Mistrzostwa Kowar dzieci w narciarstwie alpejskim pod

Transkrypt

Mistrzostwa Kowar dzieci w narciarstwie alpejskim pod
Mistrzostwa Kowar dzieci w narciarstwie alpejskim
pod hasłem
WYŁAWIAMY NOWE TALENTY
22 lutego 2015 r. (niedziela)
Ośrodek narciarski SkiMU “U Kostela”, Mala Upa, CZECHY
Organizator: Jerzy Gadomski, Gmina Miejska Kowary
Główny sponsor: Ośrodek narciarski SkiMU Mala Upa
Termin zawodów: 22.02.2015 r. od godz. 11:00
Miejsce zawodów: trasa narciarskia SKIMU w Malej Upie – stok „U Kostela”
Kierownik zawodów: Jerzy Gadomski (Kontakt: tel. 60 2 6 466).
Charakter zawodów: Zawody mają charakter popularny - otwarty dla wszystkich uczestników,
nie mają charakteru imprezy masowej.
Konkurencja: slalom gigant.
Uczestnicy zawodów: w zawodach startować mogą młodzi Mieszkańcy Kowar z roczników: 20022011.
Kategorie: obowiązuje podział na kategorie wiekowe dla dziewczynek i chłopców:
4-6 lat, 7-8 lat, 9-10 lat, 11-13 lat.
W przypadku niewielkiej liczby zawodników w danej kategorii wiekowej, Organizator zastrzega
sobie możliwość połączenia wybranych kategorii.
Zgłoszenia: zawodników można zgłaszać do dnia 20.02.2015 r. do godz.14.00 na formularzu
dostępnym na stronie internetowej www.kowary.pl oraz w dniu zawodów w dniu 22.02.2015 r. do
godz. 10:00 na miejscu zawodów.
Karnety na wyciąg: zawodnicy zaopatrują się w karnety na wyciąg we własnym zakresie. Dla
zawodników istnieje możliwość zakupu karnetów ze zniżką.
Nagrody: dla zwycięzców Organizator przewiduje puchary, dla pierwszej trójki w każdej kategorii
także medale.
Dekoracja zawodników: Uroczystość dekoracji bezpośrednio po zakończeniu konkurencji.
Biuro zawodów: znajduje się na miejscu zawodów - Mala Upa – stok „U Kostela”
Bezpieczeństwo: UWAGA: zawodnicy obowiązkowo muszą jeździć w KASKACH!
Za nieletniego uczestnika zawodów odpowiedzialność bierze jego rodzic lub opiekun prawny.
Organizator nie odpowiada za ewentualne nieszczęśliwe wypadki podczas zawodów.
Uwagi końcowe: młodzi zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości. (zawody rozgrywane
są na terytorium Re4publiki Czeskiej).
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konkurencji w zależności od warunków
śnieżnych.
ORGANIZATOR

Podobne dokumenty