporządził: Kozielec Wojciech
Świadectwo legalności pozyskanego drewna