oświadczenie dotyczące wiadomości SMS

Transkrypt

oświadczenie dotyczące wiadomości SMS
Oświadczenie
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego numeru telefonu (podanego we wniosku
o przyznanie Karty Dużej Rodziny) do przesłania wiadomości SMS informującej o możliwości
odbioru zamówionych Kart Dużej Rodziny.
Poinformowano mnie, iż w każdym momencie przysługuje mi prawo do modyfikacji
złożonego oświadczenia, jak również do rezygnacji z otrzymywania informacji SMS,
związanych z Kartą Dużej Rodziny.
…………………………………….
podpis

Podobne dokumenty