Stypendia zagraniczne

Transkrypt

Stypendia zagraniczne
Stypendia zagraniczne
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi rekrutację kandydatów
reprezentujących dziedziny artystyczne na stypendia zagraniczne, realizowane na podstawie
dwustronnych Programów o Współpracy Kulturalno-Naukowej.
Informacje ogólne:
• Stypendia przeznaczone są na kilkumiesięczne staże artystyczne, naukowo-badawcze
lub studia podyplomowe realizowane za granicą. Rekrutacja dotyczy osób
posiadających dyplom ukończenia artystycznych studiów wyższych, w uczelniach
podległych MKiDN. Niektóre kraje dopuszczają jednak przyjęcie wniosków
studentów ostatniego roku.
•
Kandydaci na stypendium uzyskują we własnym zakresie dokumenty świadczące
o gotowości przyjęcia ich przez daną placówkę zagraniczną – instytucję artystyczna
lub naukową, w konkretnym roku akademickim. Placówka taka winna mieć charakter
państwowy/publiczny – nie ma możliwości otrzymania stypendium na pobyt
w ośrodkach finansowanych ze źródeł prywatnych czy też na prywatne lekcje.
•
Limit wieku przyszłych stypendystów określany przez większość państw to 35 lat
w chwili rozpoczęcia pobytu – jesień 2013 roku.
•
Reprezentanci wszystkich dziedzin sztuki są równouprawnieni w ubieganiu się
o stypendium.
•
Kandydat w danym roku może ubiegać się o wyjazd wyłącznie do jednego kraju, do
jednej instytucji artystycznej lub naukowej.
Rekrutacja:
• Kandydaci ubiegający się o stypendia rządów państw obcych powinni złożyć w
Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek o przyznanie stypendium
zagranicznego, wypełniając odpowiedni formularz. Wniosek powinien być
wypełniony w języku polskim.
Terminy składania podań na rok 2013/2014
•
Armenia
15.11.2012
•
Belgia
25.01.2013
•
Egipt
15.11.2012
Finlandia
15.11.2012
•
Francja
20.02.2013
•
Grecja
15.12.2012
•
Gruzja
15.11.2012
Iran
10.01.2013
Izrael
15.11.2012
•
Japonia
25.02.2013
•
Meksyk
10.06.2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rumunia
31.10.2012
Serbia
31.10.2012
Słowenia
31.10.2012
Szwajcaria
25.10.2012
Tunezja
05.03.2013
Turcja
15.11.2012
Informacje na temat sposobu rekrutacji, obowiązujący wzór wniosku oraz
regulamin są dostępne na stronie MKiDN:
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/stypendia/stypendia-zagraniczne.php
Źródło: http://www.mkidn.gov.pl/

Podobne dokumenty