Zlecenie spedycyjne - transport międzynarodowy nr: z dnia Dla

Transkrypt

Zlecenie spedycyjne - transport międzynarodowy nr: z dnia Dla
Zlecenie spedycyjne - transport międzynarodowy nr:
Dla SELECO Logistics, Sp. z o.o.
z dnia
Zleceniodawca:
Osoba kontaktowa:
Miejsce załadunku:
Miejsce rozładunku:
Osoba kontaktowa:
Osoba kontaktowa:
Miejsce odprawy eksportowej:
Miejsce odprawy importowej:
Data załadunku:
Przewidywany termin rozładunku:
Charakterystyka ładunku:
Stawka frachtowa ( netto ):
Ilość:
Waga brutto/ netto:
Typ samochodu:
Towar niebezpieczny: TAK/NIE
Temperatura transportu:
Dodatkowe instrukcje:
Kubatura:
Rodzaj opakowania:
Klasa ADR:
Załączone dokumenty:
Dodatkowe ubezpieczenie: TAK/NIE
Wartość towaru:
Data i podpis osoby zlecającej:
Oświadczenie Zleceniodawcy: Oświadczam, że znana mi jest treść niniejszego zlecenia oraz
przywołanych w nim dokumentów i akceptuję warunki w nich zawarte. Zlecenie wykonywane jest
w oparciu o OWS SELECO Logistics Sp. z o.o.
SELECO Logistics Sp. z o.o. KRS 0000426760 , NIP 527 26 83 501, Wysokość kapitału zakładowego 160 000,- złotych
ul. Wita Stwosza 49, 02-661 Warszawa, Polska. Tel. biuro: +48 22 853 21 20 Fax: +48 22 300 15 83
witryna: www.selecologistics.com

Podobne dokumenty