Regulamin IX Nocnego Maratonu Matematycznego

Transkrypt

Regulamin IX Nocnego Maratonu Matematycznego
Regulamin IX Nocnego Maratonu Matematycznego
1.Nocny Maraton Matematycznym jest konkursem miejskim adresowanym do
uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
2.Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Archidiecezji Katowickiej im. Kardynała Prymasa Augusta Hlonda w Chorzowie.
3.Każda szkoła może zgłosić jedną, trzyosobową reprezentację. Reprezentacja
danej szkoły pracuje zespołowo.
4.Podczas trwania konkursu zabrania się korzystania z kalkulatorów, technicznych
środków łączności i innych pomocy naukowych. Jedyną dozwoloną pomocą są
maturalne tablice matematyczne udostępniane przez organizatora.
5.Nocny Maraton Matematyczny rozpoczyna się 21.10.2016 (piątek) o godzinie
19:00, a przewidywany czas jego zakończenia to godzina 00:00.
6.Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie przez rodzica lub
prawnego opiekuna ucznia pisemnej zgody na przebywanie w czasie konkursu na
terenie Zespołu Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej
im. Kardynała Prymasa Augusta Hlonda w Chorzowie i dostarczenie jej na konkurs.
Osoby nie posiadające podpisanej zgody nie będą wpuszczone na konkurs.
7.Konkurs ma formę testu jednokrotnego wyboru składającego się z 100 pytań
zamkniętych. Do każdego pytania podane są 4 możliwe odpowiedzi: A,B,C lub D.
Wybraną odpowiedź należy zaznaczyć na karcie odpowiedzi poprzez zaczernienie
kratki odpowiadającej wybranej odpowiedzi.
8.Za każdą prawidłową odpowiedź zalicza się 1 punkt. Nie ma punktów ujemnych za
nieprawidłowe odpowiedzi. Za cały test można uzyskać maksymalnie 100 punktów.
9.Organizator ogłasza wyniki konkursu bezpośrednio po jego zakończeniu, a
następnie ma miejsce rozdanie nagród.
10.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, zmiany terminu lub
całkowitego odwołania konkursu.
pozdrawiam Sebastian Matyjaszczyk

Podobne dokumenty