odw-Prawo pracy oraz Podatek dochodowy od osób

Transkrypt

odw-Prawo pracy oraz Podatek dochodowy od osób
Polexpert - informacje o szkoleniu
odw-Prawo pracy oraz Podatek dochodowy od osób fizycznych w
Republice Federalnej Niemiec - Einkommenssteuer und
Arbeitsrecht in Deutschland
Kod szkolenia: 382315
Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta
Koszt szkolenia: 900.00 zł
Program
Tagesordnung:
Dzień I - Prawo pracy w Republice Federalnej Niemiec
1. Informacje wprowadzajace / Allgemeines
2. Podstawy prawne / Rechtsgrundlagen
3. Zatrudnienie pracowników z innych państw UE w Niemczech / Beschäftigung Arbeitnehmer aus
EU-Mitgliedstaaten in Deutschland
4. Umowa o pracę / Arbeitsvertrag
5. Układ zbiorowy pracy / Tarifvertrag
6. Wynagrodzenie minimalne / Mindestlohn
7. Obowiązek ubezpieczeniowy / Versicherungspflicht
8. Opodatkowanie wynagrodzenia za pracę / Lohnsteuer
9. Urlop / Urlaub
10. Odpwiedzialnośc pracownicza / Arbeitsverantwortung
11. Użyczanie pracowników / Arbeitnehmerüberlassung
12. Inspekcja pracy / Gewerbeaufsicht
13. Spory między pracodawcami a pracownikami / Streitigkeit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer
14. Terminy prekluzyjne i terminy utraty roszczeń / Verfallfristen und Ausschlussfristen
15. Wypowiedzenie / Kündigung
16. Uregulowania szczególne / Sonderregelungen
17. Umowa o dzieło i umowa o świadczenie usług / Werkvertrag und Dienstvertrag 18. Pytania i odpowiedzi / Fragerunde Dzień II - Podatek dochodowy od osób fizycznych w Republice Federalnej Niemiec
Polexpert - informacje o szkoleniu
1. Informacje wprowadzające / Allgemeines
2. Podstawy prawne / Rechtsgrundlagen
3. Źródła przychodów / Einkunftsarten
4. Przychody wolne od podatku / Steuerfreie Einnahmen
5. Obowiązek podatkowy / Steuerpflicht
6. Podstawa opodatkowania / Steuer Bemessungsgrundlage
7. Koszty uzyskania przychodu / Werbungskosten
8. Wydatki nie podlegające odliczeniu / Nicht abzugsfähige Ausgaben
9. Ulgi podatkowe / Steurermäßigungen
10. Stawki podatkowe / Steuersätze
11. Obliczenie zobowiązania podatkowego / Berechnung des Einkommensteuerbetrages
12. Deklaracje podatkowe / Einkommensteuererklärung
13. Postępowanie podatkowe / Besteuerungsverfahren
14. Kontrola podatkowa / Prüfung der Steuerpflicht
15. Unikanie podwójnego opodatkowania / Steurermäßigung bei ausländischen Einkünften
16. Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku / Abkommen zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Republik Polen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom
Einkommen und vom Vermögen. 17. Pytania i odpowiedzi / Fragerunde Prowadzący

Podobne dokumenty