Charakterystyka odmian w ofercie EwK ( pdf do pobrania )

Transkrypt

Charakterystyka odmian w ofercie EwK ( pdf do pobrania )
CHARAKTERYSTYKA ODMIAN W OFERCIE ELEWATORA W KORONOWIE -WIOSNA 2015
Wysokość
ZBOŻA JARE
.
roślin
cm
Termin
Termin
Masa
Odporność
kłoszenia
dojrzewania 1000 nasion na wyleganie
Dni od 01.01 Dni od 01.01
g
Odporność
na choroby
Wymagania
glebowe
Norma
wysiewu
kg/ha
wysoka
dobra
średnie
140-160
wysoka
dobra
średnie
140-160
śr.wysoka
dobra
średnie
140-160
średnia
bardzo
dobra
bardzo
dobra
bardzo
dobra
średnie
140-170
średnie
140-160
średnie
145-165
Cechy szczególnie
wyróżniające
Jęczmień jary
IRON
DANKO
śr.wczesny
śr. wczesny
śr.wczesny
śr. wczesny
średni
średni
średni
śr. późny
śr. wczesny
średni
śr. wczesny
średni
wczesny
wczesny
b. wysoka
dobra
bardzo
dobra
średnie
-małe
160-180
najniższy udział łuski ze wszystkich
odmian, tolerancyjny na zakwasz.gleby
śr. późny
średni
wysoka
wysoka
średnie
180-200
śr. późny
śr. późny
śr.wysoka
44
wysoka
47
dobra
b.dobra
średnie
180-210
Odmiana jakościowa A
nadaje się do mieszanek zbożowych
Odmiana jakościowa A
średnia
ELLA
średnia
KUCYK
Nagradowicki
SHANNON
MIESZANINA
śr.wysokie
76
Poznańska
HR
SAATEN
średnie
UNION
Basic
średnia
Skald
Nagradowicki
średnia
45
wysoka
50
wysoka
46
duża
45
wysoka
55
średnia
48
dobra
średnia
doskonale się krzewi, toleruje lekkie zakwaszenie gleby, bardzo wysokie plony
Uniwersalna, na gleby dobre i średnie,
na paszę dla trzody i drobiu
do uprawy na glebach lżejszych i do
mieszanek, bardzo odporna na mączniaka
wcześnie wysiać, dobrze plonuje na wszy
stkich rodzajach gleb, toleruje zakwasz.gl.
odporny na zakwaszenie gleby
przydatny do mieszanek, dobra plenność
toleruje różne stanowiska glebowe
bardzo wysokie plony, odmiany wzajemnie się uzupełniają, odporny na choroby
Owies zwyczajny
BINGO
HR
Strzelce
90
Pszenica jara
KANDELA
DANKO
krótka
TYBALT
I Szyld
krótka
Kukurydza
SKARB
230
wczesny
wczesny
Przeznaczenie: ziarno, CCM, kiszonka
NIMBA
260
średni
średni
Przeznaczenie: CCM, kiszonka
KOSMAL
260
średni
średni
Przeznaczenie: CCM, kiszonka