testy sprawności ogólnej dla klasy sportowej chłopców - lo

Transkrypt

testy sprawności ogólnej dla klasy sportowej chłopców - lo
TESTY SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ
DLA KLASY SPORTOWEJ CHŁOPCÓW
I. PRÓBA SIŁY
Ćwiczenia w podciąganiu się na drążku (nachwytem)
Miara jakości
Punkty
15 i więcej
10
13-14
9
10-12
8
7-9
6
5-6
5
3-4
3
1-2
2
II. PRÓBA MOCY
Podskok dosiężny
Miara jakości
60 cm i więcej
55 cm
50 cm
45 cm
40 cm
poniżej 40 cm
Punkty
10
8
6
5
4
2
Miara jakości
poniżej 8.0 s
8,1 – 8,5
8,6 – 9,0
9,1 – 9,5
powyżej 9,5
Punkty
10
8
6
4
2
III. BIEG NA 60 m
Próba szybkości
IV. BIEG NA 300 m
Próba wytrzymałości
Miara jakości
poniżej 50 s
51 – 55 s
56 – 59 s
1 min – 1.05
powyżej 1,06 min
Punkty
10
8
6
4
2
1
TESTY SPRAWNOŚCI SPECJALNEJ
DLA KLASY SPORTOWEJ CHŁOPCÓW
I. PIŁKA NOŻNA
Żonglerka nogą
Miara jakości
Punkty
30 razy
10
25 – 29
8
20 – 24
6
15 – 19
4
poniżej 15
2
Każdy uczeń ma 2 próby
II. PIŁKA SIATKOWA
Odbicia piłki na przemian sposobem górnym i dolnym ( koło o promieniu 3,60)
Miara jakości
Punkty
30 razy
10
25 – 29
8
20 – 24
6
15 – 19
4
poniżej 15
2
Każdy uczeń ma 2 próby
III. PIŁKA KOSZYKOWA (TOR)
START
Rzut zakończony
dwutaktem z biegu
slalom z kozłowaniem
ZATRZYMANIE
po kozłowaniu piłki
Podanie do zawodnika
dwutakt po kozłowaniu
START
2 próby – ocenie podlega technika wykonania
Punkty
10
8
6
2
4
0
UWAGI:
1. Za wyniki w Mistrzostwach Powiatu uczeń otrzymuje
Miejsce
Punkty
I
II
III
10
8
6
2. Uczeń biorący udział w zawodach międzypowiatowych i wyższego szczebla
zwolniony jest z testów sprawnościowych ogólnej i specjalnej.
3. Przed egzaminem ze sprawności ogólnej i specjalistycznej wymagana jest zgoda
rodziców do klasy sportowej oraz zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza
rodzinnego (EKG, badania ogólne).
4. Podczas testu obowiązuje strój sportowy.
3