Warsztaty rozwiązywania konfliktów "Po kłębku do

Transkrypt

Warsztaty rozwiązywania konfliktów "Po kłębku do
Warsztaty rozwiązywania konfliktów "Po kłębku do nitki, czyli Ja w
konflikcie."
24-25.05.2008 roku, Warszawa
Â
Ośrodek Mediacji Klinika Konfliktu serdecznie zaprasza do udziału w warsztatach "Po kłębku do nitki, czyli Ja w konflikcie". Warsztaty kierujemy do wszystkich osÃłb, ktÃłre chcą spojrzeć z szerszej perspektywy na codzienne
konflikty, zbudować zrozumienie dla krążącej w nich energii i poszukać drogi bardziej świadomego
radzenia sobie z nimi. Podczas warsztatÃłw, „po kłębku konfliktu― będziemy dochodzić do lepszego poznania w nim
siebie odpowiadając w tej drodze na pytania:
Czym jest konflikt? Jak to się dzieje, że wchodzimy w konflikty? Jakie czynimy wÃłwczas założenia i jakie
założenia czynią inni? Co nam pomaga, a co utrudnia rozwiązanie konfliktu? Co możemy zrobić z jego
energią? Jakie są źrÃłdła konfliktu? W jaki sposÃłb następuje jego eskalacja? Jakie są metody
rozwiązywania konfliktÃłw? Jak wykorzystywać możliwości negocjacji i mediacji? Warsztaty umożliwią uczestnikom ponadto: - doświadczenie siebie i innych osÃłb w sytuacji konfliktowej, aby „namacalnie― i z
dystansem poznać mechanizm konfliktu, towarzyszące emocje i zachowania, obierane strategie i sposoby
radzenia sobie oraz płynące przez nią trudności, jak i szanse,
- doświadczenie świadomego procesu osiągania porozumienia z wykorzystaniem umiejętności
zaczerpniętych z negocjacji i mediacji - metod rozwiązywania konfliktÃłw i sporÃłw, gdzie
odpowiedzialność za efekt jest w mocy samych stron.
Termin warsztatÃłw: 24-25.05.2008
Liczba godzin: 16
Godziny warsztatÃłw: 9:00 – 17:30
pierwszego i drugiego dnia (z przerwą obiadową) Metody
http://www.mediacja.com
Powered by Mambo Open Source
Utworzony: 06. 03. 2017, 23:00
Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej - gry symulacyjne, ćwiczenia, analiza i wymiana
doświadczeń, analiza przypadkÃłw, dyskusje, praca w małych grupach oraz prezentacje. Zakres tematyczny warsztatÃłw: I. Podstawy psychologii konfliktu:
1. Specyfika sytuacji konfliktowej: mechanizm, komunikacja, założenia
2. ŹrÃłdła i eskalacja konfliktÃłw
3. Sposoby radzenia sobie i metody rozwiązywania konfliktÃłw II. Negocjacje:
1. Negocjacje pozycyjne vs. negocjacje problemowe
2. Przygotowanie i przebieg negocjacji
3. Warunki skutecznych negocjacji oraz co zrobić, gdy negocjacje zawodzą III. Mediacje:
1. Mediacja: idea, rola mediatora, zasady, przebieg
2. Możliwości i ograniczenia mediacji
3. Podstawowe narzędzia pracy mediatora Zgłoszenia: Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń zawierających:
tytuł szkolenia, imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, miejscowość oraz ew. miejsce pracy
na adres e-mail: [email protected] Uwaga: O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
Potwierdzeniem rezerwacji udziału w szkoleniu jest terminowe dokonanie opłaty za udział w szkoleniu
zgodnie z niżej określonym terminem.
Koszt udziału w warsztatach: 290 zł od osoby http://www.mediacja.com
Powered by Mambo Open Source
Utworzony: 06. 03. 2017, 23:00
Wpłaty:
Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji miejsca na liście uczestnikÃłw, prosimy o dokonanie wpłaty za
udział w szkoleniu w terminie do 12.05.2008r. na dane:
Bank BPH 75 1060 0076 0000 3200 0119 6723
Klinika Konfliktu Sp. z o.o., ul. Irysa 43, 05-092 Łomianki Miejsce szkolenia: Ośrodek Mediacji Klinika Konfliktu, ul. Senatorska 24 lok. 3, Warszawa Zaświadczenia:
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez Ośrodek Mediacji Klinika
Konfliktu (z wyszczegÃłlnieniem liczby godzin i zakresu poruszanych zagadnień). Trener:
Luiza Weder - psycholog ze specjalizacją w zakresie psychologii konfliktu i procesÃłw grupowych,
mediatorka, trenerka mediacji i umiejętności psychospołecznych, z pasją zajmuje się rÃłwnież
wspieraniem rozwoju osobowego; członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Stowarzyszenia
MediatorÃłw Rodzinnych; absolwentka Szkoły TrenerÃłw Mediacji Rodzinnej oraz szkoleń poświęconych
pokojowym metodom rozwiązywania konfliktÃłw i sporÃłw u ekspertÃłw polskich i zagranicznych; ideowo
i zawodowo związana ze Stowarzyszeniem MediatorÃłw Rodzinnych i Ośrodkiem Mediacji Klinika
Konfliktu. W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu:
Luiza Weder tel. 602 71 97 41 http://www.mediacja.com
Powered by Mambo Open Source
Utworzony: 06. 03. 2017, 23:00