Program konferencji

Transkrypt

Program konferencji
GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA
IM. KARD. AUGUSTA HLONDA W MYSŁOWICACH
ORAZ
WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY NAUK HUMANISTYCZNYCH
I SPOŁECZNYCH W MYSŁOWICACH
AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE
Konferencja naukowa
Kardynał August Hlond Prymas Polski na nowo odczytany
W 135. rocznicę urodzin
i 90. rocznicę objęcia Stolicy Prymasowskiej w Gnieźnie
Patronat Honorowy nad konferencją objęli:
Ksiądz Arcybiskup Wojciech Polak, Prymas Polski
Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki
Ksiądz Ryszard Głowacki, Generał Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej
Senator Rzeczypospolitej Polskiej Czesław Ryszka
Prezydent Miasta Mysłowice Edward Lasok
JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. dr hab. Andrzej Chochół
Patronat medialny:
Mysłowice, 9 grudnia 2016 roku
ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI
 GODZINA 8:00
MIEJSCE KONFERENCJI
Aula Górnośląskiej
Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach
ul. Powstańców 19
Program konferencji
8:00 – 8:30
8:30 – 9:00
Rejestracja uczestników
Powitanie gości i otwarcie konferencji
Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda
w Mysłowicach ks. dr Wacław Królikowski SJ
Dziekan Wydziału Zamiejscowego Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach Akademii
Ignatianum w Krakowie ks. dr Krzysztof Homa SJ
Wystąpienia gości honorowych
9:00 – 9:20
prof. dr hab. Jerzy Pietrzak, Uniwersytet Wrocławski
Odnowa Kościoła Katolickiego w wizji Kardynała Augusta Hlonda
9:20 – 9:40
ks. dr hab. Bernard Kołodziej SChr, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof.
Górnośląskiej WSP
Etos sprawowanej władzy w Państwie według Kardynała Augusta Hlonda
9:40 – 10:00
dr hab. Aleksander Lipski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Polityka a moralność w kontekście idei społeczeństwa obywatelskiego
10:00 – 10:20
ks. prof. nadzw. dr hab. Jan Pietrzykowski SDB, UKSW w Warszawie
Relacje na obczyźnie ks. Artura Słomki SDB z prymasem Polski Kardynałem Augustem Hlondem
w latach 1939-1945
10:20 – 10:40
ks. dr Stanisław Zimniak SDB, Salezjański Instytut Historyczny w Rzymie
Pionier rozwoju dzieła salezjańskiego w Europie Środkowej
10:40 – 10:50
Luiza Kuźnicka, Muzeum Miasta Mysłowice
Zaproszenie na wystawę August Hlond Prymas Polski
10:50 – 11:10
Dyskusja
11:10 – 11:40
Przerwa kawowa
11:40 – 12:00
Czesław Ryszka, Senator RP
Proroctwa Maryjne Kardynała Augusta Hlonda
12:00 – 12:20
ks. dr Bogusław Kozioł SChr, Ośrodek Postulatorski Towarzystwa Chrystusowego
Zagrożenie życia chrześcijańskiego przez ateizm i laicyzację.
Studium na podstawie wypowiedzi i listów Kardynała Augusta Hlonda
Relacja ze stanu procesu beatyfikacyjnego Kardynała Augusta Hlonda
12:20 – 12:40
12:40 – 13:30
13:30 – 13:50
ks. dr Jacek Brakowski SDB, Collegium Salesianum Bydgoszcz
Wizyta ks. Kardynała Augusta Hlonda i ks. Kardynała Bernarda Griffina w Bydgoszczy
(14-15 czerwca 1947 roku)
Lunch
dr Tadeusz Filar, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Książę Aleksander Lubomirski, Kardynał August Hlond i Święta Faustyna Kowalska
w perspektywie „ekonomii Daru”
13:50 – 14:10
ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB, Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej
Kardynał August Hlond, jako wychowawca młodego pokolenia Polaków
14:10 – 14:30
dr Mirosław Wójcik, prof. Akademii Ignatianum
Znaczenie nauczania społecznego księdza Kardynała Augusta Hlonda dla kształtowania sylwetek
zawodowych współczesnych pedagogów
14:30 – 14:50
ks. mgr Marcin Stefanik SChr, Ośrodek Postulatorski Towarzystwa Chrystusowego
Integralna wizja życia małżeńskiego i rodzinnego w myśli Kardynała Augusta Hlonda
14:50 – 15:10
Dyskusja, podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji