Festiwal Produktu Lokalnego

Transkrypt

Festiwal Produktu Lokalnego
Festiwal Produktu Lokalnego
10 sierpnia w parku zdrojowym w Nałęczowie (przy al. Grabowej) odbędzie się piąta edycja Festiwalu Produktu
Lokalnego.
Organizatorem Festiwalu jest Lokalna Grupa Działania "Zielony Pierścień". Impreza ma charakter plenerowy a
jej celem jest - tak jak w latach ubiegłych- promowanie lokalnych produktów i twórczości kulturalnej z obszaru 11
gmin (Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy, Wąwolnica,
Wojciechów i Żyrzyn), objętych działaniem LGD.
Wystawcy i producenci, którzy chcą wziąć udział w tej imprezie, mogą dokonać zgłoszenia do Biura LGD w
terminie do 30.07.2014 r. Regulamin udziału wystawców w Festiwalu, karta zgłoszenia oraz informacje na temat
imprezy są dostępne na
w zakładce "aktualności".
www.zielonypierscien.pl
Strona 1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty