Mobiline2000 typ: NW, G3 Bramka jako modem SMS Opis funkcji

Transkrypt

Mobiline2000 typ: NW, G3 Bramka jako modem SMS Opis funkcji
Mobiline2000 typ: NW, G3
Bramka jako modem SMS
Opis funkcji
Modem SMS to dodatkowa funkcjonalność bramki Mobiline, która poza realizacją połączeń głosowych, usługi faksu czy
transmisji danych pozwala na wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS. Funkcja ta umożliwia użytkownikowi tworzenie
zaawansowanych systemów opartych na technologii GSM.
Zastosowanie
Możliwe zastosowania funkcjonalności modemu SMS:
Komunikacja SMS między klientami lub pracownikami firmy znajdującymi się w terenie, a infrastrukturą wewnętrzną firmy
(wymaga dedykowanego oprogramowania) - np. komunikacja z kierowcami samochodów w firmie transportowej
Integracja z firmową centralą abonencką PABX, umożliwiając użytkownikom na przesyłanie wiadomości na telefony
komórkowe w podobny sposób jak wiadomości przesyłane między telefonami systemowymi w ramach infrastruktury PABX
Podłączenie modemu SMS do sterownika PLC umożliwiając sterowanie i zarządzanie sterownikiem wiadomościami SMS.
Sterowanie wyniesionymi urządzeniami systemów alarmowych i systemów monitoringu
Opis działania
Komunikacja z modemem odbywa się za pomocą komend AT poprzez port komunikacyjny RS232. Sterowanie wiadomościami
®
SMS w najprostszej postaci można przeprowadzić za pomocą popularnej aplikacji HyperTerminal dostępnej w środowisku MS
Windows. Wszystkie wiadomości SMS przychodzące z sieci GSM na modem kierowane są bezpośrednio na port RS232.
Składnia poleceń wymagana dla wysłania SMS oraz format odebranej wiadomości SMS zostały szerzej opisane w dalszej części
dokumentu.
Komputer PC przedstawiony na zaprezentowanym poniżej rysunku, może zostać zastąpiony przez inny interfejs, jak np.
przemysłowe sterowniki PLC, system monitoringu i zbierania informacji o alarmach, interfejs centrali PABX, itp.
Port komunikacyjny
Port komunikacyjny w bramce Mobiline2000 występuje jako złącze szeregowe w standardzie RS232 (gniazdo żeńskie).
Data: 12-03-2013. Rev: 2.1
BD Consult Polska Sp. z o.o.
ul. Struga 44
70-784 Szczecin
tel.: +48 91 46 28 157
faks: +48 91 46 40 494
web: www.bdconsult.pl