cambridge young learners english tests

Transkrypt

cambridge young learners english tests
CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS ENGLISH TESTS
Uczniowie naszej szkoły będą wkrótce mieli możliwość zdobycia znanego w
wielu krajach certyfikatu Cambridge YLE, który potwierdza znajomość języka
angielskiego.
Testy YLE zostały tak skonstruowane, że dzieci zaczynają od uczenia się prostych
słów i zwrotów na poziomie Starters, a na następnych poziomach, Movers i Flyers,
poznają coraz bardziej rozbudowany, trudniejszy język:



Starters - na poziomie początkującym,
Movers - na poziomie A1,
Flyers - na poziomie A2.
Testy YLE są przeznaczone dla dzieci w wieku 7 - 12 lat.
Cambridge Young Learners English Tests wyznaczają międzynarodowe standardy
w nauczaniu języka angielskiego w szkołach podstawowych zarówno dla nauczycieli
jak i dla uczniów. Wszyscy zdający na całym świecie są egzaminowani według tych
samych zasad i dostają takie same certyfikaty Cambridge ESOL.
Pierwszy planowany termin egzaminu na terenie szkoły: styczeń 2012r.
Egzamin jest egzaminem płatnym:
- Starters – 165PLN (klasa III)
- Movers – 180PLN (klasa IV,V)
- Flyers – 190PLN (klasa VI)
Rejestracja uczestników oraz wpłata musi nastąpić 6 tygodni przed datą egzaminu.
Bardzo proszę o zastanowienie się i przemyślenie oferty do najbliższego ZEBRANIA Z
RODZICAMI (15 listopada). Aby egzamin mógł odbyć na terenie szkoły, powinniśmy
zgłosić minimum 10 kandydatów.
Prywatna Szkoła Podstawowa Kornelówka
Test YLE składa się z trzech części (tzw. Papers):
* Czytanie i pisanie (Reading and Writing),
- Starters – około 20 minut
- Movers – około 25 minut
- Flyers – około 25 minut
* Rozumienie ze słuchu (Listening),
- Starters - 20 minut
- Movers – 30 minut
- Flyers – 40 minut
* Mówienie (Speaking).
- Starters – około 5 minut
- Movers – około 7 minut
- Flyers – około 9 minut
1