piłka nożna : test sprawności ogólnej, oraz technika użytkowa i

Transkrypt

piłka nożna : test sprawności ogólnej, oraz technika użytkowa i
Zakres próby sprawnościowej dla dziewcząt do klasy I sportowej o profilu piłka siatkowa
1. Próba wytrzymałości biegowej : bieg na długości trzech przekątnych do boiska piłki
siatkowej na czas
2. Próba zwinności : koperta x 3 na czas
3. Próba skoczności : wyskok dosiężny do pomiaru
4. Próba koordynacji ruchowej i szybkości : przenoszenie w ciągu 45 sekund piłeczek
pingpongowych na odcinku 6 metrów
5. Ocena techniki : odbicie dowolnym sposobem ( oburącz górnym lub dolnym) w kole na ilość
i dokładność w ciągu 1 minuty
Zakres próby sprawnościowej dla chłopców do klasy I sportowej o profilu piłka nożna
piłka nożna : test sprawności ogólnej, oraz technika użytkowa i specjalna : żonglerka,
prowadzenie piłki, przyjęcie i podanie piłki
O przyjęciu do klasy sportowej decydować będzie także średnia ocen na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej .
Terminy podstawowe testu sprawności dla dziewcząt i chłopców 18 MAJ i 21 MAJ 2015 roku godzina
18.00 hala sportowa na ulicy Żółwińskiej 41 w Nadarzynie
Trzeci dodatkowy termin egzaminu sprawnościowego ustala się na dzień 27 MAJ 2015 godz. 18.00
hala sportowa na ulicy Żółwińskiej 41 w Nadarzynie